Stavební chemie pro keramiku (3) - Spárovací hmoty

27.10.2013 21:52

Stavební chemie se nabídkou spárovacích hmot doslova chlubí. Široká nabídka materiálů a barev velmi dobře pokrývá nároky požadované zákazníky, ať již hovoříme o obkladech a dlažbách ve vnitřních prostorách nebo v interiéru. Zvyšuje se trvanlivost spárovacích hmot, zlepšuje se manipulace s vlastní hmotou, což přispívá k vyšší efektivitě práce, mimořádně se zlepšily estetické parametry provedení i barevné škály.

Výběr vhodné spárovací hmoty spolurozhoduje o finálním vzhledu celého snažení

Foto (C) RAKO, série Terracotta

 

Spárovací hmoty

Spárovací hmoty se podle použitých surovin k výrobě dělí na cementové, silikonové, epoxidové, akrylátové a polyuretanové. Cementové, silikonové a epoxidové spárovací hmoty jsou na trhu ve stejné barevné škále, takže je možné je v interiéru vzájemně kombinovat bez narušení celkového vzhledu vyspárované plochy. Akrylátové a polyuretanové spárovací hmoty jsou určeny pro výplň spojů a spár v prostorách, kde dochází k velkému mechanickému zatížení.

Cementové spárovací hmoty patří mezi standardní spárovací hmoty určené pro běžné spárování nezatěžovaných obkladů a dlažeb, které nejsou vystaveny chemickým a mechanickým vlivům. Jsou určitou náhradou dříve používané cementové kaše, ale vykazuje lepší mechanické vlastnosti a lepší vzhled spár. Jsou vyrobeny z kvalitních cementů a křemičitých písků s vysokým obsahem umělých přísad a barevných pigmentů. Jejich předností je snadné čištění, tuhnutí bez trhlin, možnost vyspárování do tloušťky až 15 mm, vodovzdornost a mrazuvzdornost. Po dvou hodinách je možno spáru lehce zatížit. Plné zatížení spára snese za 24 hodin. Výhodou je široká škála barev.

Pro náročnější aplikace lze křehkost běžných spárovacích hmot omezit přidáním speciálních polymerních látek. Takto upravené spárovací hmoty jsou pevnější a pružnější. Nazývají se polymercementové. Nachází uplatnění i v exteriérech a exponovaných plochách podle stupně jejich zušlechtění. Výrobci doporučují obvykle tyto flexibilní spárovací hmoty pro kuchyňské linky, laboratorní stoly, závodní kuchyně, mechanicky a tepelně namáhané dlažby včetně podlahového topení.

Polymerní spárovací hmoty byly vyvinuty pro specifické oblasti použití. Velmi dobře odolávají vodě, chemickým činidlům, působení povětrnostních vlivů a mechanickému namáhání. Silikonové a polyuretanové materiály jsou díky své pružnosti používány zejména pro výplně dilatačních spár. Epoxidové hmoty mají vysokou chemickou a mechanickou odolnost a proto jsou vhodné pro chemické a potravinářské provozy, například pro pivovary, jatka, sodovkárny, mlékárny, konzervárny a ke spárování bazénů a nádrží.

Silikonové spárovací hmoty jsou vhodné pro vyplnění dilatačních spojů, které jsou vystaveny velkým rozměrovým změnám, proto se nejčastěji aplikují v bazénech, v koupelnách, na kuchyňských linkách a všude tam, kde je třeba pružně a vodotěsně vyplnit spáry. Nejsou však příliš odolné proti abrazi.

Epoxidové spárovací hmoty jsou pověstné vysokou chemickou odolností a snadnou zpracovatelností. Dobře se s nimi pracuje a nevytvrzený tmel lze lehce očistit vodou. Tuhnou během několika hodin bez vzniku trhlin. Tyto spárovací hmoty se dobře uplatňují v potravinářském a chemickém průmyslu. Jejich určitou nevýhodou je, že musí být nanášeny do zcela suchých spár, což je někdy nepřekonatelný problém.

Akrylátové spárovací hmoty jsou vyrobeny na bázi vodou rozpustných akrylátových pryskyřic. Snadno se s nimi pracuje, dobře odolávají nepříznivým povětrnostním vlivům, nízkým i vysokým teplotám, zůstávají ale stále pružné. Mají dobrou přilnavost a dají se překrývat nátěrovými hmotami.

Polyuretanové spárovací hmoty využívají výhod polyuretanových polymerů a vytvrzovacího činidla. Mohou být jednosložkové nebo vícesložkové. K vytvrzení dochází během 24 hodin na základě chemické reakce. Používají se k vyplnění vysoce mechanicky zatěžovaných spár. Jde o pevný a pružný materiál, odolný vodě, teplotám i mechanickému opotřebení. Osvědčily se v náročných aplikacích na parkovištích, letištních plochách i v průmyslových provozech.

Zvláštní pozornost zaslouží spárování přírodního mramoru. Přírodní materiály na bázi uhličitanů (jako jsou mramor či dolomit) mají nižší chemickou odolnost proti kyselinám. Proto je nutné pro jejich lepení, spárování a čištění používat prostředky, které neobsahují kyseliny. K lepení lze doporučit například přípravky Servofix-Duo-Flex-Schnell nebo Granirapid. Doporučené spárovací hmoty Servoperl Schnell a Marmocolor je třeba používat přesně podle návodů dodavatelských firem (Kiesel, Mapei).

Při práci s keramickými obklady se můžeme setkat s obklady, které mají aplikovánu antimikrobiální úpravu povrchu (například známou pod obchodním označením Hydrotect®). Výrobky s takovou úpravou se vyznačují vysokou smáčivostí povrchu a antimikrobiálními vlastnostmi. Aby byla zachována funkčnost této úpravy, je nutné používat spárovací hmoty s nízkou nasákavostí a dobrou odpudivostí vody a nečistot. Pro tyto účely doporučuje výrobce pro standardní prostory vodoodpudivou jemnou spárovací hmotu Servoperl, nebo Servoperl SG firmy Kiesel s fungicidními účinky, nebo obdobnou spárovací hmotu Kerafix Linea-B firmy Lasselsberger. Pro vysoce odolné spáry je vhodná epoxidová spárovací hmota Kerapoxy firmy Mapei a pro dilatační spáry jsou doporučeny pružné hmoty Soudaflex 40FC a Soudaseal 240 FC firmy Soudal.

Dokonalost řemeslné práce vynikne v kresbě a pravidelnosti spár.

Foto (C) RAKO, série Wenge (nahoře), série Vanity (dole)

 

Zpět