Střešní okna (1): Konstrukce

04.12.2011 18:36

Půdní prostory už často neslouží jen jako úložný prostor nepotřebných věcí nebo jako sušárna oblečení. Podkrovní místnosti se staly plnohodnotnými obývacími a pracovními prostory, které se těší velké oblibě. Tyto prostory mají ale svá specifika a architekti a majitelé nemovitostí se potýkají s problémy, jak místnosti navrhnout, aby pobyt v nich byl co nejpříjemnější a finančně nejúspornější. Nejdůležitějším aspektem projektu půdních prostorů je jejich kvalitní zateplení, osvětlení a větrání. S kvalitním osvětlením místnosti, výměnou vzduchu a s regulací teplot nám pomohou střešní okna, která významně přispívají k lepšímu vnitřnímu klimatu v podkrovních pokojích nebo kancelářích.

 

Jak přivést sluneční paprsky do místnosti?

Prakticky existují dvě možnosti, jak světlo může do pokoje pronikat. Buď si můžeme nechat navrhnout vikýř, nebo střešní okno. S vikýřem se setkáme spíše u historických staveb, ale díky svému okrasnému vzhledu se objevuje i u novostaveb. Jeho instalace do krovů a střešního pláště je ale náročná, a tím pádem i finančně nákladná v porovnání se střešními okny. Při stavbě vikýře se musí postupovat velmi opatrně, aby nedošlo k narušení stávající nosné konstrukce krovů. Právě kvůli krovům se vikýř nedá instalovat na všechny typy střech. Při stavbě vikýře se obecně musí počítat s většími stavebními zásahy do střešní konstrukce. Tento druh přístupu přirozeného světla do místnosti je také více náchylný ke vzniku tepelných mostů, neboť u něho snáze dochází k narušení tepelné izolace. V místech narušení izolačního souvrství navíc dochází ke kondenzaci vodních par a následně i ke vzniku plísní. Tento druh přirozeného osvětlení půdních prostor proto není vhodný do nízkoenergetických a pasivních domů. Do těch se na střešní konstrukce instalují střešní okna. Ta jsou v současnosti velmi oblíbená a k dostání v mnoha variantách s různými vlastnostmi a v různých cenových relací.

Jejich instalace je mnohem jednodušší a rychlejší, protože se neprovádějí velké zásahy do střešní konstrukce jako u vikýře. Stavebníci nezasahují do krovů, a tím pádem se vyhneme riziku porušení tepelně izolační vrstvy střešního pláště. Zručný technik střešní okno dokáže zasadit do čtyř hodin. Když se rozhodneme pro střešní okna, při jejich výběru musíme dávat pozor na jejich správnou velikost, počet a způsob osazení.

Někdy se můžeme setkat s problémem umístění střešního okna u starších, nebo přímo historických budov. Pokud je dům chráněn památkovým úřadem, musíme být velmi citliví při rekonstrukci, abychom se nedostali s památkáři do konfliktu. Radikální zásah do historické stavby by vzhled samotné budovy a její okolí úplně znehodnotil.

Střešní okna elegantně řeší osvětlení interiéru a jsou spojením s okolním světem

 

Kam střešní okno umístit?

Nabízí se jasná odpověď – na střechu. U plochých střech si opravdu moc vymýšlet při instalaci okna nemůžeme, ale u střech šikmých existuje několik variant, jak střešní okno umístit, abychom docílili dostačujícího osvětlení. Není-li podkroví zastřešené, můžeme kombinovat okna umístěná nad sebou nebo kombinovat střešní okno s doplňkovým oknem, které na ně zespodu navazuje. Kouzlit s přirozeným světlem můžeme i s pomocí světlovodů. Abychom měli místnost co nejlépe osvětlenou, doporučuje se instalovat více malých oken než jedno velké. Největšího osvětlení místnosti se docílí osazením oken do dvou stran místnosti ve větším počtu. Zlepší se tím i izolační vlastnosti střechy. Pokud si nejste jistí, kolik oken byste v podkroví měli mít, držte se pravidla, že prosklená plocha by měla zabírat minimálně desetinu obsahu podlahové plochy místnosti. U střešních oken musíme myslet také na jejich správný sklon a výšku. Člověk se cítí dobře, když z okna může pohodlně pozorovat široké okolí. Z okna je dobře vidět vsedě i vestoje při osazení spodní hrany střešního okna ve výšce 85 až 110 cm.

Řešení atiky umožňuje získat přehled do prostoru vysoko nad hlavou

 

Manipulace s okny

Ještě předtím, než si okna vybereme na míru do podkrovního pokoje, je třeba si rozmyslet, jakým způsobem je chceme otevírat, aby nepřekážela v prostoru nebo neomezovala v dokonalém výhledu. Existují dvě základní varianty oken. Kyvné střešní okno, nebo výklopně-kyvné střešní okno. Kyvné okno se hodí pro střechy se sklonem od 40° do 90°. Díky jeho systému otevírání můžeme maximálně využít prostor pod ním. Dovoluje pod okno umístit například stůl. Výhody výklopně -kvyného střešního okna spočívají v tom, že umožňují nerušeně se dívat na panorama a vyklánět se z okna. Hodí se do střech s větším sklonem – od 40° do 55°. Okno můžeme ovládat manuálně nebo dálkově. K manuálnímu ovládání používáme buď ergonomické horní madlo u kyvného střešního okna, u výklopně-kyvného střešního okna navíc i spodní kliku, nebo lze využít tyč a provázek, když máme okna umístěná vysoko, že na ně jinak nedosáhneme. Když se ale nechceme namáhat a skladovat doma tyč k manipulaci s vysoko umístěnými okny, můžeme využit i instalace dálkového ovládání oken na elektrický nebo solární pohon. Otevření oken poté můžeme regulovat ovladačem, aniž bychom vstali ze židle. Okna se zabudovaným elektronickým systémem a čidly mohou sama reagovat například na změnu počasí, kdy se při dešti samy zavřou.

Otevírat a zavírat vysoko položená střešní okna lze pomocí dálkového ovládání

 

Materiál oken a jejich zasklení

Na trhu je velké množství střešních oken v různém designovém provedení a v různých materiálových variantách. Nejdříve si nabídku zúžíme podle toho, zda se rozhodneme pro okna plastová nebo dřevěná. Střešní okna se už nevyrábí z kovu, protože ten nemá vlastnosti, které by vydržely extrémní výkyvy teplot na střešní konstrukci. Na velké teplotní rozdíly nejlépe reagují okna dřevěná. Dřevo je vynikající surovina, která je díky své pevnosti, houževnatosti a tepelně izolačním vlastnostem ideální do náročných venkovních podmínek. Dřevo také díky své přirozeně hřejivé barvě dokresluje vkusně světlý interiér pokojů, který vypadá velmi pěkně. Protože dřevo rádo pracuje, předchází se jeho případnému zkroucení a následné nedomykavosti styčných ploch speciálními lamelovými přířezy. Vnější povrch oken je chráněn před venkovními vlivy několika vrstvami vodou ředitelného laku nebo nátěru, čímž docilujeme zvýšení životnosti a udržení vzhledu rámu. Lak je obvykle transparentní a vynikne pod ním kresba dřeva.

Dobré materiálové vlastnosti dřeva a plastů jsou spojeny u plastových oken s dřevěným jádrem. Tato okna jsou vysoce odolná vůči vlhkosti a lehce a snadno se udržují v čistotě. Jejich povrch je totiž kryt polyuretanovou vrstvou s finálním bílým lakem, který je dlouhodobě odolný vůči venkovním vlivům, proto je povrch oken stálý a není potřeba ho nijak obnovovat. Nejčastěji se vyrábějí v bílém provedení, které také svým vzhledem velmi dobře interiér doplňuje.

Osazení střešního okna do nízkoenergetického domu by mělo zahrnovat využití montážních doplňků.  Například můžeme jmenovat zateplovací rám a manžetu z hydroizolační fólie a ze samonosného drenážního žlábku.

Kvalitní střešní okno je k ničemu, když je špatně osazeno do střešního pláště a následně vznikají tepelné mosty, a do místnosti může dokonce i zatékat. Únikům tepla a průsakům se zabraňuje lemováním a oplechováním. Oplechování se obvykle dělá z hliníku, mědi nebo titanzinku.  Lemování je důležitým prvkem okenní izolace, protože zajišťuje vodotěsné napojení okna na střešní plášť. Materiál lemování se shoduje s materiálem oplechování. Materiál musí být samozřejmě odolný proti korozi a působení vnějších vlivů. Výrobci se proto snaží vyvarovat svařování a spojují materiály pouze skládáním ohýbaných a profilovaných prvků v ověřených konstrukcích. Lemování by nemělo omezovat naše představy o střešním okně. Je schopné se přizpůsobit i netradičním profilům střechy, například zaobleným tvarům.

 

Zasklení

Šetřit energii a udržovat příjemnou teplotu v letních měsících se dá v půdním prostoru i správným výběrem zasklení. Druhy zasklení se liší svou schopností izolace podle toho, zda je potřebujeme nainstalovat do domu, který vyhovuje běžným normám pro energetickou úspornost, nebo do domu nízkoenergetického, nebo dokonce pasivního. Okna do pasivních domů mají v sobě zabudované další izolační prvky, a tím pádem jsou dražší.

U střešních oken se dobrých tepelněizolačních a protihlukových vlastností dosahuje vyplněním prostoru mezi skly ušlechtilým plynem (argon/krypton). Občas se pracuje s vakuem, které vzniká po vysání vzduchu v meziskelném prostoru. Vakuum má totiž dobré izolační vlastnosti. Od vakuování se však začíná ustupovat, protože bývá problém garantovat stálost "vakua" v delším časovém období. Do běžných staveb se používají okna s dvojitým sklem, do pasivních domů i s trojsklem. Platí totiž, že plocha mezi přechodem sklo – vzduch při kolmém dopadu slunečního záření pohlcuje přibližně 4 % záření. To znamená, že jedna vrstva skla představuje úbytek světla kolem 8 %. Dvojsklo tudíž propustí do interiéru pouze kolem 84 % záření, které dopadlo na okno. Tyto hodnoty platí jen pro čiré sklo, a i proto bychom se při výběru oken, respektive jejich skelné výplně měli dívat i na jeho složení a vlastnosti.  Když jsou okna situovaná na jih a svítí na ně intenzivně slunce, vyplatí se dát do oken skla zabarvená nebo lepená, protože propustnost ještě více klesne.

Při nakupování se díváme na hodnotu tepelné prostupnosti skla vyjádřená součinitelem Ug. Dále se můžete setkat se součinitelem prostupnosti tepla celého okna, které je značeno jako Uw, nebo součinitelem prostupnosti tepla samotného rámu Uf. Čím jsou hodnoty nižší, tím menší budou tepelné ztráty a propustnost tepla.

Od oken chceme také dobrou zvukovou izolaci – vzduchovou neprůzvučnost, která je označena koeficientem Rw (dB). Zde naopak platí, čím je koeficient vyšší, tím lépe zasklení izoluje venkovní hluk.

 

Foto: (c) VELUX

www.velux.cz

 

 

 

Zpět