Strasti a radosti koupání ve vlastní zahradě

02.03.2019 14:44

V dnešní době, kdy ubývá kvalitních vodních zdrojů pitné i užitkové vody, kdy řeky a rybníky jsou silně znečištěny hospodářskou činností, se zvyšuje zájem o budování soukromých bazénů. Provedení je přitom vždy závislé zejména na finančních možnostech zájemce a rodinných poměrech.

Při zvažování účelnosti bazénu je třeba mít na paměti několik důležitých postřehů. V první řadě je třeba si připomenout, v jaké nadmořské výšce a v jaké geografické oblasti žijeme. Založit plavecký bazén v oblasti s drsným klimatem – v horách nebo na větrem exponovaných místech – je nerozumné. I když naše podnebí není příliš příznivé pro dlouhodobější využívání venkovních bazénů, dá se přece jen sezóna prodloužit při využití krytých bazénů nebo vody dohřívané laciným zdrojem tepla – slunečními kolektory. Naprosto nelze doporučit stavbu bazénu v případě, že se o něj nebudeme starat. Provoz bazénu a starost o něj je náročná činnost z hlediska ekonomického i časového. Zajištění mechanického i chemického čištění vody sice není náročná práce, ale je základem hygienického využití bazénu.

 

Bazén a zahradní kompozice

Spolu s úvahami o provozu a užitkovosti bazénu je třeba promyslet jeho zakomponování do zahrady. Není totiž vůbec jednoduché vybrat si z nabídky materiálů, tvarů a provedení jednotlivých výrobců či prodejců. Bazén musí být dobře harmonicky včleněn do zahrady, aby nejen nerušil, ale aby dotvořil plochu a podtrhl celkový charakter a koncepci řešení. Proto je v tomto případě více než kdy jindy vhodná porada se zahradním architektem.

Pro sportovní účely je třeba zvážit též výšku vodní hladiny v bazénu. Je zajímavé, že většinou výrobci bazénů v Evropě volí výšku hladiny buď 90, 120 nebo 150 cm, kdežto v Americe jsou velmi oblíbené maximální výšky kolem 105 cm. Uvědomte si však, že na hladině s výškou pod 1 m se velmi špatně plave.

Zakládání bazénů, vyjma snad skládacích, vyžaduje zkušenosti odborné firmy. Pečlivá a po technické stránce propočítaná konstrukce tělesa bazénu je stejně důležitá jako instalace všech dalších zařízení potřebných pro provoz, například elektroinstalacefiltrační systém, vtokové trysky, přepady a podobně.

 

Krásu a užitečnost zahradního bazénu dokresluje řešení okolního prostředí

Foto (C) SEMMELROCK STEIN & DESIGN

 

Kolik chceme do bazénu investovat

Bazény lze rozdělit na mobilní a stabilně umístěné. Zatímco mobilní jsou spíše hračkou (i když i v nich se dá učinit několik temp), pořádný prožitek z vodních radovánek přinášejí bazény větší, budované nastálo. Při výstavbě bazénu je třeba myslet na velké mechanické namáhání stěn bazénu – v případě naplněného bazénu bez opory stěn zvnějšku by mohlo dojít k deformaci či zničení celé konstrukce tlakem vody, proto je třeba bazény s výškou hladiny nad 80 cm částečně nebo úplně zapustit do země. Bazény s obsahem vody větším než 10 m3 vyžadují zpevněný dnový základ z přesátého hrubého písku a někdy i armovaného betonu.

Rovněž bazény ve tvaru oválu většina výrobců doporučuje stavebně ošetřit obezděním nebo vybetonováním rovných podélných stěn. Při zapuštění bazénu do země je třeba dbát speciálních technologických postupů, aby nedošlo tlakem okolních zemin k poškození stěn bazénu. Rozhodnete-li se proto stavět bazén svépomocí, důkladně se informujte u odborníků na správné postupy.

Stanoviště pro bazén je třeba volit na slunném místě, aby mělo slunce možnost ohřívat vodu. Bazén je třeba umístit dále od vyšších porostů, aby se padající listí a květy nenanášely do bazénu. Bezprostřední okolí bazénu je vhodné zatravnit. Snižuje se tím prašnost a možnost zanášení špíny do bazénu.

Volba materiálu a technického řešení

Současný trh nabízí zájemcům širokou škálu bazénů z nejrůznějších materiálů a v rozmanitém uspořádání. Materiálu je většinou uzpůsobena i pořizovací cena. Zatímco jednoduché skládací bazény nižší životnosti a malých nároků se dají pořídit již zhruba od 10 000 Kč (bez filtračního zařízení a dalších doplňků), cena za běžný standardní bazén se pohybuje od cca 150 000 Kč nahoru, velký bazén s nejmodernějšími a luxusními doplňky v keramickém obkladu může stát daleko přes jeden milion korun.

Mezi nejlevnější patří většinou fóliové, polyetylenové nebo polypropylenové. S nižší cenou pochopitelně souvisí i nižší životnost bazénu a složitější opravy v případě poškození. To lépe jsou na tom polypropylenové nebo sklolaminátové bazény. Sklolaminát je znám již od padesátých let, možná i dříve, a polypropylen v deskovém provedení se vyrábí více než čtvrt století. Jde tedy o materiály historií dobře ověřené, jsou opravitelné, ale většinou s trvalými stopami zásahu.

Nerezové nebo hliníkové bazény by mohly být kapitolou samy pro sebe. Jsou náročnější z hlediska pořizovací ceny, jejich technické uložení je specifické. Povrchová vrstva hliníku musí být upravená stejně jako případný jiný materiál. Luxusnější bazény mají povrch z nerezového plechu, obyčejnější nahrazuje pozinkovaný nebo pocínovaný ocelový plech, někdy potažený navíc ještě fólií.

Dražším, ale o to trvanlivějším, krásnějším a příjemnějším je určitě bazén s betonovým skeletem, chráněným kvalitním keramickým obkladem. Barvou, tvarem a vzorem dlažby můžeme navíc dokreslit vzhled bazénu vůči okolí. Názory na použití keramiky v exteriéru se různí, jisté však je, že u opravdu kvalitní keramiky se není čeho bát (tomu zase ovšem odpovídá cena). Dlaždice pro bazény nesmějí být porézní, nesmějí se změnou teploty výrazněji měnit rozměry. Vhodně zvolené obklady však velmi pozvedávají celkový vzhled bazénu a staví jej do nové dimenze. Nároční klienti si pořizují takové bazény i do interiéru, kde mohou vzhledem připomínat stylové, například římské lázně.

 

Doplňky a vymoženosti

Bazén, to nejsou pouhé ke dnu kolmé stěny a vodní masa, ale též spousta technických pomůcek, které slouží pro jednoduchou údržbu a zajímavé zpestření pobytu ve vodě.

Řada zákazníků si bazén pořizuje pro vlastní relaxaci, která spočívá v odpočinku ve vodě,  ale též ve sportovním vyžití.  I přes rozměry větších bazénů by se však zdatný plavec nerozohnil svými výkony, pokud by neměl k dispozic protiproudZpětné trysky pod tlakem vstřikují do bazénu vodu, čímž se v podstatě při plavání proti proudící vodě prodlužuje efektivní délka bazénu. Rekreační protiproud bohatě dostačuje pro klidné, odpočinkové, ale soustavné plavání převážně většiny uživatelů, kdežto sportovní protiproud se zhruba dvojnásobným výkonem bez potíží udrží ve vzdálenosti dvou metrů před tryskami zdatného plavce při kraulu.

Obchodní a realizační firmy nabízejí zájemcům také instalaci perličkové lázně. V nejrůznějším provedení bazénu, se dvěma, čtyřmi i více tryskami můžete trávit příjemnou zdravotně relaxační kúru.  

Automatický vyrovnávač hladiny by se mohl zdát na první pohled zbytečným zařízením, ale jeho prodejnost a zejména funkce svědčí o velké oblibě. Zařízení hlídá výšku hladiny a při jejím poklesu automaticky dorovná dopouštěním její původně nastavenou hodnotu. Vyrovnávač je pochopitelně v permanenci zejména v parném létě, kdy odpařování vody způsobuje značné poklesy hladiny.

 

Údržba

K tomu, abyste se mohli nerušeně koupat a těšit se z bazénu, nestačí pouze samotný bazén, ale je nutné se také o bazénovou vodu náležitě starat. K tomu slouží další potřebné příslušenství, sloužící nejen pro udržení průzračné vody, ale zejména hygienicky nezávadné a bez baktérií.

Mezi vůbec nejdůležitější doplňky bazénu patří filtrační zařízení. Zájemci si mohou vybrat z mnoha systémů hned několika dodavatelů. Při výběru platí obecné pravidlo, že výkon filtračního zařízení by měl být takový, aby přefiltroval celý obsah bazénu zhruba za čtyři až pět hodin. Pro bazén s objemem kolem 20 m3 stačí filtrační zařízení o výkonu 5 m3/h, pro bazén do 40 m3 stačí výkon kolem 8,5 m3/h.

Vtokové trysky slouží k tomu, aby vracely přefiltrovanou vodu zpět do bazénu. Jejich množství záleží na tvaru a objemu bazénu. Zařízení k nasávání vody z hladiny bazénu do filtrace se nazývá skimmer. Účinně zbavuje vodní hladinu napadaných organických i neorganických nečistot – hmyzu, listí, prachu.

Z dalších doplňků stačí zmínit ještě nejrůznější mechanické čističe dna a stěn bazénu, elektrické osvětleníplachty na zakrytí bazénu a plastové nebo skleněné nástavby nad bazén.

 

Zazimování bazénu

Většinou se o bazén zajímáme v době, ve které má sloužit, tedy v relativně krátkém období léta, při zajištěném ohřívání vody ještě nějaký měsíc před a po hlavní "koupací" sezóně. Před zimním obdobím je třeba bazén připravit k přečkání zimy. Zanedbání základních úkonů může vést k poškození nebo dokonce k úplné destrukci drahého tělesa bazénu vlivem mrazů, a to ač již nadzvednutím promrzlého podloží nebo dokonalým promrznutím nevypuštěné vody.

Diskuze, zda vodu vypouštět či ne, se sice vedou, ale při troše péče lze doporučit pouze odpuštění vody pod úroveň trysek. Je zapotřebí vedení trysek a potrubí pro skimmer a další zařízení odvodnit, aby je led neroztrhal.

Na to, aby mráz rozpínáním zmrzlé vody nezničil bazén, existuje celá řada možností. Již naši předkové dávali do sudů s vápnem dřevěný trámek o velikosti 10 x 10 cm. Stejně tak velké dřevěné trámky ponořené ve vodě dokážou eliminovat velké tlaky, vznikající pnutím ledu. Trámek mohou nahradit ponořené speciální balóny nebo polystyrénové bloky. Ale pozor! Musejí být ponořené!

Jinou možností je nenechat vodu v bazénu zcela zamrznout, aby se nechovala jako jednolitá kompaktní hmota. K tomu slouží malé čerpadlo, které se zapne v období třeskutých mrazů. Neustálým čeřením vody se zabrání jejímu zamrzání.

 

Malý chemik

Vodu v bazénu neznečišťují pouze viditelné nečistoty, ale také mikroorganismy v podobě řas, bakterií nebo virů. Tyto mikroorganismy mohou být zdraví a životu mnohem nebezpečnější než list ze stromu nebo jiná hrubá nečistota. I po důkladném umytí přináší každý koupající se do vody miliony zárodků, stejně jako pot, vlasy, kožní maz a zbytky kosmetických a opalovacích prostředků. Ty tvoří ideální živnou půdu pro bakterie, viry, houby a řasy. Proto je péče o vodu důležitým předpokladem zdravého využití bazénu.

V průběhu sezóny je zapotřebí přeměřovat hodnotu pH, stanovující kyselost nebo zásaditost vody. Voda ke koupání by se měla pohybovat v rozmezí pH mezi 7,2 a 7,6. Pro likvidaci baktérií, plísní, virů a řas a pro prevenci jejich tvorby se dávkuje do vody chlor. Dávkování se u menších bazénů provádí pomocí plovoucí bójky, tzv. chlorátoru, který umožňuje mechanické seřízení dodávaného množství stabilizovaného chloru.

 

 

 

 

 

Zpět