Schodiště nejen účelně

30.07.2013 12:00

Ze situace a z výškových rozdílů jednotlivých partií zahrady vyplývá nutnost zřízení schodiště. Tam, kde je značná členitost pozemku, bude pochopitelně zřízení schodišť nevyhnutelné. V rovinatějším terénu zřejmě bude u schodišť převažovat funkce estetická. Stejně jako všechny prvky, pochopitelně  i schodiště v zahradách prošly vývojem. Monumentalita a hmotnost schodišť v zahradách a parcích šlechtických sídel je dnes nahrazována konstrukcemi lehčích typů a používají se spíše náznakem řešená schodiště. Materiálová vázanost schodišť a staveb je však dodnes platná. Velmi zajímavě lze řešit schodiště kombinací palisádových prvků a dlažby, přičemž by měl zůstat zachován charakter použitých materiálů.

V blízkosti bazénu je vhodné volit schody z hrubšího protiskluzového materiálu

Foto (c) EXTERIER BETON s.r.o.

 

Stavba stupňů má svá pravidla

Při budování schodišť se budeme řídit obecně platnými zásadami. Předně tam, kde bude schodiště v prudkém svahu, přerušíme jeho délku začleněním širších mezistupňů nebo se pokusíme vést schody šikmo po svahu, aby stoupání bylo mírnější. Na vyšších svazích je nutné chránit schody boční opěrnou zídkou. Šířka schodišť se odvozuje z frekventovanosti. Pochopitelně schody spojující vchod do domu z ulice budou muset mít širší parametry než schodiště v obytné části nebo ve skalce. Výběr materiálu pro schodiště přizpůsobujeme celkové koncepci zahrady a domu.

Vedle monolitických betonových schodů lze použít ke stavbě cihly, betonové desky, keramické prvky, dřevo nebo lomový kámen. Pro pohodlnou chůzi je nejdůležitější správný poměr výšky schodů k šířce jednotlivých stupňů a délka stoupání, přičemž platí, že délka jednoho kroku (tedy 60 až 63 cm) se rovná součtu šířky a dvojnásobku výšky.

Například bude‑li výška schodu 18 cm, pak šířku vypočítáme podle vztahu 63  (2 × 18) = 27. Šířka bude tedy 27 cm. Obecně platný vzorec je 2v + 1š = 60 ‑ 63 cm. Je pravidlem, že čím bude schod nižší, tím musí být širší a naopak. Zpravidla se má výška schodů pohybovat v rozmezí 10 – 20 cm a šířka mezi 26 – 30 cm. Aby stoupání nebylo únavné zejména pro starší lidi, nemá být v souvislé řadě více jak 10 – 12 schodů. Po každém 10. až 12. schodu by měl být zřízen širší mezistupeň. U zakřivených schodišť se pak základní rozměry schodů počítají pro tzv. výstupní šířku, která je asi v 1/3 schodu od vnějšího okraje. Je to nejvíce užívaná část schodu.

Schody z betonových palisádních prvků nabízejí zajímavé řešení pro zdolávání terénních nerovností

Foto (c) BEST, a.s.

 

Stavbu schodů zahajujeme vždy od úpatí. Do upraveného a směsí betonu a štěrku vysypaného podkladu položíme první schod. Spád 1 % dostatečně zajišťuje pravidelný odtok vody. Stupeň řádně upevníme. Každý další schod musí překrývat předchozí přibližně o 2 cm. Spárami vymazanými maltou stabilizujeme celé schodiště. Pro správné usazení jednotlivých prvků schodiště vystačíme s latí a vodováhou. U rekreačních objektů můžeme pro stavbu schodišť použít i dřevo. K tomuto účelu je vhodné dřevo tvrdší, trvanlivější. Dřevěné špalky důkladně impregnujeme a zapouštíme do připraveného podkladu.

Mohutné zábradlí z přírodní kulatiny, kámen, zděná zídka a pár dlaždic. A přesto je možné, aby vybudované schody skvěle ladily s charakterem domu i okolí.

Foto (c) PAVLA HARTMANOVÁ

 

Nejjednoduššími jsou schody z kulatiny. Stabilitu schodů zajišťují zatlučené kolíky, které drží kulaté kmeny. Nášlapovou plochu můžeme vysypat pískem nebo drobným štěrkem. Ve skalkách a vřesovištích budujeme schodiště jako nášlapové desky. Vzdálenost stupňů musí respektovat délku kroku. Pokud jsou zapuštěné kameny silnější než 4 cm, klademe je na sucho do vyhloubeného podkladu. Menší zpevňujeme uložením do malty.

Schodiště v zahradě by mělo plnit i funkci estetickou

Foto (c) WIENERBERGER CIHLÁŘSKÝ PRŮMYSL, a.s. 

)

Schody musíme oživit

Schodiště je účelový prvek zahrady. Začlenění schodišť do zahrad a použitý materiál na stavbu musí se zahradou ladit. Lepšímu zapojení stavby s prostředím napomohou výsadby vhodných dřevin a trvalek. Mezi dřeviny vhodné pro výsadby v okolí schodišť patří především plazivé formy některých jehličnatých keřů – například Juniperus chinensis Pfitzeriana, Juniperus chinensis; Pfitzeriana Aurea; Juniperus horizontalis, Juniperus sabina; Tamariscifolia; Pinus mugo var. mughus, Taxus cuspidata; Nana; a další, například skalníky – Cotoneaster dammeri.

Ve skalkových partiích pak dobře poslouží řada rostlin kobercovitého charakteru, snášející i sešlápnutí. Výbornými jsou Cerastium biebersteinii, Alyssum montanum, Alyssum saxatile, Iberis sempervirens, Phlox subulata, jemnějšími jsou Arabis alpina, Aubrieta hybrida, Campanula carpatica, Oenothera missouriensis a další. Pro docílení efektu jednoduchosti a účelnosti je možné buď založit v okolí schodišť trávník anebo použít předpěstované trávníky. Nesmíme však ani zde zapomínat na snadnost údržby, a domýšlíme proto každý drobný detail i z tohoto pohledu. V kombinaci s řadou jehličnatých dřevin a květin se zahradní partie spojují se schodišti a terénem a stávají se rovnocenným prvkem zahrad.

Schody lze oživit výsadbou zeleně

Foto (c) BEST, a.s.

 

Použitím standardních stavebnicových betonových dílců lze vybudovat snadno i točité schodiště

Foto (c) BEST, a.s.

 

Kvalitní barevné systémové betonové prvky dovolují zajímavě modelovat terén a budovat přístupové komunikace, opěrné zídky a další prvky zahradní architektury

Foto (c) BEST, a.s.

 

 

Zpět