Schodiště postaru nebo nově?

05.11.2011 01:44

Schodiště je důležitým komunikačním, ale i velmi estetickým prvkem, který propojuje navzájem různé výškové úrovně interiéru. Jeho účelem je zpřístupnit jiné podlaží a využít maximálně efektivně nabídnutý prostor. Při návrhu schodiště se musí vycházet z půdorysu a jeho rozměru, tvaru a konstrukční výšky. Jiná jsou schodiště pro rodinné domy, jiná pro stavby občanské vybavenosti a pro stavby průmyslové. Na schody a schodiště jsou kladeny požadavky technické, provozní, bezpečnostní i funkční a také nároky na snadnou a rychlou údržbu.

Schodiště je prostor natolik komplikovaný, že jej nelze řešit samostatně. Provoz schodišť totiž navazuje na další vnější i vnitřní komunikace, souvisí s charakterem domu a stává se součástí řešení již ve stádiu návrhu budovy. Zachování funkce a estetických hodnot proto patří mezi priority rekonstrukce interiéru.

Schodiště v obytné zástavbě prošlo historicky výrazným vývojem. Ty tam jsou doby prvorepublikového rozmachu, kde vnitřnímu prostoru dominovalo schodiště v rozlehlé hale. Dnešní požadavky jsou vzhledem k cenám obestavěného prostoru tlačeny k minimalistickým návrhům schodišť, i když pochopitelně existuje skupina investorů, pro které nic není nemožné.

Zkrocení trojrozměrné dimenze představuje tento zdařilý výtvor lidských rukou

Foto (c) TREPP-ART

 

Při rekonstrukci objektu musíme často respektovat řešení stavby se vším všudy. Zde nepočítáme se změnou nosné konstrukce schodiště, ať již z důvodů historických, stavebních, statických i jiných, a proto samozřejmě respektujeme stávající stav. Potom se však musíme přizpůsobit alespoň výběrem materiálu pohledových a nášlapných ploch a restaurovat schodiště s veškerou potřebnou péčí. Máme-li však možnost zbavit se zchátralého tělesa starého schodiště, snažíme se je nahradit moderní lehkou konstrukcí, která umožní snadnou očistu a bezproblémový a bezpečný přístup do jiného podlaží. Tento trend je během posledních patnácti let velmi zřetelný – ustupuje se od těžkopádných těles k lehkým konstrukcím. Částečně se na tomto trendu podepisují nižší finanční nároky, možná je snahou i vyšetřit vzácný vnitřní prostor.

Staré schodiště nabízí celou řadu možností, jak je rekonstruovat a zakomponovat do celkového pojetí stavby. Nejlépe je přiznat původní záměr architekta – nemusíme se starat o šířku, strmost, velikost stropního otvoru, a dokonce ani o tvar a rozměry schodů. Prostě a jednoduše se pokusíme obnovit stavebně konstrukční prvek s respektováním materiálu i konstrukce schodů. Podle typu schodiště většinou stojíme před rekonstrukcí dřevěného, kamenného či betonového schodiště s povrchovou úpravou odpovídající době svého vzniku.

Pokud jsou zřetelná viditelná poškození nosné konstrukce, je nutné nechat posoudit bezpečnost schodiště statikem, který by měl vydat závazné stanovisko. Je-li schodiště poškozeno natolik, že hrozí nebezpečí zřícení, měli bychom zvážit odstranění stávající nevhodné konstrukce a nahradit ji kompletním schodištěm novým. Záchrana staticky narušené konstrukce je sice též možná, ale vyžaduje zásah odborné firmy. Protože dochází ke stavebně technickým úpravám a zásahům do nosných částí domu, je toto řešení finančně náročnější. Hodnotné architektonické dílo však za tyto investice stojí.

Z nového přístupu k bydlení či funkci domu často vyplývá požadavek na změnu konstrukce a průběhu schodiště. Původní centrální schodiště v rodinném domě nebo menším bytovém domě například již neodpovídá záměrům využití. Často musíme z ekonomického hlediska nebo z rodinných důvodů změnit své vlastní dřívější plány a úmysly, a z kdysi poklidného domku pro jednu rodinu musíme vybudovat rodinné sídlo nabízející životní prostor pro dceru či syna s nastávající rodinou. Soužití více rodin v jednom apartmá sice pochopitelně možné je, ale po čase se drobné zásahy do života jiné rodiny a ztráta soukromí určitě projeví v touze po samostatném bydlení. A samostatné bydlení znamená dva samostatné vchody a oddělení prostor dvou či více rodin. Náhle ztrácí smysl centrální schodiště, které bylo otevřenou branou do dvou rozdílných světů věkově a zájmově odlišných rodinných skupin.

Proto se většinou ocitáme před rozhodnutím, zda zrušit stávající schodišťové těleso a vybudovat nové, jehož provoz nebude zasahovat do zájmů jiných uživatelů. Zpravidla takové řešení nabízí samotné pojetí budovy. Pro vybudování nového schodiště se jeví jako nejvhodnější vnější plášť domu. Stavební zásahy jsou poměrně jednoduché a přístavbou krytého schodiště získáme další interiér, který poslouží nejen jako tepelná ochrana vnitřních obytných prostor, ale při dobrém návrhu získáme pod schody i vzácné a tolik vítané skladové prostory. Protože centrální schodiště již nemá smysl, jeho odstraněním získáme další vnitřní prostor.

Správným umístěním schodiště uvnitř domu můžeme také zapůsobit na funkční rozdělení celého interiéru – vždyť máme v ruce estetický i praktický nástroj pro oddělení vstupu a haly od obytných zón.

Umístění schodiště a velikost je třeba konzultovat s dodavatelskou firmou s dostatečným předstihem. Prostor schodiště je vlastně mrtvým prostorem, který lze minimalizovat. Velké schodové otvory a příliš rozsáhle do prostoru rozvinuté schodiště může být účelné tam, kde je dostatek místa a kde je architektonickým záměrem vytvořit výrazné dílo, ale většina interiérů se snaží místem šetřit. Je tedy na uživateli či investorovi, zda se rozhodne pro dominantní schodiště nebo nenápadné řešení. U rekonstrukce existujícího objektu si ale leckdy nemůžeme vybírat a musíme ustoupit diktátu dispozičního řešení, které vymyslel kdysi někdo před námi.

 

DOPORUČENÉ ODKAZY NA WEBY NAŠICH PARTNERŮ, KDE NALEZNETE ŘADU DALŠÍCH ZAJÍMAVÝCH INFORMACÍ K TÉTO PROBLEMATICE:

SMIP, s.r.o.: www.smip.cz

TREPP ART, s.r.o.: www.trepp-art.cz

SCHODY TRIANT, s.r.o.: www.schodytriant.cz

 

 

Zpět