Základní výbava začínajícího zahrádkáře

06.09.2013 13:22

Práce spojené s ošetřování a údržbou zahrady vyžadují vhodné nářadí. Každý zahradnický úkon vyžaduje zcela určité nářadí. Práce na zahradě není nikterak lehká, a proto výběru nářadí věnujeme patřičnou pozornost. Volba nářadí by měla vycházet i z efektivního využívání jednotlivých zařízení.

Například při koupi sekačky budeme zvažovat velikost trávníkových ploch, svažitost pozemku, vlhkostní půdní podmínky a podobně. V malé zahrádce o několika málo čtverečních metrech travnaté plochy na svažitém pozemku stěží využijeme rotační sekačku. Naopak v zahradách, které mají větší plošný rozměr, by použití ručních úzkozáběrových sekaček bylo neefektivní, nehledě na námahu spojenou s údržbou velkých ploch. Při výběru nářadí bychom neměli příliš hledět na jeho cenu. Kvalitní, trvanlivé, dobře udržované nářadí nám práce na zahradě usnadní a ulehčí.

 

Dělení zahradního nářadí

Nářadí používané v zahradě můžeme rozdělit do několika skupin, a to podle účelu, k němuž se hodí:

  • nářadí základního vybavení
  • nářadí pro ošetřování trávníku
  • nářadí pro řez a ošetřování
  • zařízení pro ochranu rostlin
  • zařízení pro zalévání

 

Základní nářadí

Toto nářadí by nemělo v žádné zahradě chybět. Do této skupiny patří: rýčvidlelopatamotyčkaškrabkaRýče k rytí, výsadbám a podobně musejí být z pevného, trvanlivého materiálu. Mají různý tvar, délku a šířku. Poměr mezi šířkou a délkou se pohybuje od 16 do 19 cm a 26 až 29 cm. K rytí v lehčích humózních půdách, k vyrývání cibulí, k obrývání okolo stromů používáme rycí vidle. Vidle mají mít pevné, široké hroty.

Násady musí být z dobrého, vyschlého dřeva. Ukazuje se, že výhodnější jsou násady s ukončením ve tvaru D nebo klasickým T.

Lopaty k nakládání zeminy a přehození kompostu mají různý tvar a různou velkost.

Nezbytným pomocníkem v zahradě jsou hrábě. Železné hrábě slouží k urovnání povrchů záhonů a ploch, dřevěné používáme ke shrabování trávy. Tak zvané anglické hrábě s hroty na konci zahnutým, používáme k čištění cest a trávníků.

Při odplevelování cest a zpevněných ploch se osvědčily škrabky na dlouhých násadách s přímým listem nebo pod určitým úhlem skloněným. Ke kypření záhonů, k odplevelování mezi řádky se hodí různé typy škrabek a kypřičů s kratší rukojetí.

Nutným nářadím pro okopávku, kypření a pletí jsou různě široké a velké motyčky. Pro kypření skalek použijeme motyčky a kypřiče s krátkými násadami.

Široké uplatnění při práci v zahradě mají dobrý zahradnický nůž a nůžky. Důležitá je ostrost řezných ploch. Zkušený zahradník dá zpravidla přednost ostrému noži před nůžkami. Při použití nůžek totiž nikdy nezabráníme stlačení nebo potrhání rostlinných pletiv, zatímco správně naostřený nůž zanechá řeznou plochu hladkou.

Při převážení různého materiálu, odstraňování plevelů je dobrým pomocníkem lehké kolečko. Při práci ve skalce a na záhonech využijeme lehký, snadno omyvatelný kbelík nebo podobnou nádobu.

V menších zahradách nám pro zálivku rostlin postačí konve o obsahu 6 a 10 litrů. Pro práci s chemickými přípravky, zejména s herbicidy, musíme mít konev vyhrazenou pouze k tomuto účelu. K zálivce větších pozemků využijeme zahradnické hadice s ukončením pro připojení vody. Hadice bývají v různém provedení, různě dlouhé.

 

Údržba nářadí

Každé nářadí, má‑li sloužit účelu, ke kterému je určeno, a má usnadnit velice namáhavou práci spojenou s údržbou zahrady, vyžaduje pravidelnou a pečlivou údržbu. Během vegetace musíme nářadí udržovat čisté; po každém použité je dobře očistit od zbytků země a podobně, a průběžně provádět potřebné opravy. Není vhodné ponechávat nářadí pohozené na zemi nebo opřené v koutě. Pro každý druh nářadí bychom měli mít stálé místo na zavěšení nebo uložení.

Největším nepřítelem zahradnického nářadí je rez. Proto před uložením nářadí na zimu všechny kovové části natřeme olejem a důkladně u složitějších zařízení promažeme každý koutek. Před zimním uložením prohlédneme každý jednotlivý kus nářadí, poškozené části nahradíme novými. Složitější mechanismy svěříme do odborné péče. Nářadí k řezu, rýče, motyky, necháváme naostřit a pak je uložíme do suché a teplé místnosti. 

Zařízení pro ochranu rostlin pečlivě vymyjeme, kovové části vyčistíme od zbytků a naolejujeme. Nádoby potřebné k rozmíchání roztoků a nádoby stříkaček důkladně vymyjeme vlažnou vodou, vysušíme a uskladníme. Zařízení pro zavlažování, zavlažovače a zahradní hadice musíme nechat pořádně vyschnout a pak je očistit od nečistot. Gumové části natřeme glycerinem a pohyblivé kovové části olejem. Jak už bylo řečeno, větší opravy svěříme raději odborníkům.

 

 

Zpět