Rekonstrukce zahradní terasy u domu

08.01.2019 03:00

První jarní hřejivé paprsky začnou po dlouhé zimě lákat zahrádkáře a milovníky přírody k pobytu v zahradě. Dlouhá zima, množství sněhu a silné mrazy určitě poznamenaly nejen rostlinstvo, ale také vybavení zahrady a technický stav domu, chalupy či chaty. Mezi prvními kontrolovanými objekty zájmu bude jistě terasa, která nabízí příjemné prostředí pro volné chvíle nebo jen krátké posezení u šálku čaje či kávy.

Terasa vybudovaná na pevném podkladu může představovat po určité době problém, pokud dojde k narušení kompaktnosti povrchu vlivem počasí, prošlé životnosti použitých materiálů a technologií nebo z jiného důvodu. Na terase se taková porucha projeví dřív či později poškozením nášlapné vrstvy – například v podobě odlepené či popraskané dlažby, pokroucením a odtržením dřevěných desek či latí. Takové poškození se dá relativně snadno opravit. Horší situace ale nastane, pokud je pod terasou obytný prostor, sklep či jen technické zázemí domu a tyto prostory přestane chránit hydroizolace. Poškození podkladu se snadno pozná zavlhnutím stěn pod terasou, růstem plísní a podobnými destrukčními projevy.

Typická porucha v podobě odskočené dlažby vzniká narušením konstrukčního souvrství

Foto (C) SCHLÜTER SYSTEMS KG

 

Rekonstrukce terasy s provedením nové hydroizolační vrstvy musí být důkladná. Při dodržení technologické kázně, při správné aplikaci stavební chemie a systémových konstrukčních prvků pečlivě vybraného výrobce ale úkol může zvládnout i šikovný a technicky zdatný kutil. Před zahájením rekonstrukce je určitě nutné konzultovat celou situaci se zkušeným stavebním technikem či projektantem, který posoudí současný stav a navrhne optimální skladbu jednotlivých konstrukčních vrstev, využití systémových konstrukčních prvků v podobě profilů, drenážních a izolačních rohoží, hydroizolační vrstvy a zakončovacích lišt, a jejich správné navázání mezi sebou tak, aby byla zajištěna naprosto dokonalá funkčnost. Specifická řešení přináší například kotvení nosných prvků zábradlí – pokud to situace na stavbě umožňuje, doporučuje se zábradlí kotvit z boku, aby zbytečně nedocházelo k narušení izolačních souvrství. V případě, že je terasa v úzké vazbě na hmotu rodinného domu, chaty či chalupy, technik nebo projektant zváží také nutnost aplikace dodatečných tepelně-izolačních vrstev či návaznost na stávající tepelnou izolaci tak, aby se terasa nestala místem úniků tepla.

Pokud si nejste jisti svými schopnostmi a nemáte praktické zkušenosti v tomto směru, přenechejte proto realizaci raději odborné firmě, která nabídne důležitou záruku za svou práci. Po technickém řešení rekonstrukce přichází na řadu estetické hledisko – výběr nášlapné vrstvy. Z praktického hlediska je velmi oblíbená keramická dlažba, dlažba z přírodního kamene, ale není problém řešit terasu s využitím dřeva či dřevoplastového kompozitu. A to je věc, o které můžete už rozhodnout sami a bez rizik.

 

 

Pracovní postup při instalaci souvrství s dlažbou:

  • Důkladně se seznamte s vybranou technologií, materiály a pracovními postupy
  • Odstraňte všechny porušené vrstvy stávajícího souvrství
  • Na základ proveďte spádový potěr
  • Proveďte hydroizolační opatření včetně vazby na další konstrukce (obvodové zdivo apod.)
  • Instalujte drenážní vrstvu
  • Zatáhněte povrch cementovým potěrem
  • Do mrazuvzdorného tmelu položte dlažbu
  • Po několika dnech vyspárujte mezery

 

Doporučená skladba vrstev terasy nad uzavřenými prostorami

(1) Nosný podklad ve spádu 1,5-2% k okapu nebo vpusti (zde Schlüter-KERDI-DRAIN) 

(2) Parotěsná zábrana

(3) Tepelná izolace

(4) Vodotěsná izolace dle ČSN (jako pro plochou střechu), napojená na oplechování nebo manžetu dvoustupňové vpusti (zde Schlüter-KERDI-DRAIN)

(5) Drenážní vrstva pro trvalý odvod případně vsáklé vody (zde Schlüter-TROBA-PLUS)

(6) Cementový potěr, v případě potřeby dilatovaný profily (zde Schlüter-DILEX-EP), pružně oddělený od styku s pevnými konstrukcemi, na vnějších stranách ukončený povětrnostně odolnými profily (zde Schlüter-BARA-RK)

(7) Separační vrstva vyrovnávající rozdílné napětí mezi potěrem a dlažbou, zabraňující provlhání potěru (v případě potřeby dilatovaná, zde Schlüter-DITRA)

(8) Mrazuvzdorné dlaždice, v případě potřeby dilatované (zde Schlüter-DILEX), pokládané zplna do lepidla

(9) Mrazuvzdorné lepidlo vhodné k lepeným dlaždicím

(10) Flexibilní mrazuvzdorná spárovací hmota

Foto (C) SCHLÜTER SYSTEMS KG

 

 

Zpět