Vybíráme dodavatele oken a dveří

04.05.2009 02:44

Jak bychom měli postupovat při výběru dodavatelské firmy? Máme-li jasno ve volbě materiálu a technických parametrech, zaměříme se na odpovědný výběr výrobce a montážní firmy. Mezi nejdůležitější parametry bude určitě patřit cena. Bohužel nelze jednoznačně stanovit, že za okna či dveře určitého typu můžeme očekávat určitou cenovou relaci. Takové okno přece není láhev mléka, kterou můžeme jít koupit do sousedního marketu, kde je láhev stejného mléka o korunu levnější. Srovnání cen oken či dveří musíme dát posoudit nejlépe nezávislému odborníkovi. Do ceny určitě bude promlouvat kvalita dodavatele, značky, technické parametry, záruční lhůta, servis a další parametry. Proto vždy požádáme o písemný a důkladný rozpočet hned u několika vyhlédnutých a vytipovaných dodavatelů. V rozpočtu musí být komplexní a úplná specifikace služeb včetně dopravy, likvidace stávajícího odpadu, vyčíslení veškerých doplňků – kování, parapetů, stínících prvků a doplňků. Některé neseriózní firmy nabídnou nižší cenu, na kterou zákazníka nalákají, a pak mu dodatečně naúčtují doplňkové služby, které má seriózní firma už zakalkulované v nabídce. Výsledkem pak bývá konečné předražení oproti jiným nabídkám.

Je také zapotřebí zjistit záruční dobu a také podmínky, na jaké součásti dveří či oken nebo funkce se nabízená záruka vztahuje. Firma musí prokázat, že nabízená a montovaná dveře či okna splňují veškeré nároky platných norem. Zde znova upozorňujeme na často schválně uváděné zavádějící různé parametry součinitele prostupu tepla u oken, které by jinak nesplňovaly požadavky norem. Samozřejmostí by mělo být předání příslušných certifikátů o výrobku do rukou zákazníka ještě před podepsáním smlouvy.

Zajímat se musíme také o záruční lhůty – běžně se u značkových výrobků stanovuje pětiletá záruční doba, někteří dodavatelé nabízejí i záruky delší, ale vždy si musíme ověřit, zda v zárukách také není zakopaný pes. Prodloužená záruka se může vztahovat například jen na některé součásti výrobku – na profil nebo kování nebo doplňky atd. Jiný výrobce však poskytne plnění i na kompletní produkt včetně zabudování.

Po zabudování oken či dveří dohlédneme na čistotu provedení a prověříme zaměření, rovnoběžnost hran s jinými hranami a rovinnost ve srovnání s jinými rovinami. Přezkoušíme funkčnost všech zabudovaných prvků a necháme si vysvětlit zásady údržby. Teprve poté dílo převezmeme.

Ani okna, ani dveře nevyžadují nijak zvláštní údržbu – stačí jednou do roka namazat jednotlivé součásti kování a před zimou potřít gumové těsnění oken a vchodových dveří některým ze speciálních ochranných přípravků nebo jen obyčejným glycerínem. Hladké plochy občas omyjeme saponátem. Vždy se však vyvarujeme použití agresivních chemikálií nebo dokonce brusných prášků či písků nebo drsných pomůcek Poškodili bychom hladký povrch, do něhož by se usazovalo ještě více špíny. Dřevěná okna po letech opatříme novým nátěrem přesně podle pokynů výrobce či dodavatele.

Zpět