Vodní filtry (3): Individuální vodní zdroje

02.11.2012 00:34

Počet obyvatel odkázaných na pitnou vodu z vlastní nebo místní studny je v České republice stále mnoho. Přibližně 95 % místních zdrojů nevyhovuje normě pro pitnou vodu. V praxi to znamená, že téměř všechny studny jsou více či méně kontaminovány. Kromě organického znečištění je nejčastějším problémem množství dusičnanů, které až několikanásobně překračuje normu 50 mg/l a mikrobiologické znečištění nebezpečnými bakteriemi a viry. Nemalý problém tvoří také rozpuštěné železo a mangan.

K tomu, aby bylo možné efektivně a účinně upravit vodu do stavu vhodného pro bezpečné a zdraví neškodné pití, je třeba provést odběr a hygienický rozbor vody určené k doúpravě. Teprve podle získaných výsledků lze určit složení a velikost filtrační soustavy.

Soukromé individuální studny nejsou téměř nikdy bakteriologicky ošetřeny. Pokud se někteří majitelé o úpravu přece jen pokusí, často vlivem nesprávného postupu není studna účinně ošetřena. Proto by se v objektech využívajících jako zdroj právě tuto vodu měly instalovat speciální filtry na studniční vodu pro bakteriologicky neošetřené zdroje.

Jedná se o konstrukčně složitější soupravu odstraňující mechanické nečistoty pomocí mechanického filtru s vinutou PP vložkou na pitnou vodu. O odstranění dusičnanů se postará předfiltr s iontoměničem, organické látky, zápach, PCB, těžké kovy, sirovodík, chloroform a další organické jedy odstraní filtr na bázi KDF a granulovaného aktivního uhlí. Bakteriologickou kontaminaci řeší jednotka plněná KDF a granulovaným aktivním uhlím, přičemž antimikrobiální purifikační látkou je Pentapure.

Samostatné bakteriologické znečištění lze také odstranit mikrofiltrací přes keramický filtr nebo prostým chlórováním studny. Samostatnou kapitolu tvoří ve studních rozpuštěné železo a mangan. K odstranění těchto prvků z vody slouží zařízení se speciální náplní k vysrážení a odchycení rozpuštěného železa a manganu.

Kombinace filtru s předfiltrem na úpravu studniční vody

 

 

Podle již výše uvedeného druhu použití pro veřejné vodovody a individuální zdroje se jednotlivé typy zařízení ještě dělí podle kapacity a provedení v závislosti na instalaci – na kuchyňskou linku přímým napojením pomocí přepínače ke kohoutku s pitnou vodou, pod kuchyňskou linku na tzv. třetí kohout a na vybrané typy, které se instalují přímo do hlavního rozvodu pitné vody v domácnosti. Kvalita života každého z nás závisí také na kvalitě vody, kterou dnes a denně pijeme. V rukou máme zdraví vlastní a většina z nás odpovídá i za zdraví ostatních rodinných příslušníků. Je proto naší povinností zajistit všem nezávadnou a zdravou, skutečně pitnou vodu. Před dvěma či třemi desetiletími bychom považovali za utopii a nesmysl představy o nákupu balené pitné vody v samoobsluhách, doufejme proto, že za další dvě či tři desítky let nebude utopií a nesmyslem koupit pitnou a nezávadnou vodu vůbec.

 

 

Zpět