Stavební chemie pro keramiku

28.10.2013 17:56

Stavební chemie představuje perspektivní a rychle se rozvíjející součást stavebnictví. Nově vyvíjené stavební materiály pomáhají zlepšovat efektivitu práce. Díky komplexní připravenosti hmot se snižuje riziko lidských chyb, ke kterému často docházelo nedodržením správných mísicích poměrů, složením malt a betonů, nebo nevhodnou aplikací ve vztahu k určitým materiálům apod. Vylepšené vlastnosti nových materiálů jsou schopny částečně eliminovat vlivy venkovního prostředí, zejména počasí, a vykazují výrazně lepší technologicko-pracovní a uživatelské vlastnosti. Na druhou stranu ale vyžadují pečlivé dodržování předepsaných aplikačních postupů a všech stanovených podmínek. 

Zpět