Utěsnění spár a zamezení úniku tepelné energie (2)

17.06.2010 01:16

Úniky tepla skrze dveře

Dveře se stejně jako okna vyrábějí s využitím dřevěných, plastových a kovových komponentů. Nechceme-li investovat do koupě úplně nových dveří, izolační schopnost stávajících dveří zvýšíme vhodným obkladem, nebo utěsněním spár mezi rámem a zdivem. Těchto spár se zbavíme jednoduše těsnicí polyuretanovou pěnou (PUR pěnou) nebo silikonovým tmelem. S polyuretanovou pěnou nemůže pracovat v každém prostředí.

Aby správně přilnula, teplota povrchu by neměla být nižší než 15 °C a přesahovat 60 °C. Okolní teplota by neměla být nižší 10 °C a neměla by přesahovat 35 °C. Je omezena i maximální hodnotou vlhkosti vzduchu, která by neměla být vyšší než 70 %. Toto jsou základní údaje k optimální aplikaci. U některých výrobků různých výrobců je uváděna okolní teplota aplikace i nižší (například 5 °C), ale u této teploty se ne každý materiál chová tak, jak má, a výsledný efekt a životnost opatření mohou být výrazně poznamenány.

Jestli pěnu aplikujeme na kov, je třeba nejprve odstranit povrchovou korozi. Před vlastním nástřikem se plocha musí dobře zamést a zbavit prachu, nejlépe vysavačem. Plochy v bezprostřední blízkosti nástřiku doporučujeme zakrýt folií, neboť nástřik velmi dobře ulpívá i tam, kde nemá. K aplikaci pěny do spáry potřebujeme aplikační pistoli, s jejíž pomocí budeme přesnější. Pěna ve spáře expanduje, vyplní ji a ztuhne. Při znečištění okolí polyuretanovou pěnou zasáhneme buď mechanicky, přebytečnou pěnu ořízneme, nebo použijeme speciální čističe. Jejich použití je individuální a je třeba bedlivě číst návod.

Častým prostorem, kterým nám do obytných prostor vniká studený vzduch, je mezera mezi podlahou a dveřmi. Dnes už nemusíme takový problém řešit provizorním těsněním ručníky nebo starými dekami, ale lze využít těsnění pro bezbariérové vstupy. Tento systém těsnění je běžně využívaný ve veřejných obchodních prostorech. Těsnění je vhodné jak do novostaveb, tak i starších domů. Existují tři základní druhy konstrukčního řešení.

 

Padací těsnění Planet RH a Planet RF jsou určena pro jednokřídlové a dvojkřídlové dveře dřevěné, hliníkové, plastové a kovové. Lze jimi vybavit také posuvné dveře, shrnovací stěny a vchodové dveře.

( OKENTĚS )

Padací dveřní lišty

Zvýšenou pozornost zaslouží zajímavé padací těsnění pro jednokřídlové a dvoukřídlové dřevěné, hliníkové, plastové i kovové dveře. Padací těsnění je zajímavé nejen kvůli principu funkce, ale také proto, že dokáže řešit utěsnění mezery mezi dveřmi a nerovnou podlahou – přesně totiž kopíruje zvlněný či jinak nerovný profil podlahy. Mechanismus padacího těsnění se montuje snadno do vyfrézované drážky ve spodní části dveří. V konkrétním případě u výrobků švýcarské firmy Planet měří drážka na šířku pouhých 13 mm a na výšku 30 mm. Při otevřených dveřích zůstává těsnicí prvek skryt ve dveřích, při zavírání dveří se těsnění vysune a uzavře prostor mezi dveřmi a podlahou přímo pod půdorysem dveřního křídla. Odpadá tedy nejen nutnost instalace prahů, ale naopak – v případě potřeby je možné prahy zcela odstranit. Takové řešení je velmi výhodné pro bezbariérový přístup, tedy všude tam, kde se pohybují osoby na kolečkovém křesle nebo osoby starší či osoby s problematickou chůzí, u nichž by hrozilo riziko pádu. Instalace padacího těsnění je otázkou investice od 300 Kč do 1000 Kč v případě standardních dveří, ale existují i varianty pro požární dveře nebo speciální použití.

Padací těsnění Planet HS je vybaveno silikonovou lištou. Nabízí zdvih do výše 20 mm.

( OKENTĚS )

 

Těsnění dokáže řešit zdvih (a tedy i nerovnosti) až do 25 mm, přičemž je schopno vyrovnat šikmý rozdíl až 15 mm v šířce dveří 1000 mm. Těsnicí profil je vyroben z kvalitního měkkého silikonu, který dokáže účinně zabránit průvanu a únikům tepla z interiéru. Slouží však také jako výborná protihluková izolace – hodnota útlumu hluku dosahuje až 50 dB. V nabídce firmy lze nalézt také padací těsnění pro dodatečnou viditelnou montáž lišty na spodní hranu dveřního křídla bez nutnosti frézování drážky do dveří, ale také padací těsnění pro posuvné dveře a skleněné dveře.

 

Kartáčové těsnění

Kartáčová těsnění jsou vhodná jak pro posuvné aplikace, tak pro bezbariérové vstupy. Těsnění jsou vyrobena převážně ze syntetických vláken, speciální antistatické kartáče jsou z koňských žíní. V obchodech jsou k dostání kartáče různých šířek, délek a hustot.

Těsnicí kartáče STRIBO jsou vynikající pro utěsnění dveří, vrat, turniketů a zastřešení bazénů. Kartáče jsou opatřeny černým nebo šedým polypropylenovým vlasem, bílým nylonem nebo koňskou žíní. Nosný profil je z hliníku.

( OKENTĚS )

 

Kartáče pro bezbariérové vstupy jsou obvykle připevněny k liště. Ta je buď opatřena samolepicím páskem a jen se na dveře z venku nalepí, anebo je možné lištu zvenku přišroubovat. Když je škvírka opravdu malá, vyplatí se spíše pořídit kartáček, který má samolepicí pásku udělanou tak, že se nalepí zespodu dveří. Kartáčové těsnění je ideální do starších domů, ve kterých bývá nerovná podlaha. Vlasy povrch krásně kopírují, a proto dveře můžeme bez problému otevírat.

Flexibilní natloukací lišta s kartáčkem slouží k interiérovému těsnění spodků dveří a posuvných dveří a oken.

( OKENTĚS )

 

Kartáčky pro posuvné aplikace se dají použít třeba do dveří vestavěné skříně, abychom zabránili vnikání prachu na naše oblečení. Štětinky jsou proto jemnější než u bezbariérových vstupů a mají kratší délku vlasu (od 5 do 30 mm). Kartáčky jsou flexibilní a samolepicí. Může s nimi pracovat i laik. Pásky se štětinkami mají vysokou přilnavost. Lepí se na suchý hladký povrch, zbavený prachu. Prach by zapříčinil nekvalitní uchycení k povrchu. Nejvíce namáhané části kartáčků se doporučují přichytit ještě pomocí hřebíčků nebo sponek. U kovových profilů se použije na okraje sekundové lepidlo.

 

Prahové a přechodové lišty

Dalším řešením zatěsnění vstupních otvorů jsou prahové a přechodové lišty. Prahové lišty s těsněním slouží k vytvoření kontaktu dveří a prahu po celé délce tak, aby se zabránilo nežádoucímu větrání. Podlahová těsnění pro vstupní dveře brání průniku prachu do interiéru, úniku tepla z interiéru ven a v řadě případů nabízejí i prvotní ochranu proti kouři v případě požáru. Nezanedbatelná není také jejich protihluková funkce.

Konstrukční řešení prahových lišt záleží na typu a materiálu dveří a požadované funkci. Nosný korpus většinou tvoří hliníkový eloxovaný profil, doplněný těsněním z PVC nebo gumy, který se na k nosnému podkladu upevňuje šrouby nebo lepením. Některé prahy umožňují vést dutinou i datové kabely pro telefon, počítačové sítě a podobné technické vymoženosti.

 

Úniky tepla průchody střešním pláštěm

Utěsnění průchodů obvodovým pláštěm budovy je velice důležité také u komínů, na které se velmi často zapomíná zejména u starších objektů. Těleso starších komínů prochází střešním pláštěm obvykle bez těsného kontaktu s okolní konstrukcí, jak bývalo v době vzniku těchto staveb zvykem. Dodatečné podkrovní vestavby tuto skutečnost někdy opomíjejí. Na trhu je však v současnosti dostatek komínových systémových řešení, která na tento stav pamatují a průchod střešním pláštěm řeší v rámci rekonstrukce komínu.

Celistvost střešního pláště může narušit zbytečně velká a nezaopatřená průchodka anténních televizních kabelů nebo svodů antény internetového připojení. Na první pohled jednoduchý průchod se může stát problematickým, pokud nezatěsněným otvorem v zimě z objektu uniká teplo nebo díky tomuto otvoru dochází ke kondenzaci vlhkosti uvnitř budovy. Nevhodným umístěním se do střešního pláště může dostávat také kondenzovaná nebo srážková voda. Samozřejmostí je proto vybírat takové místo průchodu, které neumožňuje ohrožení srážkovou vodou, vytvářet minimální otvor pro průchod a ten zase po instalaci kabeláže zacelit například montážní pěnou.

 

Úniky tepla potrubím a kabely

K výrazným tepelným ztrátám dochází také potrubím a kabely, které jsou pro dům stejně důležité, jako oběhový systém pro člověka. Jimi proudí životodárná energie do domu. A přesto je až neuvěřitelně často podceňována problematika tepelných ztrát na kabelech a potrubí.

Je s podivem, kolik peněz je možno ušetřit správným zateplením potrubí. Cesta od kotle k topnému tělesu nebývá zpravidla nejkratší a teplo má možnost unikat na celkem velké ploše. Dlouhým potrubím pro otopný systém jsou doslova postiženy zejména starší objekty, které byly v době svého vzniku vybavovány tehdy i nejmodernější technikou, ta však časem pochopitelně s vývojem techniky zestárla. Tehdejší koncepce vytápění by dnes s rozvojem poznatků o tepelné technice možná ani neobstála. Není však vůbec žádnou vzácností, že i moderní novostavby trpí podobnými neduhy a ztráty tepla na vedení jsou neuvěřitelně vysoké.

Kotel se samozřejmě snaží případné ztráty vyrovnat a pracuje víc, než by musel. Je proto nutné všechny trubky, které vedou teplou vodu do radiátorů nebo k přímé spotřebě, pořádně zaizolovat. K tomuto účelu se používají polyetylenové trubky, které je možné sehnat v obchodech se sanitárním zbožím nebo stavebninách. Použijí se jako opláštění stávajících trubek. Pláště jsou totiž na jedné straně naříznuty, a proto se dají snadno rozevřít a na trubku navléknout. Polyetylén je měkký a ohebný materiál, dají se s ním bez problému dobře obalit oblouky nebo odbočky ve tvaru písmene T. Správného ohybu a následného kopírování tvaru trubky docílíme naříznutím opláštění. Polyetylenové izolační trubky jsou tvarově i tepelně stabilní v teplotách od –40 °C do +110 °C. Tímto materiálem proto můžeme zatěsňovat jak vně stěn, tak pod omítkou nebo na půdě. V případě izolace pod omítkou někdy odborníci používají i bandáž z plstěné pásky.

Utěsňovací systémy EPAF (vlevo) a RDSS (vpravo) umožňují zatěsnit průchody kabelů a inženýrských sítí při vstupu do objektu

( TYCO ELECTRONICS CZECH )

 

Elektrické kabely nebo plynové trubky vedené do domu pod úrovní terénu při špatné izolaci mohou do suterénu přinášet nadbytečnou vlhkost a při velkých deštích způsobovat dokonce prosakování vody. Kromě zhoršení vnitřního prostředí dochází tedy i k tepelným ztrátám přes obvodový plášť objektu. Kabelové průchody se utěsňují nejčastěji polyuretanovu montážní pěnou.

Zajímavým technickým řešením zajišťujícím nejen výše uvedené požadavky, ale i nové požadavky stavebních norem na zabránění průniku zemního plynu z vnějších prostor je například utěsňovací systém typu RDSS od společnosti Tyco Electronics. Tento těsnící systém je tvořen nafukovacím vakem z flexibilního kovového laminátu opatřeného na obou stranách páskami z těsnicí hmoty. Vak se ovine kolem již zataženého kabelu, vodovodní, horkovodní, plynové nebo odpadní trubky a vsune se do průchodu. Poté se pomocí nářadí naplní plynem, který přitlačuje těsnicí hmotu na stěnu průchodu a kabelu. Výrobce zaručuje zachování vodotěsnosti a plynotěsnosti po dobu garantované třicetileté životnosti při vnějším přetlaku 0,03 MPa (3 m vodního sloupce). Krátkodobá tlaková odolnost po dobu šesti týdnů je 0,1 MPa (10 m vodního sloupce).

Stejný výrobce nabízí utěsnění průchodu kabelů či jiných inženýrských sítí vstupujících do budov pod úrovní terénu vůči průniku vody a plynu na bázi teplem smrštitelných materiálů. Průchodka zdivem EPAF se skládá z galvanizované ocelové spirály, na níž je s přesahem osazena teplem smrštitelná trubice s lepidlem na vnitřní straně. Vnější vrstva speciálního nátěru zlepšuje přilnavost k různým typům betonu a rychle tvrdnoucím cementům. Konce průchodky jsou chráněny krytkami proti znečištění vnitřku průchodky při její instalaci do stěny. Před protažením kabelu se krytky odstraní. Trubice opatřená z vnitřní strany lepidlem se smrští na protažený kabel či trubku a zajišťuje dlouhodobě spolehlivé utěsnění s tlakovou odolností minimálně 0,1 MPa.

 

Poděkování za konzultace:

OKENTĚS: www.okentes.cz

TYCO ELECTRONICS CZECH: www.tycoelectronics.cz

Zpět