Zabezpečení domácnosti aneb hoďte rukavici zlodějům

04.05.2009 02:25

Téměř každý z nás nebo někdo z našich blízkých se nejméně jednou stal obětí majetkové nebo násilné trestné činnosti. Stále rostoucí křivka kriminality, nedostatečná a zdlouhavá vymahatelnost práva, neschopnost státu potrestat zločin a dostat pachatele za mříže spolu s nízkou objasněností trestné činnosti nutí majitele nemovitostí a aut postarat se o zabezpečení svého zdraví a majetku vlastními prostředky. Správné pochopení problematiky ochrany majetku je základem úspěšného boje proti kriminalitě nebo alespoň snížení jejích následků.

Předokenní rolety chrání prosklené plochy domu před neoprávněným vstupem

Foto (c) ALULUX

 

U nemovitostí je jednodušší zajistit ochranu bytu než rodinného domu, což je pochopitelné. Byt nabízí méně možných míst napadení a také jeho velikost, poloha a dispoziční řešení usnadňuje volit optimální formy zábran před vniknutím nepovolaných osob. Jak si ještě ukážeme, prakticky všechny rady platné pro byt však můžeme uplatnit i v případě rodinného domu. Při volbě účinné ochrany majetku se musíme vžít do role narušitele a přemýšlet tak, jak asi přemýšlí on. Aby byl pachatel při pokusu vloupat se do bytu úspěšný, musí být rychlý, tichý a nenápadný. Rychlost vniknutí do bytu nebo domu můžeme výrazně snížit účinnými technickými zábranami. Ticho naruší pachatel zvýšenou horečnou činností často spojenou s hlučným mechanickým násilím při překonávání nastražených zábran, nenápadný „pracovní“ postup zviditelníme buď spuštěním hlučné sirény, která široko daleko ohlásí narušení objektu, nebo spuštěním tichého alarmu, který bude signalizovat na pult centrální ochrany, policii nebo majiteli narušení objektu. Policie nebo bezpečnostní služba pak může pachatele dopadnout při činu.

K neoprávněnému vstupu do bytu doslova lákají prosklené stavební otvory – okna, balkóny a lodžie. Zkušenosti kriminalistů a poškozených ukazují, že si nemůže být jist ani majitel ve 4. nebo 5. patře domu, k průniku do bytů přes okna nebo balkony dochází kdykoliv a kdekoliv. Samozřejmě jsou větším lákadlem a snadnější kořistí byty v přízemí, prvním a posledním patře. Však také velmi často i pojišťovny znevýhodňují tyto byty vyššími sazbami, protože zde hrozí zvýšené riziko vykradení. Určitě však byty v přízemí, byť zvýšeném, a byty v prvním patře stojí za to opatřit zvýšenými bezpečnostními prvky. Další cestou ke kořisti jsou pochopitelně vchodové dveře.

Při zvažování rizik si musíme uvědomit, že pachatel bude volit co nejjednodušší cestu k průniku. Jakoukoliv drahou a promyšlenou ochranu objektu může znehodnotit zdánlivě banální drobnost, jejíž nedokonalosti zkušení hochštapleři bez okolků využijí. Věnujme se tedy základním opatřením.

 

Zabezpečení dveří 

Dveře je třeba zajistit tak, aby veškeré jejich komponenty byly posíleny. Pozornost tedy musíme věnovat zesílení dveřního křídla tak, aby bylo co nejvíce odolné proti prosekání nebo proražení. Zárubně musí být důkladně zabetonovány a ukotveny do okolního zdiva. Kvalitní beton nalitý do dutin mezi zárubněmi a stěnami zpevňuje konstrukci a snižuje možnost roztažení zárubní pomocí hydraulického zvedáku. Závěsy dveří lze opatřit mechanickými pojistkami, které zabrání vysazení dveří a kvalitní bezpečnostní  cylindrická vložka s odolným štítem doplní ochranu dveří. Dalším ochranným prvkem je zabudovaný vícebodový rozvorný systém, který zajistí mohutné zpevnění dveřního křídla po obvodu ve více bodech. Specializované firmy jsou schopny zlepšit bezpečnost stávajících dveří, je-li to konstrukčně možné. Pokud je kvalita dveří nebo zárubní velmi nízká z hlediska bezpečnostního, nezbývá než provést kompletní výměnu za ucelený moderní systém.

Výrazné zvýšení bezpečnosti představují celoplošné závory. Chrání dveře po celé jejich šířce, znemožňují vysazení dveří ze závěsů a zabraňují otevření dveří násilným vyražením. Součástí celoplošné závory bývá zajišťovací řetízek a bezpečnostní cylindrická vložka.

Kvalitní dveře jsou překvapivě otázkou relativně nízkých nákladů, podle úrovně zabezpečení můžeme počítat s cenami přibližně od 15 000 Kč výše. Designově jsou dveře voleny tak, aby zvenčí vypadaly nenápadně, přitom hezky a moderně.

 

Výběr zámkového systému

Před samotným výběrem zámkového systému bychom se měli seznámit s možnostmi, jenž nám poskytují renomovaní výrobci. Pomocí rozdělení do tříd, stanovených normou ČSN P ENV 1627, si můžeme udělat představu o úrovni zabezpečení a odolnosti výrobků. Snadnou orientaci nám poskytnou již samotné obaly výrobků, které jsou označeny barvou a číslem (barevné a číselné označení stupně bezpečnosti). Stupeň jedna představuje základní ochranu, stupeň dvě dostatečnou ochranu, stupeň tři vysokou ochranu a stupeň čtyři – červený, velmi vysokou ochranu, tedy nejvyšší bezpečnost. Tento zámek odolá vyhmatání, odvrtání, vytržení i jinému hrubému násilí.

Aby mohly být výrobky podle stupně ochrany porovnatelné, jsou podle určitých kritérií zařazeny do systému, kterému se říká tzv. PYRAMIDA BEZPEČNOSTI. Jsou přezkoušeny a hodnoceny v nezávislé akreditované zkušební laboratoři a u certifikačního orgánu, kde je také provedena následná certifikace odolnosti výrobku proti násilnému vniknutí (ČSN P ENV 1627). Všechny pojišťovny, které jsou členy České asociace pojišťoven, akceptují tento systém certifikace výrobků.

Každé vstupní dveře je nutné opatřit bezpečnostním štítem chránícím bezpečnostní cylindrickou vložku před roztržením, odvrtáním a vyhmatáním planžetou.

Stavební cylindrické vložky můžeme rozdělit na vložky oboustranné a vložky jednostranné. Oboustranné vložky se používají nejčastěji. Jsou určeny pro různé tloušťky dveří a mají charakteristický standardní profil tělesa. Tento profil koresponduje s instalačními rozměry na dveřích, dveřních štítech (kování) a  zadlabacím zámkem. Vložkové zadlabací zámky se zabudovávají do dveřního zádlabu a svým vnitřním uspořádáním mechanismu umožňují zavírání dveří dveřní klikou i prostřednictvím stavební cylindrické vložky ovládané klíčem. Cylindrické vložky jsou vyráběny v různých délkách a různé typy balení obsahují různý počet klíčů (od tří do šesti klíčů). Povrchová úprava bezpečnostní cylindrické vložky je buď chrom, mosaz, nebo saténový nikl. Některé typy oboustranných bezpečnostních vložek mají variantu provedení s knoflíkem. Tento knoflík slouží k odemykání dveří zevnitř místo klíčů. Vyhneme se tak nebezpečí, že by nás mohl někdo nedobrovolně zamknout v našem vlastním bytě. Jednostranné bezpečnostní vložky jsou vhodné k uzamykání trezorů, skříní nebo komor.

Balení bezpečnostní cylindrické vložky obsahuje tzv. bezpečnostní kartu, bez níž není možné vyrobit náhradní klíče. Slouží jako ochrana klíčů proti neoprávněnému kopírování.

K doplnění zajištění dveřního křídla hlavním zámkem slouží přídavné zámky. Zvyšují tím účinnost zabezpečení dveří. Jejich ovládání je jednoduché. Z vnitřní strany je ovládáme knoflíkem, z vnější se zamykají klíčem. Přídavné zámky mohou být jedno- nebo dvouzápadové a pravé či levé. Jsou vhodné pro standardní tloušťku dveří, která činí 40–45 mm. Povrchovou úpravu vložky tvoří saténový nikl nebo leštěná mosaz. Součástí přídavného zámku může být i zajišťovací řetízek. Tento zajišťovací řetízek lze instalovat i samostatně. Slouží k pootevření dveří jen na omezenou vzdálenost a tím chrání před napadením. K rozšíření možností použití přídavných zámků pro různé tloušťky a různé provedení zárubní slouží podložky s protiplechy. U přídavných zámků by také měla být použita bezpečnostní cylindrická vložka. Zámky si můžeme nechat sjednotit na jeden klíč, visací zámek nevyjímaje (například od sklepní kóje). Vyhneme se tak nepohodlnému svazku mnoha klíčů.

 

Bezpečnostní kování a bezpečnostní dveřní štít

V současnosti výrobci nabízejí ucelené bezpečnostní soupravy. Většinou je tvoří systém stavební cylindrické vložky a bezpečnostního kování. Nezbytnou součástí jsou bezpečnostní dveřní štíty, které zabezpečují vložku před rozlomením a hrubým násilím. Tyto dveřní štíty jsou vyráběny v různých modifikacích a odlišují se úrovní zabezpečení. Prodávají se v provedení klika – koule, klika – koule + zajišťovací řetízek, klika – klika, klika – klika + zajišťovací řetízek, klika – madlo. Některé typy vložek jsou ovládány trojřadým klíčem.

Vstupní dveře do bytu je také třeba opatřit panoramatickým kukátkem. Pomocí něj máte možnost zkontrolovat, kdo je za dveřmi. Bez vizuální kontroly nikdy neotevírejte dveře, můžete otevřít pachateli, který se na vás může dopustit násilí (a téměř vždy tomu tak je). Samozřejmostí by také mělo být zajištění dveří bezpečnostním řetízkem. Ten by měl být v zajišťovací poloze pokaždé, když někomu otevíráte dveře. Zabráníte prvnímu možnému útoku pachatele a získáte minimálně pár vteřin na obrannou reakci. Za dveřmi je vhodné mít připravený také nějaký nástroj osobní obrany – nejlépe pepřový sprej, nebo elektrický paralyzér, v nouzi se při přepadení dá použít k obraně například i deodorant nebo malý hasicí sprej.

Základní zabezpečení vstupních dveří

Schéma a foto (c) FAB   

FAB

Zajištění prosklených otvorů 

Okna, prosklené balkóny a lodžie patří mezi snadno překonatelné překážky. Ani zde však nemusíme bezradně skládat ruce do klína. Základem úspěšné ochrany je kvalitní propojení rámů oken či prosklených ploch s okolními stěnami, parapety a překlady. Kvalitní vyzdění, případně doplněné zesilujícími prvky (kovovými zapuštěnými profily apod.) výrazně zvýší mechanickou odolnost konstrukce. Závěsy, uzávěry a kování musí být z kvalitních materiálů, které dokáží odolat hrubé síle. Stavební otvor lze chránit mřížemi, ať již pevnými nebo pohyblivými nůžkovými. Podle charakteru stavby lze volit pevné ozdobně kované mříže nebo jednoduché standardní mříže s doporučenými parametry (velikost ok, příčné a podélné vzdálenosti prutů, průřez profilu atd.). Pokud nastálo zabudované mříže ruší vzhled, můžeme okna či vstupy obecně opatřit bezpečnostními předokenními roletami nebo navíjecími mřížemi, které se ovládají ručně nebo motoricky. Venkovní hliníková roleta dokáže odradit případného pachatele od náhodného vniknutí. Roleta nabízí navíc soukromí obyvatelům domu před nežádoucími pohledy chodců z ulice, chrání před hlukem i slunečním zářením, vlastní těleso okna šetří před rozmary počasí a snižuje tepelné ztráty stavebního otvoru.

Sklo samotné lze chránit nalepenými bezpečnostními fóliemi. Můžeme volit variantu "neviditelnou", tedy naprostou čirou průhlednou fólii, která po nalepení na sklo není vidět a projeví se až při pokusu o průnik. Výhodou je okamžik nepříjemného překvapení pro pachatele, který se při překonání překážky nečekaně a neplánovaně zdrží. Druhou variantou je multifunkční fólie, která v sobě sdružuje termoizolační, protisluneční i bezpečnostně-ochrannou funkci. Taková fólie je nabízena v mnoha barevných odstínech. Právě barevnost skel může pachatele preventivně zcela odradit nebo alespoň zlákat na volbu jiné cesty napadení objektu. Snižuje se tak zároveň riziko velké škody, protože i kdyby se pachatel do objektu nedostal, rozbití kvalitního okna by i tak bez vykradení představovalo značnou škodu.

 

Prostorová ochrana vnitřního prostoru

Pokud pachatel přece jen překoná základní plášťovou ochranu objektu a vnikne do bytu či domu, je možné jeho přítomnost uvnitř monitorovat a nahlásit policii, nebo bezpečnostní agentuře. Komplexní ochranu postihne propracovaný elektronický systém, který tvoří například infračervená nebo ultrazvuková čidla pohybu, čidla ochrany skel, případně i kamerový systém. Veškeré výstupy monitoruje a vyhodnocuje ústředna elektrické zabezpečovací signalizace. Na ni lze připojit výstražné systémy, jako jsou mimořádně silné sirény, zábleskové majáky, skryté vysílače poplachu a další technické prostředky. Ústředna také vyhodnocuje signál předmětové ochrany, například trezorových čidel nebo čidel na obrazech.

 

Klíčem k úspěchu je komunikace na dálku

Nejspolehlivější formou ochrany bytu je propojení ústředny elektronického zabezpečovacího systému na pult centralizované ochrany bezpečnostní agentury nebo policie. Přenos zpráv se může uskutečnit telefonickou linkou nebo bezdrátově rádiem. Druhý způsob je nejen rychlejší, ale také jistější, protože pachatel může před vstupem do objektu zneškodnit pevné linky i připojení domu či bytu na elektrické rozvody. Dostatečné zabezpečení všech nejdůležitějších vstupů může zdržet pachatele a připravit dostatečný časový odstup pro úspěšný zásah specializované jednotky.

Sympatickým počinem jsou nabídky mimořádně jednoduchých systémů, sestávajících z prostorového čidla připojeného k mobilnímu telefonu. Takovou velmi jednoduchou ochranu lze ponechat například i na chatě nebo chalupě. V případě pohybu v hlídaném prostoru uvnitř objektu čidlo aktivuje mobilní telefon, který automaticky vytáčí zvolené číslo a v kódech předává majiteli informace o narušení soukromí. Majitel pak okamžitě alarmuje policii. Takové řešení je opravdu jednoduché a laciné – při nákupu chudě vybaveného funkčního mobilního telefonu z výprodeje se cena takové hlídací sady pohybuje v řádu stovek korun. Přitom lze dvěma či třemi čidly s mobilem ohlídat velké hodnoty.

 

Pojištění je poslední jistotou

Posledním krokem k zajištění majetku a klidného spaní je pojištění bytu komerčním pojištěním. Právě v pojistné smlouvě bývá vždy stanoven způsob ochrany majetku. Platí pochopitelně úměra – čím větší majetek, tím větší jsou nároky na zabezpečení a tím větší je pojistné, které musí pojištěný občan platit. A právě vyplacení pojistného krytí může být poslední útěchou v případě, že pachatel vyzrál na námi nastražené zabezpečovací prostředky a další ochranné prvky.

 

Zločincům se nesmí ublížit!

Závěrem poznamenejme ještě jednu důležitou věc – veškeré kroky, které provádíme za účelem ochrany vlastního majetku, nemusí být legální! Instalace jakýchkoliv nástražných systémů, které mohou zranit nebo usmrtit, tedy spuštění střelné zbraně, kuše nebo jiného nebezpečného prostředku, nástraha jedů apod. jsou nezákonné. Bohužel v našem právním prostředí neexistují pravidla absolutní nedotknutelnosti majetku a ochrana poškozeného. Jak jsme si již zvykli, zákon v tomto nahrává pachatelům trestné činnosti. S podobným martyriem tzv. nepřiměřené obrany se často setkávají oběti násilných trestných činů, které se samy dokázaly ubránit za cenu zranění či usmrcení pachatele.

 

  RADY DO ŽIVOTA  

 • Při zdánlivě banální a jasné ztrátě klíčů neváhejte a kompletně vyměňte všechny zámky vstupních dveří a vrat, do nichž patřily klíče. Ztráta klíčů mohla být připravenou krádeží.
 • Opatřete dveře doporučenými zámky, bezpečnostními štíty a dalšími mechanickými zábrannými prostředky
 • Všímejte si okolí, zejména cizích lidí, zapamatujte si jejich vzhled a zvláštnosti jejich chování
 • Nehovořte o vlastních majetkových poměrech s cizími osobami nebo v jejich přítomnosti
 • Zajistěte každodenní vzhled domu či bytu, pokud odjíždíte na více dnů pryč – poštovní schránka přetékající tiskovinami, zatažené závěsy či rolety lákají pachatele
 • Každovečerní a noční temnoty v místnostech může úspěšně narušit programovatelný spínač svítidel
 • Ke vchodům a přístupovým cestám instalujte svítidla s čidly, reagujícími na pohyb – zabráníte nepříjemnému překvapení při možném přepadení
 • Svou bezpečnost svěřte prověřené a certifikované firmě, bezpečnostní problematiku řešte vždy po důkladné kontrole osoby, s níž hovoříte
 • Prvky zabezpečovacích systémů konzultujte předem s pojišťovnou – neověřené produkty byste nakupovali zbytečně bez vlivu na pojistnou smlouvu
 • Dohodněte si se sousedy hlídání bytů navzájem, předejte si navzájem kontakty na sebe v případě, že by došlo k možným problémům (například hluk z některého bytu v době, kdy jsou všichni obyvatelé bytu v práci a ve škole apod.)
 • Za dveřmi mějte připravené prostředky osobní ochrany – pepřový sprej, paralyzér nebo malý hasicí přístroj. V případě přepadení nezůstanete bezbranní.
 • Neotvírejte bytové dveře, aniž byste se přesvědčili, komu otevíráte.
 • Při otevírání dveří nechávejte řetízek zajištěný, zabráníte případnému prvnímu prudkému výpadu pachatele vůči vaší osobě.

 

 

Zpět