Vytápění kapalnými palivy - princip a využití

03.05.2009 22:48

Dlouhá léta se z kapalných paliv využívala pouze nafta. Zájem o tento způsob vytápění se vytratil se strmým nárůstem cen. Dnes se snad už ani nevyužívá, a pokud se vůbec využívá, tak příležitostně, většinou v rekreačních objektech. Dnešní zdroje na kapalná paliva využívají v převážné většině spíše lehké topné oleje. Kotle na tato média mají obdobnou konstrukci jako kotle na plyn, ale jsou vybavena jiným typem hořáků. Kotle mají dlouhou životnost, snadno se obsluhují, jsou dosti výkonné a dobře se regulují. Pro skladování lehkých topných olejů se používají plastové nádrže. Tento způsob vytápění je plně automatický, nevyžaduje každodenní obsluhu a vytápí celý objekt včetně přípravy teplé užitkové vody podle zvoleného režimu.

Ve vyspělých sousedních zemích, zejména v Rakousku a Německu, je přibližně 45 % všech objektů vytápěno především tzv. nízkosirnými extralehkými topnými oleji, v menší míře zkapalněnými topnými plyny – propanem nebo butanem. Situace příznivá pro rychlé rozšíření ekologických ušlechtilých paliv z rafinérií, zejména nízkosirných extralehkých topných olejů či zkapalněných topných plynů, nastává i u nás. S velmi rychle rostoucími cenami ropy na světových trzích je však otázkou, jak dlouho bude tento způsob vytápění konkurenceschopný.

Pro vytápění topným olejem je nutné instalovat plastové zásobníky, propojené do sestav. Umísťují se do samostatných místností, sklepů nebo skladů na uhlí. Doporučenou sestavu pro rodinný domek tvoří tři zásobníky, každý s objemem 1000 litrů, což bohatě dostačuje k pokrytí celoroční spotřeby. Topný olej je výhodné kupovat v letním období, kdy jsou ceny výrazně nižší. Tímto způsobem lze uspořit i několik tisíc korun ročně na provozních nákladech. Kotel je stacionární na ušlechtilá paliva, vybavený olejovým hořákem. Investiční náklady zahrnují kotel, plastové nádrže, veškeré potrubí (tj. plnicí, odvzdušňovací, olejové), příslušenství a vlastní montáž. Roční spotřeba topného oleje u běžného rodinného domu činí kolem 2 100 kg. V oblastech, kde nelze v blízké budoucnosti počítat s plynofikací, nebo tam, kde nelze například z bezpečnostních důvodů instalovat plynové zásobníky, je umístění nádrží pro lehké topné oleje téměř ideálním řešením vytápění. Důležitým momentem pro rozhodování o tomto způsobu vytápění je také přepravní vzdálenost od dodavatele oleje a aktuální cena topného média.

Zpět