Varujme se omylů (1)

22.10.2013 01:54

Snem každého majitele či uživatele nemovitosti – ať už jde o rekreační objekt, dům k bydlení nebo komerční stavbu – je bydlet a užívat nabízený prostor s požadavky na minimální náklady a maximální pohodlí. Skutečnost však bývá mnohdy právě opačná, zanedbaný technický stav, stáří domu nebo špatně odvedená práce jsou zdrojem velkých problémů, nákladných oprav a časových ztrát. Rozmrzelosti, zklamání a útrapám se však dá ve většině případů předcházet. Jsou způsobeny řadou faktorů, a pokud si je uvědomíme, jsme na nejlepší cestě, abychom se jich vyvarovali. Naše rady mohou vyznít poněkud obecně a mohou obsáhnout i jiné oblasti stavební činnosti, ale pokusíme se nastínit nejdůležitější problémy konkrétněji na manipulaci s keramickými materiály.

Vychutnejte si to pravé teplo domova

Foto (C) RAKO, série Flavia

Nevhodně navržené technologie a postupy

Budoucí potíže si můžeme zajistit již ve fázi projektových příprav. Nevhodně navržené technologie a postupy bývají velmi častým jevem. Nikdo není neomylný, ani dobrý projektant se nevyvaruje chyby a v množství požadavků a nároků se vždy najdou drobné, větší i velké chyby. Leckdy se chyba udělá přehlédnutím, přitom může být na první pohled patrná. Už investor by měl na projektantovi požadovat, aby dokladoval, že v projektu navrhovaná řešení odpovídají normám a zákonům (zejména Stavebnímu zákonu), že všechny podklady jsou v souladu s našimi požadavky. Je dobré ke konzultacím přizvat nezávislého znalce, odborníka, který celý projekt detailně s autorem návrhu projde a překontroluje vše potřebné.

Draze zaplacené zkušenosti investorů napovídají, aby stavební dozor nad probíhajícími činnostmi a stavbě neprováděl člověk, který připravoval projekt. Pokud se v projektu dopustil jedné nebo více chyb či zvolil nevhodnou technologii, je více než pravděpodobné, že bude vlastní omyly krýt a potíže na stavbě svádět na jiné okolnosti. Projektant by měl také navrhovat už ve fázi projektu možnost změny dodavatele i materiálu. Pokud řešíme stavební činnosti subdodavatelsky, setkáme se občas s problémem, že doporučený materiál není na trhu ve chvílích, kdy ho potřebujeme, nebo narazíme na vhodnější materiál. Dohledem na jednotlivé kroky výstavby či rekonstrukce můžeme výrazně snížit ekonomickou náročnost projektu, navíc průběžným proplácením provedených prací máme v rukou nástroj k ovlivňování prováděcí firmy a částečně eliminujeme i riziko zpronevěry investic.

Imperiál – pro jedinečnost vaší kuchyně

Foto (C) RAKO, série Imperial

 

Zainteresování rodinných příslušníků na projektu, stavebním dozoru i samotné pracovní činnosti je mimořádně ostrou dvousečnou zbraní, v některých případech neshod i ostří samurajského meče srovnáním pokulhává. Na jednu stranu není od věci, že vynaložené prostředky zůstanou takříkajíc "v rodině". Při investování do prací či majetku, kde nemůžeme uplatnit platby jako daňově uznatelné náklady, je vyplácení prostředků příbuzným "morálním" přesunem nedaněných příjmů a výdajů v rámci rodiny úsporou na daních pro nabyvatele výhody (ponechejme teď stranou otázku možných nepřiznaných příjmů). Někdy se obě strany ku vzájemné spokojenosti dohodnou na nižší odměně za práci s ohledem za ušetřené odvody daní ve smyslu rčení o nažraném vlku a celé koze. Jakmile však nastanou problémy se stavbou, zůstanou nám spíš oči pro pláč. Musíme si uvědomit, že stavební práce patří mezi velké investiční akce a při reklamaci provedení či znehodnocení materiálu nejde o stokoruny či tisíce, ale mnohdy o desítky, občas i o stovky tisíc. Chyby bratranců, strýců a jiných příbuzných se velmi těžko napravují s ohledem na mezilidské vztahy, žádné straně se do problému nechce. Pokud budeme dokonce hovořit o platbách pokut, penále či náhradě škod z činnosti, můžeme si být jisti "vyobcováním" z rodiny a nevybíravým označením, kterým o nás budou na svatbách, pohřbech a dalších rodinných událostech hovořit ještě vnoučata našich bratranců.

Vady materiálu a nevhodnost jeho použití

Na nekvalitním vzhledu výsledných stavebních zásahů se výraznou měrou podílejí vady materiálu nebo nevhodnost jeho použití. Zvyšující se kvalita materiálů a tlak konkurence na trhu snižují riziko zakoupení nekvalitního zboží u prověřených a autorizovaných prodejců, ale neserióznost některých podnikatelských subjektů nelze vyloučit nikdy. Ve snaze ušetřit nechceme nakupovat u odborných a renomovaných dodavatelů, stačí se porozhlédnout a pomyslet – vždyť v prodejně za rohem "stejné" zboží koupím o polovinu laciněji, tak proč bych měl platit luxus a reklamu těch hodně se zviditelňujících podnikavců?

Musíme si ale v první řadě uvědomit, že nižší cena může ve skutečnosti signalizovat zboží nižší kvality. Někteří neseriózní prodejci a výrobci spoléhají na skutečnost, že laik u mnoha druhů zboží není bez odborného posudku vůbec schopen posoudit kvalitativní rozdíl v nabízeném sortimentu, nebo v případě i shodných cen v porovnání s autorizovaným prodejcem prodávají zboží nižší kvality ve snaze dosáhnut maximálního zisku. Pravdou ale zůstává, že vyšší cena je téměř vždy vykoupena špičkovým informačním servisem, kvalitními službami a komplexností řešení. Autorizovaní prodejci jsou hrdi na své označení, protože jsou takto označeni například samotnými výrobci. Tímto označením kvalitní výrobce kvalitního zboží dává spotřebiteli jasně a srozumitelně na vědomí fakt, že tato firma, tento podnik, má ty nejlepší předpoklady poskytnout vše potřebné pro náš kvalitní výrobek. Postará se o svého zákazníka vždy a s úctou.

Výrobní firmy či dovozci velmi často nabízejí vlastní pracovníky, kteří se starají o zákazníky tím, že jsou schopni dojet na stavbu a prohlédnout, zda je vše v pořádku, a jsou často schopni zatlačit na provádějící firmu. Totéž platí i pro odhalení dalších chyb, způsobených špatnou technologií. Tato služba je nabízena mnohdy i bezplatně, aby nedocházelo k poškozování jména firmy jinými firmami nebo řemeslníky. K čemu je potom vynikající materiál vysokých pořizovacích nákladů, kdy v ceně zaplacenou kvalitu dokáže řemeslník znehodnotit špatně odvedenou prací?

Dokonalé souznění barev a motivů

Foto (C) RAKO, série Imperial

 

Kontroly manipulace s výrobkem přímo na stavbách také napomáhají dodavatelům materiálu či technologie sledovat technologickou kázeň provádějící firmy. Je nezbytně nutné zachovat celistvost ucelených systémů. Například sanační systémy, střešní systémy, fólie, izolace, dlažby a obklady ve spojení s lepidly jsou většinou pojaty tak, že celá dodávka musí být jedné značky. Nahrazení jediného komponentu v systému znamená ztrátu záruky výrobce. Zde nejde o "ješitnost" či snahu "hrát si na značku", jde opravdu o zachování kvality.

Podívejme se na věc logicky a s odstupem – certifikací, schvalovacím řízením a ověřením kvality prochází ve zkušebnách ucelený systém a jediný komponent (přitom určitě kvalitní) jiného výrobce může narušit správnou funkci celého systému. Například náhrada jediné složky v omítce může změnit fyzikálně-chemické parametry, v důsledku čehož sanační omítka nebude pracovat, jak se od ní očekává. Totéž platí o lepidlech či tmelech. Musíme si uvědomit, že řetěz je jen tak silný, kolik vydrží nejslabší článek.

Kontroly na staveništi také napomáhají odhalit další příčinu častých reklamací – nesprávnou manipulaci a skladování materiálu. Aby byly vyloučeny veškeré pohybnosti o kvalitě, je třeba vyžadovat u dodavatelů certifikát jakosti a přesně v souladu s pokyny výrobce převzít a důkladně překontrolovat stav dodaného zboží. Pokud se přece jen závada objeví, obvykle výrobce svou chybu uzná a vše řeší výměnou či opravou na vlastní náklady.

Vzpomínky na dobrodružství, exotiku a vůni dálek.

Foto (C) RAKO, série India

 

 

 

 

 

 

 

Zpět