Základní dělení dřevin středního patra

05.09.2013 16:02

Keře svoji výškou tvoří v zahradě přechod mezi nejnižším patrem bylin, květin a patrem vysokým, stromy. Růzností svého habitu, pestrostí tvarů listů, barevností svých výhonů a proměnlivostí barevnosti listů v průběhu roku, svým kvetením, působí v zahradě jako velmi dynamický prvek živé přírody, který podstatně ovlivňuje kompozici zahrady. V ní se uplatňují buď jako samostatně rostoucí dřeviny (solitéry), nebo se vyskytují ve skupinách.

 

Bez černý, lidově též bezinky, byl v tomto případě zasazen mezi jehličnany, aby svou barvou listů, květů i plodů ozvláštnil boční vstup do domu, který je tvořen jehličnany. Bez patří mezi léčivé rostliny s mnohostranným účinkem, chutná i ptactvu.

Foto (C) PAVLA HARTMANOVÁ

 

Skupiny se mohou skládat z jednoho druhu či z více druhů keřů. Mezi keře patří i takové druhy, které svou výškou vlastně nahrazují trávník (tzv. půdopokryvné dřeviny). Stanovit přesné rozhraní mezi keři a stromy pokud se týká výšky, je možné jen velmi zhruba. Zatím co v našich podmínkách některé druhy dorůstají výšky 2 – 3 m, jinde mohou dorůstat výšek dospělých stromů. Vnímejme proto jako keře takové druhy, u kterých se výška pohybuje zhruba do 5 m.

 

Vysoká pestrost, vybere si každý

Keře nabízí bohatou druhovou škálu pro různé stanovištní podmínky, poměrně dobře (zejména opadavé) snáší znečistění ovzduší, oproti stromům i dobře regenerují. Při poškození mrazem nebo mechanickým způsobem tudíž rychle obrážejí. Chceme-li se naučit keře v kompozici správně uplatnit musíme znát přinejmenším jejich základní vlastnosti:

Vedle keřů opadavých existují keře neopadavé či dokonce poloopadavé. Skupina opadavých keřů na jaře každoročně raší, v průběhu vegetace se plně rozvinou listy, podle průběhu počasí se vybarví a po příchodu ranních mrazíků listy shazují. V zimě se v zahradě uplatňují pouze barvou holých výhonů.

Z hlediska celoročního působení tvoří zajímavou skupinu keře neopadavé, stálezelené. Většinou pochází z teplejších oblastí avšak i ze severních lokalit, kde jsou kryty přes zimu sněhovou pokrývkou, ze stanovišť na kterých jsou chráněny stromy.

Podle výšky se keře v literatuře člení na: nízké (pod 1,5 m), středně vysoké (1,5 – 4 m) a vysoké (4 – 8 m).

 

Nízký keř může zakrýt již starší plot a zároveň tento kout zahrady svými listy a plody zútulnit

Foto (C) PETR VELFEL

 

Podle funkce, kterou keře mohou plnit, rozlišujeme keře dekorativní, dělící, izolační, protierozní, podrostové a pro živé ploty (tvarované i volně rostoucí).

K zajímavostem keřů patří i doba jejich kvetení. Existují mezi nimi druhy, které vykvétají velmi časně z jara, jiné vykvétají v letě, jiné velmi pozdě na podzim a květy přetrvávají do jara. Některé kvetou na jednoletých výhonech jiné na výhonech dvouletých.

 

DŘEVINY PRO TVAROVANÉ PLOTY

NEOPADAVÉ

výšky do 0,70 m

výšky 1  2 m

výšky 2  4 m

Zakrslé kultivary rodů a druhů Chamaecyparis; Thuja occidentalis, Picea abies, Pinus mugo var. mughus, Berberis buxifolia 'Nana', Berberis candidula, Buxus sempervirens, Mahonia aquifolia;

 

Chamaecyparis lawsoniana, Juniperus chinensis 'Pfitzeriana', Juniperus virginiana, Picea abies, Pinus silvestris (kultivary), Berberis julianae, Berberis gagnepainii, Buxus sempervirens, Pyracantha coccinea, Viburnum pragense;

 

Juniperus virginiana, Pinus silvestris, Taxus baccata, Ilex aquifolium;

 

 

 

OPADAVÉ

výšky do 0,70 m

výšky 1  2 m

výšky 2  4 m

Kultivary Berberis thunbergii, Deutzia gracilis, Chaenomeles japonica, Potentilla fruticosa, Ribes alpinum, Spiraea albiflora, Spiraea bumalda, Spiraea japonica;

 

Kultivary Berberis thunbergii, Cornus alba, Cornus stolonifera, Cotoneaster dielsianus, Hydrangea arborescens, Ligustrum vulgare, Philadelphus lemoinei, Spiraea van Houttei, Symphoricarpos orbiculatus, Weigela hybrida;

Cornus mas, Forsythia intermedia, Exochorda racemosa, Kolkwitzia amabilis, Prunus spinosa, Staphylea pinnata, Syringa vulgaris, Syringa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DŘEVINY PRO VOLNĚ ROSTOUCÍ ŽIVÉ PLOTY, STĚNY

NEOPADAVÉ

výšky do 0,70 m

výšky 1 – 2 m

výšky 2 – 4 m

Zakrslé kultivary rodů a druhů Chamaecyparis; Thuja occidentalis, Picea abies, Pinus mugo var. mughus, Berberis buxifolia 'Nana', Berberis candidula, Buxus sempervirens, Mahonia aquifolia;

 

Chamaecyparis lawsoniana, Juniperus chinensis 'Pfitzeriana', Juniperus virginiana, Picea abies, Pinus silvestris (kultivary), Berberis julianae, Berberis gagnepainii, Buxus sempervirens, Pyracantha coccinea, Viburnum pragense;

 

Juniperus virginiana, Pinus silvestris, Taxus baccata, Ilex aquifolium;

 

 

 

OPADAVÉ

výšky do 0,70 m

výšky 1 – 2 m

výšky 2 – 4 m

Kultivary Berberis thunbergii, Deutzia gracilis, Chaenomeles japonica, Potentilla fruticosa, Ribes alpinum, Spiraea albiflora, Spiraea bumalda, Spiraea japonica;

Kultivary Berberis thunbergii, Cornus alba, Cornus stolonifera, Cotoneaster dielsianus, Hydrangea arborescens, Ligustrum vulgare, Philadelphus lemoinei, Spiraea van Houttei, Symphoricarpos orbiculatus, Weigela hybrida;

Cornus mas, Forsythia intermedia, Exochorda racemosa, Kolkwitzia amabilis, Prunus spinosa, Staphylea pinnata, Syringa vulgaris, Syringa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpět