Stavba keramického bazénu

03.11.2013 20:12

Vysoká trvanlivost betonového bazénu s keramickým obkladem je dána použitým materiálem. Základem tělesa je armovaná betonová vana, zajišťující dostatečnou pevnost a pružnost konstrukce při působení velkého tlaku vody. Povrch tvoří speciální keramický obklad pro bazény.

Volba použitých obkladových prvků je klíčovým momentem k dlouhé životnosti bazénu a spokojeného užívání. Pro bazény je třeba použít keramické materiály pro tento účel dané, nelze tedy použít jakoukoliv dlažbu. Běžně vyráběné a prodávané obklady mají nasákavost pro použití v koupelně, ale tato nasákavost není dostačující pro dlouhodobý styk pod vodou, navíc ještě chemicky upravenou. Proniknutí vody do obkladu by časem způsobilo snížení soudržnosti obkladu s lepidlem a izolací nebo dokonce úplné odpadnutí keramiky od betonu. Voda a chemikálie rovněž útočí na glazuru a spárovací hmoty. S nasákavostí je přímo spojena i mrazuvzdornost obkladu. Aby byla zajištěna odolnost proti mrazu, musí mít dlaždice nasákavost maximálně 3 %, v praxi však běžně okolo 1 %. Bazénové obklady jsou vyráběny se speciální odolnou glazurou pomocí jedinečných postupů a ne každá firma se touto specializací z technologického nebo obchodního hlediska může zabývat. V nabídce musí být dost široká škála netradičních prvků – tvarovek pro přechodové plochy a pro přelivové hrany, a dále takové rozměrové moduly, aby bylo možné obložit prakticky jakýkoliv tvar a velikost bazénu s rovnými či zaoblenými plochami, oblým břehem s volitelným poloměrem zakřivení či schodištěm.

Aplikace speciálních tvarovek pro přelivové hrany, sokly, rohy a vnitřní či vnější hrany zlepší vzhled bazénu a pomáhají zajistit hygienu a bezpečnost.

Foto (C) RAKO, program RAKO POOL

 

Na pochozí plochy se používá protiskluzná úprava povrchu, a to zejména na vstupech, cestách, schodištích do bazénu a schodnicích se zaoblenou hranou, v nejbližším okolí bazénu a na dně bazénu s hloubkou menší než 80 cm, aby byla vyloučena možnost uklouznutí s následným úrazem. Podle požadavků architektů jsou v nabídce výrobců různé druhy keramiky se třemi stupni protiskluznosti a nejméně tři nebo čtyři barvy všech obkladů. Z obkladů lze při dostatečné barevnosti a fantazii tvořit barevné kombinace a obrazce.

Stavbu bazénu a nalepení obkladů je nejlépe svěřit specializovaným firmám, neboť jakákoliv chyba nebo opomenutí při stavbě se později zle vymstí. Je důležité získat na firmu dobré reference a skutečně se přesvědčit o kvalitě práce na některém hotovém díle. Vyšší investice i starosti se však v podobě kvalitního bazénu a nádherných zážitků vrátí nejen nám, ale i další minimálně jedné generaci.

 

Postup výstavby keramického bazénu

Výstavba keramického bazénu je z technického hlediska velmi zajímavá. Posuďte sami:

1. Výstavba betonového bazénu začíná důkladnou přípravou terénu a dna. Provedením tepelné izolace dna a ocelového armování práce začínají.

 

2. Čisté vybetonované dno ve stavební jámě

 

3. Stavba bednění a pletení ocelové výztuže stěn bazénu

 

4. Železobetonová vana s prostupy je připravena k nanášení vyrovnávací a hydroizolační stěrky

 

5. Obložený bazén

 

6. Detail schodiště

Foto (C) MARIMEX

 

 

 

 

Zpět