Základní pojmy světelné techniky

02.10.2012 09:44

Barva světla a teplota barvy

Bílé světlo se skládá z celého barevného spektra, je tedy součtem všech barev světla. Pokud převládá ve světle podíl červené, působí světlo teple, při vyšším podílu modré spíše chladně. Tento barevný pocit, který máme ze světla, se nazývá barva světla. Teplota barvy se měří v Kelvinech (K). Vypovídá pouze něco o optickém barevném dojmu, nikoli o tepelné hodnotě světla.

 

Klasifikace

Teplá bílá            2700 – 3300 K        přívětivá, uklidňující

Neutrální bílá       4000 – 4500 K        střední

Studená bílá        5000 – 6500 K        podobná dennímu světlu, technická, povzbuzující

Barevná označení nejsou normalizovaná a neoznačují konkrétní barvy světla, nýbrž barevné oblasti.

 

Barevná reprodukce

Světlo, které obsahuje veškeré barvy spektra – jako například denní světlo – umožňuje vidět barvy předmětů přirozeně. Barevná reprodukce je zde neutrální, a tím i zejména vhodná pro posuzování barev. Ve světle s nevyváženým barevným spektrem působí barvy předmětů spíše nepřirozeně. Kvalita reprodukce barev zdroje světla se vyhodnocuje indexem reprodukce barev (RA). Nejlepší hodnotou pro neutrální, tedy přirozenou reprodukci barev je RA = 100.

 

Světelný tok

Jako světelný tok se označuje světelný výtěžek svítidla. Jednotkou je Lumen (Lm).

 

Intenzita osvětlení

Intenzita osvětlení je pravděpodobně nejčastěji užívaný pojem ve světelné technice a označuje světelný tok dopadající na definovanou plochu. Jednotkou je Lux (Lx).

Lux = Lumen / m2

 

Diagramy rozložení intenzity osvětlení

V katalogu vyobrazené diagramy rozložení intenzity osvětlení pomáhají při volbě toho správného svítidla.

 

Grafy znázorňují:

1. Intenzitu osvětlení ve vzdálenosti od svítidla

2. Osvětlenou plochu

3. Úhel vyzařování (úhel rozptylu)

Uvedené hodnoty v Luxech se zjišťovaly v černém prostoru.

 

Směrné hodnoty pro intenzity osvětlení

(DIN 5035, část 2)

 

Intenzita osvětlení  Účel místnosti či druh činnosti    
1000 Lux

Zkoumání barev, kontroly barev (zbarvení), kontroly zboží

Montáž drobných spotřebičů a přístrojů (elektro)

Zhotovování šperkařského zboží, bižuterie, retušování apod.

Funkční osvětlení Vysoká intenzita osvětlení
750 Lux

Technické kreslení

Kresličské a kontrolní pracoviště, kontrola vad

Výběr dřevěných dýh

Broušení a leštění skla, montáž drobných objektů

500 Lux

Kancelářské prostory, zpracování dat, jednací místnosti

Výstavní stánky, ovládací plošiny

Pokladny v prodejních prostorách

300 Lux

Kancelářské prostory s pracovišti výhradně v blízkosti oken

Soustružení, vrtání frézování, montáž středně velkých objektů

Prodejní prostory, expedice

Akcentové, dekorativní osvětlení Střední intenzita osvětlení
200 Lux

Archivy, skladové prostory s nutností čtení

Montáž velkých objektů

Prostory s pohybem veřejnosti

Šatny, umývárny a toalety

100 Lux

Skladové prostory

Dopravní cesty v budovách pro osoby a vozidla

Vstupní haly, schodiště, pojízdné schody

Orientační osvětlení Nízká intenzita osvětlení

(C)  Zpracováno z podkladů společnosti HETTICH ČR, k.s.

 

Zpět