Vlastnosti keramických materiálů (2)

22.10.2013 01:52

Čistitelnost

Uživatelským parametrem souvisejícím s nasákavostí střepu je čistitelnost. Tato vlastnost není přímo požadována žádnou tuzemskou (ČSN) normou, ale lze hodnotit odstranitelnost skvrn podle normy ČSN EN ISO 10 545–14. Keramické prvky jsou zde podle čistitelnosti nanesených skvrn začleněny do pěti tříd 1. až 5., přičemž číslo 5 označuje nejlepší čistitelnost povrchu dlažby za použití vlažné vody bez detergentů (saponátů). U nižších stupňů čistitelnosti je nutné použít nejrůznější čistící prostředky.

Nasákavost, byť minimální, způsobují mikropóry v povrchu dlaždice, do kterých se mohou zanášet nečistoty. Znečištění například červeným vínem, olejem nebo ovocnými šťávami může způsobit vytvoření neodstranitelných skvrn zejména u neglazovaných dlaždic. Čistitelnost neglazovaných dlaždic je přímo úměrná nasákavosti a při výběru je třeba pro nejnáročnější aplikace zvolit dlaždice s nejnižší nasákavostí.

Chemická odolnost

Určení chemické odolnosti a odolnosti keramického materiálu proti tvorbě skvrn spadá do celkového hodnocení chemických vlastností. Metodikou a hodnocením se zabývají normy ČSN EN 122 a ČSN EN 106 a nově zaváděné normy ČSN EN ISO 10545–13 a ČSN EN ISO 10545–14. Velmi zjednodušeně lze konstatovat, že skvrny na keramických materiálech při běžném použití skvrnotvorných látek (například v domácnosti) musí být odstranitelné vodou nebo čisticími prostředky a použití běžných chemických sloučenin nesmí způsobovat částečné nebo úplné zničení glazury.

Před použitím keramiky v chemických provozech (akumulátorovnách, galvanovnách, atd.) nebo v potravinářském průmyslu (v mlékárnách, sodovkárnách, pivovarech, vinařských provozech) je třeba tuto problematiku konzultovat s výrobcem nebo zkušeným obchodníkem. Jedině odborník je schopen navrhnout odpovídající keramický materiál a potřebnou stavební chemii, a určit způsob pokládky. Pro tyto účely je například klasické pokládání do cementu a spárování cementem zcela nevhodné a je nutno použít chemicky odolné tmely a spárovací hmoty.

Keramické materiály se barev nebojí.

Foto (C) RAKO

Otěruvzdornost

Životnost dlažby je ovlivňována především frekvencí pohybu osob, které po ní šlapou, znečištěním povrchu a provozním zatížením (například pojezdem kol mechanismů). Dlažbu zatíží množství procházejících lidí, a pokud bude dlažba znečišťována pískem, kamínky či jinými nečistotami z ulice či zahrady, bude se povrch více obrušovat a možná i změní svůj vzhled. Totéž platí, pokud bude povrch zatěžován například koly různých vozíků či jiných mechanismů.

Při výběru dlažeb se musíme tedy zaměřit na jeden z nejdůležitějších parametrů vůbec. Tím je odolnost proti povrchovému opotřebení glazury, zjednodušeně řečeno otěruvzdornost. Hodnota uvedené charakteristiky totiž napovídá mnohé o životnosti dlažby. Otěruvzdornost se označuje v ČSN EN 154 stupni 1 až 4 (PEI 1 – PEI 4), nová norma ČSN EN ISO 10545–7 již rozlišuje i stupeň 5 (PEI 5). Přitom platí, že čím je stupeň PEI vyšší, tím je dlažba odolnější.

Otěruvzdornost se určuje laboratorními metodami, které jsou popsány ve výše uvedených normách a které modelují a urychlují opotřebení dlaždic. Na vzorcích dlaždic necháme vibrovat směs ocelových kuliček, korundových zrn a vody po určitou dobu, dokud vibrační stůl se vzorky nevykoná předepsaný počet otáček. Takto připravíme vzorky obrušované předepsaným počtem otáček v rozsahu 100 až 12 000. Stupeň otěruvzdornosti pak odpovídá vizuálnímu posouzení poškození povrchu glazury za předepsaných podmínek.

Při aplikaci na podlahy je třeba věnovat pozornost deklarovanému stupni otěruvzdornosti a používat keramické obkladové materiály tak, aby jejich použitím nemohlo dojít k rychlému opotřebení. Připravená tabulka objasní základní podmínky použití.

 

Doporučené použití keramiky podle stupně otěruvzdornosti (PEI):
Stupeň 1 Podlahy bez možnosti poškrábání, určené pro chůzi v měkké obuvi, vhodné pro koupelny, ložnice a WC bytů a obklady bazénů a stěn.
Stupeň 2 Podlahy zřídka vystavené vnějšímu znečištění, určené pro běžnou obuv, vhodné například pro obytné místnosti kromě kuchyní a předsíní.
Stupeň 3 Podlahy vystavené častějšímu znečištění, vhodné pro předsíně, lodžie, balkony, chodby, kanceláře, kuchyně bytů, hotelové pokoje, sanitární a terapeutické místnosti v nemocnicích.
Stupeň 4 Podlahy pro intenzivnější frekvenci chodců a silnější znečištění, vhodné pro vnitřní prostory správních budov a chodby hotelů, obchodní místnosti a kanceláře.
Stupeň 5 Podlahy vysoce namáhané otěrem a znečištěním, vhodné pro obchody, restaurace, schodiště hotelů.

 

Při výběru dlažeb proto konzultujte vaše potřeby s prodávajícím. Vysvětlete mu, pro jaký účel dlažby vybíráte. Na základě vašich detailních informací vám jistě rád poradí správnou třídu otěruvzdornosti. Přesvědčte se, podle které normy je vámi vybraný materiál testován, a zhodnoťte rizika jeho použití pro daný účel. Garantované hodnoty se u konkrétních dodávek zboží uvádí v dodacích listech a jsou natištěny na jednotlivých obalech a na identifikačních štítcích na paletách. Při dodání zboží samozřejmě třídu otěruvzdornosti nezapomeňte zkontrolovat.

Správné volbě keramických prvků potřebných vlastností je třeba věnovat pozornost podle účelu použití. Mimořádné nároky jsou kladeny na bazénovou keramiku nejen vzhledem k bezpečnosti uživatele, ale také mimořádné odolnosti při dlouhodobém působení chemicky upravené bazénové vody.

Foto (C) RAKO

 

Zpět