VIEGA: Úspory vody s moderní sanitární technikou

18.12.2011 22:33

 

[KOMERČNÍ PREZENTACE]

V mnoha regionech naší planety je znečistěná pitná voda nebo její nedostatek stále vážným problémem. Voda je také zároveň jedním z nejdůležitějších ekonomických faktorů průmyslových společností. Proto se na vyspělé země jako největší spotřebitele vody apeluje, aby s touto cennou surovinou zacházely obzvláště šetrně a opatrně.

 

Dvojčinná splachovací nádržka Viega

V instalaci pitné vody mohou k úsporám vody výrazně přispět produkty určené ke splachování WC. S dvojčinnými splachovacími nádržkami, například od výrobce systémů Viega, lze při spláchnutí například ušetřit až 6 litrů vody.

V České republice se denně na hlavu spotřebuje průměrně 120 litrů pitné vody. A to i po podstatném poklesu reálné spotřeby vody – v roce 1990 byla spotřeba na osobu a den dokonce 171 litrů! Srovnatelné výzkumy z Německa však dokazují, že se současných 120 litrů nákladně připravované vody většinou nepoužívá přímo k pití nebo k přípravě pokrmů: Asi 30 procent této pitné vody místo toho například jako užitková voda odtéká toaletami do kanalizace.

V České republice je to ještě znepokojivější, protože pramenité vody je v celkové potřebné roční spotřebě obsaženo v průměru jen asi 16,7 miliard m3. Ve srovnání s jinými státy EU je to kvantitativně poloviční množství. Proto je nutné asi 55 procent povrchové vody navíc upravovat. Jelikož tato povrchová voda zároveň pochází až ze dvou třetin ze zásobáren vody v řekách, je hygienická úprava vody příslušně nákladná.

Některá tato klíčová data již naznačují, jak důležité je snižování spotřeby vody pomocí vhodných úsporných opatření v praxi, například v domovní instalaci. S pojmem "šetřit vodu" jsou přitom spojeny různé představy o zacházení s pitnou vodou: Všeobecnou shodu je ale nutno vidět ve smysluplném a racionálním použití pitné vody při respektování komfortu a hygieny. Výchozím bodem je tedy nutně splachování toalety, a to jak ve vysoce frekventovaných budovách – v nemocnicích nebo v kancelářských budovách, tak i v soukromých domácnostech. Ještě před lety zde byla běžná splachovací množství až 9 litrů. Stejné instalace dnes vystačí s objemem splachování od tří do šesti litrů!

Dva vzorové výpočty ozřejmí, o jakém množství pitné vody se zde hovoří.

Příklad první: Při dříve běžném splachovacím množství 9 litrů pro "malou potřebu" se v jedné budově školy s 500 žáky spotřebovalo téměř 855 000 litrů vody za předpokladu, že každý žák 190 dní v roce jednou použil splachování WC. Při splachovacím množství 3 litry to za stejných podmínek používání činí jen asi 285 000 litrů pitné vody za rok.

Druhý příklad: Ve čtyřčlenné domácnosti lze při používání dvojčinné splachovací techniky se 3 litry jako nejmenším splachovacím množstvím ušetřit až 40 000 litrů pitné vody ročně.

Splachování dvojčinných splachovacích nádržek lze provádět například tímto ovládacím tlačítkem "Visign for More", které je vyrobeno z bezpečnostního jednovrstvého skla

 

Nastavitelné splachovací množství

Pro dosažení těchto možností úspor se obecně v instalační technice etablovaly splachovací nádržky s děleným splachováním. Hospodárný předstěnový systém "Eco Plus" od firmy Viega s příslušnými sanitárními prvky byl například speciálně navržený pro montáž do sádrokartonových konstrukcí připravených zákazníkem. Tyto sanitární prvky lze připevnit jednotlivě nebo v řadě na montážní lištu nebo přímo do stojanu. To znamená, že se modely „Eco Plus“ hodí pro použití v soukromé koupelně stejně dobře jako pro veřejná komerční zařízení.

Stěžejní součástí úsporných WC prvků "Eco Plus" je nová podomítková splachovací nádržka "Visign 2" od firmy Viega s dvojčinnou splachovací technikou, která poskytuje značně vyšší úspory vody než je obvyklé: Malé splachovací množství zde lze nastavit mezi 3 a 4 litry. Plné splachovací množství je z výroby nastaveno na 6 litrů. Lze je však plynule zvýšit až na 9 litrů. Může to být zapotřebí například při rekonstrukcích starých staveb, kde by při příliš malém splachovacím množství mohl být narušený samočisticí efekt z důvodů nainstalované sanitární keramiky a/nebo napojeného odpadního systému.

Z tohoto důvodu vytvořila firma Viega možnosti pro velmi variabilní nastavení splachovacího množství. Po demontáži odtokového ventilu je jak pro velké, tak i pro malé splachovací množství k dispozici vždy jeden oddělený posuvný regulační prvek, který lze podle příslušných požadavků přesně nastavit. Instalatér může potom nastavení kdykoliv změnit, aby byl zajištěný dostatečný splachovací účinek. Nechtěná změna uživatelem je naopak vyloučena.

U WC prvků z předstěnového sytému "Viega Eco Plus" poskytují splachovací nádržky díky své inovační dvojčinné splachovací technice možnost trvalého snížení spotřeby vody, a tím kromě ochrany přírodních zdrojů šetří i náklady na pitnou a odpadní vodu.

 

Ovládací tlačítka orientovaná na design

Tyto splachovací nádržky se podle provedení splachují buď pomocí standardních ovládacích tlačítek nebo pomocí optimálně navržených tlačítek "Visign" s robustní bovdenovou mechanikou. Podomítková splachovací nádržka "Visign 2" může být také volitelně přestavená na techniku "Stop-splachování". U této techniky se proces splachování vyvolá velkým splachovacím tlačítkem a malým se podle individuální potřeby ukončí – ještě před dokončením celého procesu splachování. Vzniknou tak další možnosti úspory. Stejné konstrukční vlastnosti mají v podstatě i podomítkové splachovací nádržky série "Visign 1F", které mají montážní hloubku pouhých 80 mm. Proto se přednostně instalují v dispozičně omezených montážích při rekonstrukcích. Z důvodu kompaktní konstrukce je však ovládání možné pouze zepředu.

 

Spouštění i elektrické

Pokud je v blízkosti podomítkové splachovací nádržky k dispozici síťová přípojka 230 V, může být splachování navíc vybaveno elektrickým ovládáním. Do splachovací nádržky se k tomu na místě namontuje zdvihová jednotka 9V, která je napájena transformátorem 230 V, umístěným v předstěně nebo v mezistropu. Spouštění se pak provádí tlačítkem, které může být umístěno kdekoliv v okolí WC, kde je dobře dosažitelné.

Možné je rovněž elektrické spouštění rádiovým signálem. Spuštění tohoto signálu se provede tlačítkem, které je připevněné na speciálním opěrném sklopném držadle. Tam je tlačítko obzvláště snadno přístupné i pro osoby, které jsou pohybově handicapované. U obou variant instalace lze zároveň i nadále používat stávající ovládací desky "Visign for Life".

Splachovací nádržka "Visign 2" WC prvků "Eco Plus" přesvědčuje i svými "vnitřními hodnotami", jako novým odtokovým ventilem s robustní bovdenovou technikou.

 

Další snižování splachovacího množství

Jak daleko sahají snahy o snížení spotřeby vody v této oblasti domovních instalací, ostatně dokazuje projekt společně realizovaný firmami Viega a Villeroy & Boch – WC prvek "Green-Gain" spotřebuje při stále stejném splachovacím výkonu o cca 40 procent méně vody. Nastavitelné splachování velkého množství zůstává mezi 3,5 a 6 litry, splachování malého množství však bylo sníženo na 2 litry. Umožňuje to mimo jiné nově vyvinutý systém rozdělení vody v keramice.

 

Viega "Eco Plus"

Moduly předstěnového systému "Eco Plus" od firmy Viega byly navrženy pro použití do stěnových sádrokartonových profilů se zvukově izolovaným připevněním. WC prvky "Eco Plus" jsou přitom k dispozici ve dvou stavebních výškách (1130 a 830 mm). U WC prvků vysokých 830 mm si lze vybrat ovládání zepředu nebo seshora. Odtokové koleno je nastavitelné až do hloubky 75 mm (DN 90/90 s excentrickým přechodem DN 90/100). Všechny moduly pro WC lze vybavit bezbariérovými prvky, jako úchytnými madly, apod.

Rohové prvky "Eco Plus" (stavební výšky 1130 a 980 mm u modulů WC) byly mimo jiné speciálně vyvinuty pro původní úzké, dlouhé koupelny, které poskytují málo prostoru pro moderní předstěnovu instalaci. Lze je montovat i do 90° rohů. Splachovací množství je pro odpadní potrubí se zúženým profilem nastavitelné na maximálně 7,5 l.

 

Viega s.r.o.

J. Korty 12

710 00  Slezská Ostrava

 

Tel.: +420 595 054 933

Fax: +420 595 054 162

info@viega.cz 

 

www.viega.cz 

 

 

 

 

Zpět