Přírodní materiál ze štěpky - Velox

04.12.2011 19:50

Jedním z univerzálních stavebních systémů je Velox, jehož základ tvoří štěpkocementová deska stejného označení. Surovinovou základnu má tento stavební systém v lese – kulatina jehličnatého dřeva, tzv. dřevitá štěpka, představuje téměř 90 % celého objemu. Dále sestává z cementu, který materiálu propůjčuje potřebnou pevnost a kohezi, a roztoku vodního skla.

To má za úkol chránit desky proti vnitřnímu pronikání vlhkosti, čímž se nejen zajišťují požadované tepelně-izolační schopnosti, ale také odolnost vůči plísním a škůdcům. Protože Velox tvoří hlavně dřevo, dají se desky jednoduše opracovat, řezat, vrtat, sbíjet, šroubovat či frézovat. Porézní struktura zajišťuje optimální spojení s omítkou či betonem a zároveň zajišťuje zvukovou i tepelnou pohodu interiéru. Tepelně-izolační vlastnosti systému se podstatně zvyšují ve spojení s exteriérovou izolační vrstvou (nejčastěji polystyren či minerální vata).

Pokud jsou stavby z tohoto materiálu správně provedeny, poskytují výraznou úsporu nákladů. Podle výrobce stěny z Veloxu dosahují vysokého tepelného odporu i při tloušťce do 30 cm, což zároveň zvyšuje užitnou plochu stavby. Na metr čtvereční postačují pouze dvě desky, což odpovídá ekvivalentu 16 keramických bloků nebo osmi plynosilikátových tvárnic. Zatímco na 100 m2 zastavěné plochy byste potřebovali 84 tun běžného zdicího materiálu, s Veloxem to bude přibližně čtyřikrát méně.

Hovoříme-li o systému, pak můžeme říci, že jej netvoří jen základní desky, ale také štěpkocementové stropní a příčkové prvky, speciální spojovací spony pro výstavbu bednění, ocelové nosníky pro výztuhu stropů a řada dalších prefabrikovaných prvků.  Velox se řadí do skupiny zvukově pohltivých a vzduchově neprůzvučných clon. Jednoduché montážní provedení vychází vstříc stavebníkům, kteří vyžadují všestranné použití, nehledě na lokalitu, členitost terénu nebo druh podloží. Za výhodu lze považovat také to, že poškozené části panelu lze jednoduše vyměnit.

 

Zpět