ROJEK: Dotované automatické teplovodní kotle pro sezónu 2015 / 2016

01.12.2015 23:41

Společnost ROJEK představila pro nadcházející topnou sezónu 2015/2016 trojici nových teplovodních kotlů na tuhá paliva, které splňují náročné ekologické předpisy a umožňují čerpat státní dotace na výměnu dosluhujících či neekologických kotlů za tyto nové a moderní zdroje tepla.

 

ROJEK A 25 / ROJEK A BIO 25 / ROJEK TKA BIO 25

Nové teplovodní kotle s automatickou dodávkou paliva ROJEK A 25, resp. ROJEK A BIO 25, jsou předurčeny k vytápění obytných i komerčních objektů, jejichž tepelná ztráta nepřevyšuje 28 kW. Výkon kotle je regulovatelný v rozsahu od 7,2 do 28 kW. Kotle ROJEK TKA BIO 25 nabízí jmenovitý výkon 25 kW a minimální výkon 7,5 kW.

Kotel ROJEK A 25 je určen pro automatické spalování hnědého uhlí Ořech 2 o zrnitosti 4 – 25 mm nebo dřevních pelet o průměru 6 – 10 mm, kotle ROJEK A BIO 25 a TKA BIO 25 jsou určeny pro spalování pouze dřevních pelet. Jako nejvhodnější se jeví použití kvalitních bílých dřevních pelet, ale kotle díky svému hořáku zvládnou i pelety s přídavkem kůry, případně agropelety.

V kotli je použita zcela nová a ojedinělá koncepce retortového hořáku ROJEK, která zajišťuje lepší provozní parametry celého kotle. Retortový hořák je instalován do spodní části kotlového tělesa. Hořák je konstruován na principu spodního podávání paliva a samotné hoření (spalování) lze přirovnat k hoření v kovářské výhni. 

 

Z násypky je palivo dodáváno šnekovým dopravníkem (podavačem) do retorty a na rošt. Šnek je uložen na obou koncích pro lepší vedení paliva a konec šneku pod retortou je upraven tak, aby palivo bylo co nejlépe vytlačováno na kruhový rošt, kde dochází k jeho co nejdokonalejšímu spalování. Kruhový rošt i retorta jsou vyrobeny z vysoce jakostní litiny.

Retorta je umístěna ve směšovači, do kterého je vháněn vzduch ventilátorem s modulovanými otáčkami dle požadavků z regulace kotle. Drážkami mezi retortou a roštem je pak vzduch vháněn do nahořelé vrstvy paliva. Vzduch je možno dávkovat i dvěma nastavitelnými přívody vzduchu přímo do oblasti kruhového roštu z vrchní části, aby bylo možné co nejlépe nastavit účinnost spalování použitého paliva.

Hlavní teplosměnnou plochou je trubkový výměník, jehož princip i snadný systém čištění je znám z kotlů řady ROJEK PK. Kotel je konstruován s vodním výměníkem až do samotné spodní části kotlového tělesa, což zvyšuje účinnost přenosu tepla. K vyšší účinnosti přispívá i masivní izolace z minerální vaty, obklopující kotlové těleso ze všech stran. Tím se snižují ztráty sdílením tepla do okolí. Vnější plášť kotle tvoří krycí plechy, opatřené odolným nátěrem. Kotlové těleso je vybaveno čisticími dvířky, kterými lze velice snadno teplosměnné plochy kotle čistit. Díky velkému zásobníku paliva, elektronické regulaci s modulací výkonu a hořáku se šnekovým podavačem může kotel pracovat v automatickém režimu i několik dní. Každodenní obsluha kotle zabere uživateli jen několik málo minut.

Kotel TKA BIO 25

 

Kotle splňující požadavky norem jsou ideální pro dotace

Tyto kotle splňují požadavky normy ČSN EN 303 – 5 a zároveň navíc splňují nejpřísnější požadavky na EKODESIGN (hodnoty emisí a sezónní účinnosti) dle Nařízení komise EU č. 2015/1189. Podle typu paliva jsou proto vhodné pro následující dotace a programy:

 • dřevní pelety (Kotlíkové dotace, Nová zelená úsporám)
 • hnědé uhlí Ořech 2 (Kotlíkové dotace)

U tohoto provedení kotle a s emisemi a sezónní účinností dle podmínek EKODESIGNU lze žádat v případě vyhlášení nebo realizace dotací o nejvyšší možnou dotaci např. "Nová Zelená Úsporám" nebo "Kotlíkovou dotaci", případně další Národní programy na ochranu ovzduší, resp. další dotační tituly, vyhlašované na roky 2015 až 2020.

 

V závislosti na poloze zásobníku paliva vůči kotlovému tělesu je kotel sériově vyráběn ve dvojím provedení:

 • pravé provedení (standard) – zásobník je napravo od kotlového tělesa při pohledu zepředu na kotel,
 • levé provedení – zásobník je nalevo od kotlového tělesa při pohledu zepředu na kotel.

Ventilátor (v tlačném uspořádání) pro dostatečný přísun spalovacího vzduchu je umístěn pod zásobníkem paliva a je napojen na směšovač (těleso retortového hořáku). Ventilátor má řízené (modulované) otáčky z regulátoru kotle. Vstup a výstup otopné vody pro připojení k topnému systému je situován na zadní straně kotlového tělesa a je proveden dvěma 2" vývody s vnitřním závitem.

Kotel ROJEK A 25 /  A BIO 25

 

Provozní obsluha a regulace

Obsluha tohoto kotle je velmi snadná a při jejím správném provádění je zaručen bezpečný a spolehlivý provoz.

 

Řízení a regulaci kotle zajišťuje standardně s kotlem dodávaný regulátor ST 480 zPID, který ovládá:

 • ventilátor hořáku (plynule řídí otáčky ventilátoru),
 • podavač paliva (řídí dávkování dle potřebného výkonu),
 • čerpadlo kotlového okruhu,
 • čerpadlo oběhové vody ústředního topení (ÚT),
 • čerpadlo teplé užitkové vody (TUV),
 • čerpadlo cirkulace (TUV),
 • pohon směšovacího ventilu (servopohon 1-3 ks).
 
 

Regulátor v základu obsahuje zabudovaný modul pro ovládání jednoho čtyřcestného nebo třícestného směšovacího ventilu a je možné ho doplnit ekvitermním (vnějším) čidlem pro snímání venkovní teploty. Podrobnosti lze nalézt v samostatné příloze volitelného příslušenství a ceníku volitelného příslušenství k regulaci ST 480 zPID.


Regulace ST48 zPID

 

Předností tohoto regulátoru je jeho jednoduchá obsluha. U tohoto regulátoru s řízením zPID, kde se otáčky ventilátoru určují na základě teploty vody ÚT a teploty spalin, měřené na výstupu z kotle, je práce ventilátoru nepřetržitě řízená. I jeho otáčky se mění podle aktuálně naměřených hodnot výstupní teploty ÚT, spalin a různých typů parametrů a jejich rozdílů vůči zadaným hodnotám. Algoritmus zPID umožňuje udržení stabilních hodnot zadaných teplot bez zbytečných odchylek a oscilací. Výkon kotle se plynule mění a upravuje dle potřeby dodávky teplé vody do ÚT. Použití tohoto typu regulace s čidlem teploty spalin přináší úspory paliva od několika až do více jak deseti procent.

Teplota ÚT je velice stabilní, což prodlužuje životnost výměníku a celého kotle. Kontrola teploty spalin snižuje emise prachu i škodlivých plynů. Tato regulace umožňuje využít větší množství energie obsaženou ve spalinách pro ohřev vody ÚT v kotli.

 

Kvalita přesvědčí

O tom, že zákazník kupuje kvalitu, není pochyb. Výrobce nabízí při dodržení provozních podmínek základní záruku na těsnost kotlového tělesa v délce 3 roků, prodlouženou záruku na těsnost kotlového tělesa v délce 5 roků (při používání garantovaného a certifikovaného paliva a při dodržení provozních podmínek). Pokud bude kotel provozován dle doporučených provozních podmínek, výrobce předpokládá životnost zařízení v délce až 30 let.

 

Typ kotle A 25 A BIO 25 TKA BIO 25
Druh paliva hnědé uhlí (Ořech 2) nebo
dřevní pelety
dřevní pelety dřevní pelety
Jmenovitý výkon (kW) 28 28 25
Minimální výkon (kW) 7,9 7,2 7,5
Průměr kouřovodu (mm) 159 159 159
Třída kotle podle EN 303-5 4 5 4
Účinnost (%) 89,1 89,1 85,3
Spotřeba paliva (kg/h) 4,657 (HU)
6,399 (PE)
6,399 (PE) 6,000 (PE)
Objem násypky (l) 300 300 300 (500)
Možná výše dotace (%) 75 %
+ příp. 5 %
za zhoršené
ovzduší
80 %
+ příp. 5 %
za zhoršené
ovzduší
80 %
+ příp. 5 %
za zhoršené
ovzduší

 

www.rojek.cz

ROJEK prodej, spol. s r.o.

Masarykova 16

517 50 Častolovice

 

tel.: 494 339 125/129/131 tuzemský prodej

tel.: 494 339 134/144 tepelná technika

fax: 494 322 701

e-mail: tprodej@rojek.cztepelnatechnika@rojek.cz

 

  KOMERČNÍ PREZENTACE  

 

 

 

 

 

 

 

Zpět