Profily a jejich funkce

28.10.2013 00:59

Nemalým podílem se na dokonalém vzhledu obkladů a dlažeb podepisuje provedení detailů, hran a přechodů v plochách mezi keramickými obklady a jinými materiály. Zatímco některé jsou zajímavé spíše z estetického hlediska, mnohem důležitější roli hrají detaily, které mají svůj konstrukční nebo provozní význam. Pokud podceníme funkci doplňků a nezajistíme správnou skladbu provedení obkladů či dlažeb, může se stát, a zpravidla se tak stane ve velmi krátké době, že keramický materiál začne trpět a nevydrží nároky na něj kladené.

Během několika posledních let prochází stavební chemie zrychleným vývojem, který se projevuje v používání nových penetračních nátěrů, lepidel a tmelů. V současné době snad neexistuje podklad, na který by nebylo možné keramické obklady a dlažby nalepit. S modernizací tenkovrstvého lepení se začaly prosazovat systémové doplňky. Důkladná znalost možností a řešení proto přispívá ke spokojenosti zákazníků a jistotě dlouhodobého a bezproblémového zhodnocení užitných vlastností keramiky.

Komplexní řešení koupelny s použitím předstěnového systému

Foto (C) GEBERIT

 

Funkce profilů

Profily plní ve spojení s keramikou celou řadu funkcí. Pochopení jejich smyslu, výběr správných rozměrů a důslednost v jejich použití přináší výsledný efekt nejen po stránce estetické, ale i praktické. Prodlužuje se životnost keramiky a obkladů vůbec a profily napomáhají eliminovat celou řadu negativních vlivů vnějšího prostředí.

Ukončovací profily slouží k ukončení keramické plochy a vytvoření vnější hrany. Lemují, zpevňují a chrání hranu před poškozením a případně zakrývají neglazovanou část obkládačky nebo dlaždice. Přechodové profily umožňují plynulý bezbariérový přechod mezi dlažbou a jinými obkladovými prvky nebo materiály. S jejich pomocí se dá snadno a elegantně vytvořit přechod mezi keramickým povrchem a PVC, kobercem či parketami. Výběrem správné velikosti a tvaru profilu lze dokonce provázat i povrchy v různých výškách a úrovních.

Mimořádně důležitou úlohu plní speciální profily na schodech. Základním bezpečnostním hlediskem schodu je protiskluznost za každé situace a v nejrůznějších podmínkách. Proti kluzkému povrchu musíme bojovat správným výběrem materiálu a nášlapné plochy keramiky. Jistotu bezpečné chůze navíc může přinést protiskluzný schodový profil, který zároveň hranu schodu chrání před mechanickým poškozením. Pro zatěžovaná schodiště nebo pro schodiště s velmi častým pohybem osob bývá základní nosná část profilu vyrobena z hliníkového nebo nerezového profilu. Nášlapná protiskluzná část z profilovaného plastu je vyměnitelná.

Stykové plochy různých materiálů nebo rozsáhlé plochy z jednoho materiálu je třeba opatřit dilatačními spárami. Moderní a elegantní řešení představují dilatační profily. Mají totiž proti silikonovému těsnění výrazně vyšší životnost. Jsou vždy konstruovány jako kombinace tvrdého materiálu – plastu, nerezu, mosazi či hliníku, – a měkkého plastu, jehož úkolem je vyrovnávat tlaková, tahová a smyková napětí mezi plochami nebo keramikou a užitnými předměty. S osazováním profilů je třeba počítat již při pokládce.

Dilatační profily můžeme umísťovat jak do podkladové vrstvy, tak i do dlažeb a obkladů. Profily vyrovnávají napětí vznikající mezi podkladem a dlažbou nebo obkladem, které vzniká v důsledku rozdílné tepelné roztažnosti obou materiálů. Pro trvalé dilatační spáry nebo pro spáry pracovní je možné používat rybinovitě tvarované profily, u kterých je možné vzájemné napojování přes jednotlivé části stavební konstrukce, konstrukce podlahy a v horní vrstvě i keramické podlahy. Pro trvalé dilatační spáry, které musí navazovat vždy na konstrukční spáry budov, je nutné provést instalaci už při betonáži. Pomocné dilatace lze vyříznout pilou s diamantovým kotoučem do částečně zatvrdlého betonu. Některé profily tohoto typu umožňují nasazovat horní část, která končí v dlažbě, až při samotné pokládce keramické podlahy. Výhodou dodatečného vkládání trvalého dilatačního profilu je možnost využití tohoto profilu při dodatečném dilatování rekonstruovaných a sanovaných podlahových konstrukcí s následnou pokládkou keramické dlažby.

Pro dilatační celky větších podlahově vytápěných plovoucích podlah se používají dvoudílné plastové "L" profily spojené měkkým deformovatelným plastovým páskem v horní a dolní části obou ramen. Dilatační spára v dlažbě musí samozřejmě navazovat na dilatační spáru v podkladu. Častou chybou obkladačů bývá překrytí dilatační spáry v podkladu keramikou. Jestliže je kvalitní lepidlo a udrží keramiku přilepenou k podkladu, keramická dlažba či obkladačka nevydrží napětí a praskne. Nevydrží-li lepidlo, keramika odskočí od podkladu a odhalí dilatační spáru.

Dilatační koutové, napojovací a vanové profily vyrovnávají rozdílná napětí mezi obkladem a dlažbou, například ve styku tuhé a netuhé konstrukce, zařizovacího předmětu a obkladu nebo dlažby. Vyskytují se v nejrůznějším tvarovém provedení včetně vodorovných a svislých požlábků pro snadné čištění apod.

Pro ukončení plovoucích keramických podlah a přechodu na sokl se používají kombinované dvoudílné rohové profily. Pro vnitřní kouty obkladů se doporučují jednodílné pružné profily. Pro pružné napojení van, sprchových koutů a oken se používají trvale pružné plastové profily, které jsou opatřeny samolepicí páskou v místě kontaktu s tvrdou konstrukcí (vanou).

Pro přechody obkladu a dlažby do tuhé stavební konstrukce (například do oken či dveří) se používají trvale pružné kombinované profily ve směru do obkladu ve tvaru "L" a zpevněný profil do tuhé konstrukce. Obě části jsou přitom propojeny měkkým deformovatelným plastem.

Některé typy profilů plní zejména funkci estetickou. Dekorativní profily ozdobně zvýrazňují spáry a hrany obkladů, dlažeb a hrany schodů, nahrazují dekorativní keramické pásky obkladů (listely) imitací ušlechtilých materiálů – mramoru, zlata, stříbra apod. Pro snadnější orientaci při nedostatečném osvětlení mohou být opatřeny fluorescenční vložkou.

 

Zpět