Aktivní odpočinek na vlastním pozemku

02.09.2013 16:01

Zahrada se nesmí stát pro nás prostorem, kde pouze pracujeme a ze kterého uděláme sbírku zajímavostí. Mělo by to být především místo odpočinku a rekreace. Pohyb na čerstvém vzduchu je každodenní nutností. I v malých zahradách si můžeme zacvičit, zasportovat. K tomu nám poslouží malá zpevněná plocha a jednoduchá sportovní náčiní připevněné na stěnu domu.

Ve větších zahradách je nejvhodnějším prostředím ke sportování dostatečně velká travnatá plocha, kterou mohou využívat děti i dospělý k různým aktivitám.

Je libo vlastní hřiště?

Založení hřiště s antukou nebo mlatovou úpravou je záležitostí pro odborníka, který podle místních podmínek navrhne nejenom půdorysné, ale i konstrukčně optimální řešení. Hřiště zakládáme na rovině. Zřízení hřiště ve svahu je dosti namáhavé a předpokládá přesun značného množství zeminy.

Velmi důležitou podmínkou je odvodnění plochy hřiště buď sítí drenážních trubek nebo soustavou zasakovacích jam. Na vyhloubenou plochu budoucího hřiště navážíme jednotlivé vrstvy, které pečlivě zhutníme. Podkladní vrstvou je hrubá škvára překrytá pískem. U mlatového povrchu vrstvíme na písek 10‑15 vrstev směsi z 1 dílu písku, 5 dílů strusky, 3 dílů hlíny a 1 dílu jílu. Jednotlivé vrstvy uválíme. Při zřizování antukového hřiště postupujeme obdobně, ovšem místo uvedené směsi navážíme nejprve vrstvu hrubé antuky a povrchovou úpravu dokončíme nasypáním a uválením jemné antuky.

Hra králů nebo stolní tenis

Hry prostorově méně náročné, jako ping‑pong, šachy, kuželky či minigolf, zpravidla vyžadují různě velké zpevněné plochy, ačkoliv například stůl pro ping‑pong můžeme postavit přímo na trávník. Počítejme však potom s tím, že se trávník poškodí. Vyšlapaná místa pak musíme vyspravit drnováním, nebo trávník ošetřit jiným způsobem. Pro kuželky, šachy a minigolf musíme vybudovat zpevněnou plochu, činíme tak zpravidla z dlaždic pokládaných do betonové mazaniny.

Sdružením některých her dosáhneme lepšího využití sportovní plochy. Například do okrajových partií šachovnicové mozaiky začleníme plochu pro kuželky. Nesmíme přitom zapomínat na volný pohyb hráčů okolo hracích ploch. Rozšířením zpevněných okrajových partií zamezíme zničení trávníku. Do těchto rozšířených ploch pak umisťujeme stolky s lavicemi a židlemi, které nabízejí posezení během hry.

Zkrášlení okolí hřiště

Vhodným doplňkem ploch jsou výsadby stromů, keřů a květin. Herní prostory se jimi částečně izolují od okolních částí zahrady, přičemž dřeviny vytvářejí vhodné zábrany zejména při míčových hrách. Z dřevin se mají používat druhy snadno regenerující, snášející určitá poškození, kterým se při hře s míčem nemůžeme vyhnout. Květinové záhony umisťujeme ke klidnějším hracím plochám, jako jsou šachy a minigolf.

 

 

 

Zpět