Vybíráme plynový kotel

03.05.2015 23:16

Při výběru kotle je důležité oslovit dodavatele s přesnými požadavky a podmínkami, které by měl kotel splňovat. Z průzkumu trhu vyplývá, že pro zákazníky bývá nejdůležitější pořizovací cena, následuje ekonomika provozu, výkon kotle a servisní zabezpečení, a teprve poté se zákazníci ptají i na souvislosti s přípravou teplé vody a komfortem použití.

 

Zpět

Velmi často zákazníci ale zapomínají na skutečnost, že se topí od podzimu do jara, ale teplou vodu potřebují po celý rok. Proto je třeba prodejce oslovit s informací, zda jde o kotel do novostavby, nebo zda jde o náhradu dosluhujícího kotle, zda jde o provedení turbo, nebo o odtah spalin do komínu, zda budeme uvažovat o konvenčním, nebo kondenzačním kotli v závislosti na typu otopné soustavy. Pak teprve můžeme vybírat konkrétní typ kotle podle nabídky a cenové úrovně podle technického řešení, regulace, autodiagnostiky a komfortu obsluhy.

Při výměně nového kotle za starý je důležité znát stávající systém přípravy teplé vody, protože podle toho se bude určovat celkový výkon kotle. Před zakoupením kotle je třeba dosti dlouho dopředu vše zajistit po odborné stránce, musí se stanovit energetická bilance objektu, zhodnotit stávající otopný systém, případně nadimenzovat teplotní spád tak, aby se dal použít nový kotel s co nejlepší efektivitou.

Máme-li objekt s nižšími tepelnými ztrátami, je třeba tomuto faktu přizpůsobit i výběr výkonového rozpětí kotle. Pokud by nedošlo ke shodě tepelných ztrát objektu a tepelného výkonu kotle, může se stát provoz kotle méně ekonomickým. Výkon kotle je třeba důkladně zvážit. Velmi zjednodušeně si představme malý byt se ztrátou 6 kW. Tato ztráta je nahrazena vyzářeným 6 kW výkonem radiátoru při použití kotle s plynulou regulací a výkonem od 10 do 24 kW. Kotel může často spínat, protože nejnižší výkon kotle (10 kW) rychle ztrátu doplní a vypne. Proto by spodní hranice výkonu kotle měla být v blízkosti hodnoty tepelných ztrát objektu. Toto hledisko se uplatňuje u nízkoenergetických domů a malých bytů, kde jsou energetické ztráty relativně malé.

 

Kompaktní plynová stacionární kondenzační jednotka Cerasmart Modul umožňuje tvořit sestavy tří výkonových řad.

Foto (C) JUNKERS