Pusťte světlo do zahrady

31.07.2013 15:51

Večerní posezení na terase nebo odpočívadle v zahradě je možné zpříjemnit zahradním osvětlením. Doplňkové osvětlení zajímavých partií nás obohacujeme o nové pohledy a nové scenérie, neboť plasticita proporcí hmoty zeleně a ostatních prvků je jiná při večerním osvětlení než za denního světla.

Zahradní osvětlení není žádnou módní novinkou – lampy nejrůznějších konstrukcí i podob byly důležitou součástí zahrad zejména ve východní Asii – ve staré Číně a Japonsku, ale také v Evropě, zejména v období rozkvětu Říma. Dnes se díváme na osvětlení zahrady daleko více z praktického hlediska, ačkoli neopomíjíme jeho estetický a výtvarný význam.

 

Světlo na cestu i posezení

Funkční význam pro pocit bezpečí mají svítidla situovaná při vstupech do domů a vjezdů do garáží. Světlo musí dostatečně celý prostor osvětlit. Tomuto účelu dobře slouží stabilně instalované závěsné či stojící lampy. Oblíbené jsou kované železné lampy ve stylu, který je pouhým opakováním některého motivu použitého u železa v zahradě nebo na domu. Pro odpočívadla a terasy můžeme použít vedle stabilních závěsných či stojících svítidel i přenosné typy. Pro kout vyhrazený stolování nebo četbě jsou vhodná svítidla závěsná ve stylu použitého nábytku. K dřevěnému nábytku použijeme zase lampy, jejichž nosné části jsou zhotoveny rovněž ze dřeva, k nábytku z proutí nebo rákosu se hodí lampy s proutěnými nebo rákosovými motivy. Jejich účelem není jenom prostor dokonale osvětlovat, ale vytvářet i intimní prostor vyhrazený k odpočinku.

osvetleni-bazen-schody

Pro noční pohyb po zahradě je zahradní osvětlení téměř nutností

Foto (C) OSRAM, s.r.o.

 

Nasvícená zahrada aneb hra světla a stínu

Pro zahradní partie použijeme jiný typ svítidel než pro oddechová zákoutí. Účelem svítidel je osvětlovat keře a květiny, čímž navozují atmosféru neobyčejnosti a zvyšují vizuální efekt nasvícených partií prostoru.

Vedle základního rozdělení svítidel na stabilní a přenosné, závěsné a stojící rozdělujeme lampy podle toho, kam je usměrňován kužel vyzařovaného světla.

Lampami vrhajícími světlo v určitém úhlu rozptylu směrem dolů osvětlujeme květinové záhony, líbivé partie skalek, vodní nádrže s květinami. Lampy jsou zpravidla na stojanech ve výšce asi 90–100 cm nad osvětlovanými předměty. Svítidla lamp mají různý tvar a mohou být provedeny z různého materiálu na vrchní straně neprůhledného. Při výběru vhodného typu nezapomeňme, že vrchní části stínítek by neměly svým tvarem a barvou ve dne působit rušivě.

Lampy s průhlednými stínidly, které světlo rozptylují do všech stran, se používají k osvětlení spodních partií okrasných stromů. Stávají se vhodným výtvarným doplňkem zahradních partií s vodními motivy, a to nejenom když svítí, ale i během dne. Tento typ svítidel můžeme použít i pro vstupní partie před domem.

Třetím typem jsou lampy pro osvětlení detailů, které mají světelné paprsky usměrněny do úzkého kužele. Kloubové uchycení tělesa lampy na stojanu umožňuje zaměřit světlo na zajímavé detaily výtvarné, stavební, ale i neobyčejné uspořádání zahradních scenérií. Zatímco předchozí dva typy se při určitých úpravách mohou použít prakticky ve všech velikostních typech zahrady, svítidla reflektorová jsou nejvhodnější pro zahrady větší, kde nasměrováním kužele světla na vzdálenější partie zvýšíme plasticitu prostoru a opticky zahradu ještě zvětšíme. Lampy jsou nastavitelné všemi směry a při výšce 40 cm nad zemí je velice snadné jejich ukrytí před pohledy z jiných částí zahrady.

 

Vodní osvětlení

Kromě klasického osvětlení je možné provést i osvětlení přímo ve vodě. Zde již nelze hovořit o využití svítidel dekorativních, protože osvětlení ve vodě musí respektovat složitost podmínek, ve kterých je svítidlo umístěno. Je totiž třeba řešit izolaci proti vodě a zajistit odolnost skla, které je z jedné strany zahříváno od světelného zdroje (žárovky), z druhé strany ochlazováno vodou. Technické řešení je náročnější, a proto i bezpečnostní normy jsou výrazně přísnější. Ve spojení s elektroinstalací je třeba velmi důrazně upozornit, že řešení tohoto typu osvětlení je třeba svěřit zcela jednoznačně odborníkovi, neboť při nesprávné instalaci hrozí mimořádné nebezpečí ohrožení života a zdraví!

Na trhu je nepřeberné množství variant a tvarů venkovního osvětlení. Design volte na základě celkového vzhledu zahrady.

Foto (c) MASSIVE

 

Osvětlení zvyšuje bezpečnost

Jako doplněk v rozvodech zahradního osvětlení lze využít i senzorů, které spínají osvětlovací tělesa buď s poklesem celkového osvětlení, například při soumraku, nebo při zjištění pohybu ve sledovaném prostoru. Nastavením citlivosti na světlo, pohyb a dobu svícení lze z estetického osvětlení vytvořit důležitý bezpečnostní prvek, který sice ne každého vetřelce odstraší, ale majitele či nezúčastněné osoby alespoň upozorní na možné nebezpečí. Vhodně umístěné senzory mohou rozsvítit lampy u cesty při příjezdu automobilu či při příchodu návštěvy. Ale pozor! Zbytečně přehnaným množstvím senzorů (například na každé lampě) nejen prodražíte instalaci, ale můžete ohrozit i správnou funkci celého kompletu. Jinak senzory nabízené v síti prodejců dnes umožňují spínat libovolné spotřebiče o celkovém odběru až 1200 wattů, takže klidně lze spustit například fontánu či vodopád.

Při instalaci osvětlení je nutné dodržet všechny platné předpisy a normy pro práci s elektrickými spotřebiči. Přívody ke stabilním svítidlům vedeme kabely uloženými v zemi v dostatečné hloubce, aby nemohlo například při obdělávání pozemku dojít k poškození kabelu. Rýhu vyhloubíme dostatečně hlubokou – alespoň 50 cm. Kabel ukládáme na písek a kryjeme buď cihlami, střešními taškami nebo podobným materiálem. Vlastní zapojení a vyzkoušení celého elektrického rozvodu ponecháme odborníkovi!

 

Z hlediska napájení lze zahradní osvětlení rozdělit do tří skupin:

1. Nízkonapěťové:

Nízkonapěťové osvětlení, sloužící většinou k dotvoření atmosféry v zahradě, využívá rozvody o napětí 12 nebo 24 voltů. Tyto typy osvětlení jsou nejčastější, nejvhodnější, a nejbezpečnější – kabely může kousat pes nebo si s nimi může hrát i dítě (do těchto absurdit bychom se však dostávat neměli!). Systém zahradního osvětlení se skládá z lamp, kabelů, transformátoru a síťové šňůry. Zde je třeba upozornit, že právě transformátor a síťová šňůra k němu jsou dvě jediné nebezpečné součásti rozvodu, které se však umisťují uvnitř domu a není problém zabránit manipulaci s nimi. Velmi jednoduchý nízkonapěťový rozvod se dá snadno instalovat a rychle demontovat. Je proto velmi oblíben zejména mezi chalupáři, kteří jej mohou během několika minut rozbalit a uklidit. Pro použití nastálo lze kabely zakopat, aniž by bylo zapotřebí odborníka. Svítidla napájená nízkým napětím ani nepotřebují schválení státní zkušebny. Elektrický obvod je možné doplnit časovým spínačem nebo pohybovými senzory, takže lze hovořit i o osvětlení účelovém.

2. Síťové:

Síťové osvětlení využívá běžně dostupného napájení z elektrické sítě o napětí 220 voltů. Z hlediska bezpečnosti je řešení složité. Instalaci musí provádět odborník, protože při nedodržení zásad bezpečnosti může dojít k ohrožení lidských životů. Venkovní svítidla na 220 V musí mít dostatečné krytí, zvlášť tam, kde bude vystaveno povětrnostním vlivům. Jako světelné zdroje lze použít ekologické úsporné zdroje zejména tam, kde se svítí delší dobu, například v rohu pozemku, kam chceme vidět.

3. Solární:

S rozvojem polovodičových součástek klesají ceny některých produktů tak nízko, že již dnes není problémem vybavit samostatná svítidla bez propojení kabelů slunečními bateriemi, které přeměňují energii slunečního záření (a pochopitelně tedy i záření oblohy bez potřeby přímého slunečního svitu) na energii elektrickou. Tu v průběhu dne ukládají do akumulátoru, který je součástí lampy. Senzor citlivý na světlo navečer rozsvítí lampu, která odebírá energii po dobu až šesti hodin ze zabudovaného akumulátoru. Cena jednotlivých svítidel je přitom velmi příznivá – u některých prodejců se pohybuje v rozmezí od jednoho do dvou tisíc korun v závislosti na provedení a době svitu.

 

osvetleni-vstup-do-domu-fotobunka

Osvětlení nastavené na fotobuňku ukáže cestu k našim dveřím

Foto (c) SEMMELROCK STEIN + DESIGN DLAŽBY, a.s.

 

 

Zpět