Prosklený prostor není hrozbou, ale místem odpočinku za každého počasí

19.11.2013 04:20

Divákem v jedinečném kouzelném divadle se může stát ten, kdo má možnost prožít průběh dne a střídání ročních období v zimní zahradě – rozšířeném obytném prostoru, spojovacím můstku mezi interiérem a venkovním prostředím.

Každého zájemce o zimní zahradu jistě zajímá, co znamená zimní zahrada ze stavebně technického hlediska a co od proskleného prostoru může očekávat. Správně navržená a realizovaná zimní zahrada se jistě stane exkluzivním obytným prostorem, kde lze trávit většinu času během chladných měsíců v roce. V zimních měsících může dokonce paradoxně napomoct šetřit náklady na vytápění díky slunečnímu záření a tzv. teplotnímu spádu. Krátkovlnné sluneční paprsky procházejí do interiéru, kde oteplují nábytek, podlahu a zděné stěny místnosti. V době bez slunečního svitu tuto v sobě akumulovanou energii předměty vyzařují zpátky do interiéru. Ve formě dlouhovlnného záření se potom teplo odráží od prosklených stěn a je k dispozici pro vyhřívání vnitřního prostoru.

Atypicky pojatá zimní zahrada dokáže výrazně obohatit celkový exteriér rodinného domu

Foto (C) DAFE - PLAST JIHLAVA

 

Stavbu svěřte odborníkům

Správnou orientací zimní zahrady ke světovým stranám lze předejít tomu, aby se v létě zbytečně nepřehřívala a v zimě neztrácela ve velkém tepelnou energii. K realizaci je třeba doporučit užití kvalitních technologií a osvědčených materiálů, jejichž zpracování již nelze ponechat "českému kutilovi". Na konstrukce zimních zahrad se převážně volí systémy z hliníkových nebo plastových profilů. Hliníkové profily s vysokou životností se používají především pro namáhané části zahrady. Plastové profily mají předpokládanou nižší životnost. Obsahují často ocelovou výztuhu, která profil zpevňuje. Proti korozi je chráněna žárovým zinkováním. Existují i takové značkové konstrukční systémy, které nosné konstrukce a střechu řeší z hliníkových profilů a boční a čelní vyplně plastovými profily, přitom je celková koncepce uceleným špičkových technickým řešením. Pouze výjimečně se zimní zahrady konstruují ze dřeva. Dřevěné hranoly jsou oblíbené díky dobrým tepelně izolačním parametrům dřeva a příjemně útulnému vzhledu, potřebují ale zvenčí dobrou ochranu proti nepříznivému působení povětrnostních podmínek. Dřevo proto ochrání vrstva průhledné lazurové barvy, nebo pokrytí dřeva odolnějšími materiály – hliníkem, nebo umělou hmotou. 

Při výběru dodavatele věnujte pozornost referencím, realizovaným stavbám, případně se při procházkách nebo obhlídkách zajímavých rodinných domů poptejte u šťastných majitelů zimních zahrad, které vás zaujaly svým řešením. Ideálním předpokladem pro realizaci zimní zahrady je možnost jejího projektování již v přípravě projektu výstavby rodinného domu, kdy lze započítat energetické výnosy i ztráty do celkové energetické bilance domu, kdy lze ideálně promyslet orientaci zimní zahrady vůči domu i světovým stranám apod. Dodatečná realizace zimní zahrady u stávajícího rodinného domu může mít celou řadu limitujících faktorů.

Při výběru předpokládaného dodavatele oslovte více realizačních firem, nechte si představit reference, navštivte i ukázkové zimní zahrady, které firma již dodala. Vyptejte se majitelů zimních zahrad, co se jim podařilo, co by rádi změnili, kde sami udělali chyby. U dodavatelských firem si nechejte nakalkulovat do co nejpřesnějších detailů zamýšlenou konstrukci a porovnejte s jinými nabídkami. Nesnažte se snížit investice za cenu technických ústupků, nechejte si kalkulace zhodnotit nezávislým odborníkem. Kvalitní zimní zahrada se může cenově blížit hodnotě nového osobního vozu střední či vyšší třídy. Ústupky by mohly znamenat, že si pořídíte zimní zahradu, ve které se od počátku nebudete cítit dobře a později budete "doinvestovávat" do technologií či konstrukce, bude-li to vůbec možné. 

Některé realizační firmy nabízejí dokonce i na webu konfigurátor zimní zahrady, kde v jednotlivých krocích můžete volit typ zastřešení zimní zahrady, provedení profilů, typy zasklení, barevnost profilů a celou řadu dalších parametrů, výsledkem čehož je prvotní odhad finančních nákladů. Orientační cena a konstrukční provedení pak může posloužit k přibližnému srovnání konkrétních nabídek.

Světlem zalitá místnost s neustále příjemným klimatem a nádhernou vyhlídkou do přírody – to je sen, který splní dokonalé provedení zimní zahrady. Aby se tento sen podařilo naplnit, je třeba profesionální plánování a provedení stavby. V celkové stavební koncepci hrají velkou roli základy, založené do nezámrzné hloubky, doplněné pečlivě provedenou tepelnou izolací. Samozřejmostí je také použití vysoce jakostních ma­teriálů pro nosnou konstrukci a prosklené plochy, dostatečně dimenzované vytápění, jakož i funkční větrání a zastínění. Výstavba zimní zahrady proto není technicky jednoduchá – pro odbornou realizační firmu však není problém připravit odpovídající návrh konstrukce, jsou-li k dispozici veškeré potřebné vstupní údaje. 

Ukázková řešení tvaru zimní zahrady z konfigurátoru zimní zahrady

Foto (C) DAFE - PLAST JIHLAVA

 

Materiál pro stavbu zimní zahrady

Každý z použitých materiálů v sobě skrývá svá pro i proti. Z hlediska ekonomického je obecně asi výhodnější malou zahradu požadovat z plastu, středně velkou z hliníku, rozlehlou zahradu je třeba řešit pevnou nosnou ocelovou konstrukcí a další prvky volit dle úvahy z plastu nebo hliníku. Výsledná kalkulace je však závislá na místních podmínkách, tvaru a umístění zimní zahrady, množství otvíraných prosklených ploch, vnitřním vybavení apod. Z konstrukčního hlediska jsou hliníkové konstrukce tvarově stálejší a vykazují delší životnost. Plast má tendenci více měnit rozměry v závislosti na teplotě, vykazuje ale menší tepelné ztráty.

Odstín závisí na zvolené práškové barvě, která se nanáší na výrobní lince na hliník, vypálí se a pak se dodá zákazníkovi. Volba barevného odstínu však většinou není otázkou klíčovou, neboť na devadesát procent u nás realizovaných zimních zahrad zůstává v bílém provedení. Možná i proto, že se bílá barva k zeleni uvnitř i venku velmi hodí. Podobně lze volit i barevné řešení plastových profilů.

 

Orientace zimní zahrady vůči světovým stranám

Nejdůležitějším prvotním rozhodnutím je správná volba stanoviště – kde bude zimní zahrada stát. Zimní zahrada na severní straně obytného domu sice nabídne v létě příjemný chládek a únikový prostor k odpočinku v parném létě, nicméně v zimě bude tento prostor zpravidla nutné vytápět. Zimní zahrada orientovaná k jihu zachytí maximum sluneční energie, ale po celý rok. V zimě sice výrazně ušetří náklady na vytápění, pro letní pobyt v zimní zahradě je však třeba spolehlivě vyřešit větrání a hlavně kvalitní venkovní zastínění. Jedině tak lze totiž uvnitř udržet teplotu v rozumných mezích, které budou pro pobyt příjemné. Zimní zahrada orientovaná na východ je ideální pro posezení u snídaně. Odpoledne sice na ni přímo nesvítí, ale není ve stínu domu, a proto se nemusí tolik vytápět. Zimní zahrada orientovaná na západ do pozdního večera maximálně využívá energii poledního slunce. Při slunných podzimních nebo jarních dnech se obejde i bez vytápění a přesto zůstává celé hodiny příjemně vyhřátá. Investor, který tedy má kolem domu dostatek prostoru, by měl při plánování k těmto aspektům orientace zimní zahrady určitě přihlédnout. 

Orientace zimní zahrady vůči světovým stranám ovlivní vnitřní klima

Foto (C) DAFE-PLAST JIHLAVA

 

Skleněná výplň spolurozhoduje o vnitřním prostředí

Jako výplně se standardně používají izolační dvojskla. Velice stručně řečeno – izolačním dvojsklem rozumíme dvě skleněné tabule slepené k sobě přes distanční hliníkový rámeček. Vzniklá dutina mezi skly obsahuje vzduch zbavený vlhkosti. V případě požadavku zlepšených tepelných vlastností se dutina plní například argonem nebo jiným vzácným plynem, který špatně předává teplo z venkovní tabule na tabuli vnitřní. Takto vzniklá izolační dvojskla předčí svými vlastnostmi a cenou dříve používaná izolační trojskla.

Druh a skladbu izolačního dvojskla lze samozřejmě zvolit podle přání zákazníka. Je možné si určit jak tepelné parametry dvojskla, tak i barvu jednotlivých skel. Je možné použít i skla s reflexní vrstvou, která mají vliv na tepelné zisky od slunečního záření a tím zabraňují přehřívání interiéru.

Do střech zimních zahrad se navrhují izolační dvojskla, kde spodní sklo je potaženo bezpečnostní fólií bránící propadnutí předmětů. Fólie ale slouží zároveň i proti násilnému vniknutí, jestliže je nalepena i na stěnách. Další variantou střešní výplně jsou polykarbonátové komůrkové desky.

 

Dostatečné větrání je nutností

K pohodě a odpovídajícímu teplotnímu režimu zimní zahrady přispívá systém větrání. Němečtí výrobci profilů pro zimní zahrady doporučují možnost otevírat až jednu třetinu prosklené plochy, ale tento požadavek většina zkušených domácích výrobců považuje za extrémní. Jistou nutností je potřeba příčného odvětrávání prostoru, kterou mohou zajistit otevíratelné otvory v plášti zimní zahrady na protějších stěnách, dále alespoň dvě otevíratelné výplně v čele pavilonu. Na škodu nejsou ani otevíratelná střešní okna. Vzhledem k tomu, že zimní zahrady v podstatě zprostředkovávají kontakt s přírodou, většina uživatelů volí i v některé stěně průchod do zahrady v podobě dveří nebo posuvných stěn.

Dobře navržená zahrada by měla poskytnout pohodlný útulek i v případě deště – systém odvětrávání by měl proto umožnit otevřít alespoň některé ventilační otvory i za deště nebo při mrholení.

 

Interiérové vybavení je třeba vážit

Při dlouhodobějším vystavení interiéru zimní zahrady slunečnímu záření je vhodné zajistit stínění stěn nebo i stropu účelovým dekorativním stíněním. Příjemný stín mohou vytvářet žaluzie, markýzy nebo rolety, které prodejci nabízejí v nejrůznějším provedení tvarovém i materiálovém. Textilní potah ve špičkových realizacích nahrazuje skelné vlákno doplněné reflexní vrstvou, které propouští světlo, ale odráží teplo. Stínící konstrukce lze tvarovat do atypických tvarů, které kopírují prosklené plochy zimní zahrady. Ovládací systémy pro vysouvání stínících ploch nebo pro změnu orientace vůči slunci jsou často dodávány s elektromotorem, případně je nahrazuje lehce ovladatelný ruční pohon.

Podlahu zimní zahrady je možné volit podle vlastní úvahy a zamýšleného účelu. Většinou majitelé volí dlažbu, která je pro kontakt se zahradou z hlediska hygienického i úklidového nejvhodnější. Často se volí i podlaha dřevěná. Velmi osvědčenou možností přitápění v chladnějších měsících je topení podlahou. Dále by u čelní prosklené stěny neměl určitě chybět tepelný zdroj, který zajistí cirkulaci vzduchu kolem prosklených ploch.

 

Lze zimní zahradu zabezpečit?

Občas se objevují mezi veřejností názory zpochybňující zimní zahrady z hlediska bezpečnosti domu a jeho obyvatel před možným vykradením. Na první pohled je skutečně prosklený interiér "pozvánkou" pro bytové zloděje, ale skutečnost je poněkud jiná. Poměrně jednoduchá čidla, ať již infračervená, ultrazvuková či jiná, dokáží hlídat nejen vnitřní prostor zimní zahrady (mimochodem stejně jako celého interiéru domu), ale jsou schopna registrovat i pokus o rozbití skla. Průniku do interiéru se lze bránit nalepením bezpečnostních fólií na sklo a dalšími, tentokrát již vcelku nepříliš nákladnými, ale účinnými způsoby. Nezapomínejte však, že je nutné investovat do celého bezpečnostního systému domu. Jinak je za velký peníz chráněná zimní zahrada v podstatě k ničemu, pokud se do domu dostane zloděj přes jednoduchý zámek v garáži, nebo přes okno do kuchyně, které je dobře ukryté před zraky chodců z ulice. Celkovou kontrolu zabezpečení domu může v případě nepřítomnosti zajistit GSM systém.

Dlažba a přiznaná cihla patří mezi velmi oblíbené přírodní materiály, kombinované s rámovou konstrukcí zimní zahrady

Foto (C) DAFE - PLAST JIHLAVA

 

Posezení v zimní zahradě je krásné, ale finančně náročnější

Podle popisu technologií použitých na realizaci zimní zahrady včetně systémů odvětrávání a stínění je možné vytušit, že nejde o lacinou záležitost. Musíme si však uvědomit, že každá zimní zahrada, aby splnila svůj účel, je svým způsobem originálem. Navíc použití nejmodernějších technologií není žádným módním výstřelkem, ale nutností k tomu, abychom se v proskleném obytném prostoru dobře cítili. Jakékoliv šetření zde není na místě. Desítky spokojených uživatelů i v našich krajích mohou vyprávět, jaké to je, sedět v pohodlném ratanovém křesle, popíjet čaj, nebo kávu, číst si, dýchat čerstvý vzduch a přitom se oddávat sluneční pohodě, naslouchat šumění deště na střeše nebo jen tak sledovat noční oblohu. Takové investice rozhodně stojí za to. 

 

 

Zpět