Zapnutý spotřebič bez dozoru? Ani omylem!

11.01.2014 05:40

Příčinou častých požárů v domácnosti bývají poruchy audiovizuální techniky, televizorů, chladniček, mrazniček. K zahoření může dojít elektrickým zkratem, přehřátím z technických příčin či zakrytím ventilačních otvorů. U přívodních šňůr nebo vícezásuvkových prodlužovaček dochází velmi často k poškození kabeláže při manipulaci, nebo dojde k přehřívání při zakrytí kobercem apod. Výsledky testování prodlužovacích šňůr naleznete například na stránkách iDNES zde a zde.

Zajímavý podnět s neuvěřitelnou zkušeností při práci s novou pračkou nám zaslali Jana a Martin z Lípy, kteří ke svým fotografiím připojili i několik informací:

"Před koncem roku jsme koupili automatickou pračku, kterou jsme se rozhodli hned vyzkoušet. Po zapojení vody a odpadu jsme se těšili na výkony a možnosti našeho nového přírůstku do domácnosti. Večer po koupi pračky jsme na chvíli museli odjet z domu. Chtěli jsme vyzkoušet funkci odloženého startu, kterým se pračka chlubila, ale ve shonu při odjezdu jsme zapomněli pračku zapnout. Prát jsme tedy začali až druhý den ráno, kdy jsme byli doma. Po několika minutách praní jsme v technické místnosti našeho domu slyšeli praskání – již první pohled na pračku vypadal děsivě. Ze zásuvky se zapojenou přívodní šňůrou létaly jiskry a plameny z tavící se zásuvky olizovaly stěnu. Odpojením jističe a uhašením zásuvky jsme tak předešli požáru. Měli jsme veliké štěstí, že jsme nevyhořeli – díky tomu, že jsme byli v okamžiku vzniku závady doma, že jsme den předtím ve shonu odjeli a zapomněli pračku spustit, a také díky tomu, že v blízkosti pračky a zásuvky nebyly v technické místnosti žádné hořlavé předměty.

Protože nedlouho před popisovanou událostí prošel dům elektrotechnickou revizí, pozvali jsme k reklamaci pračky technika, který revizi prováděl, a technika servisu z prodejny, kde jsme pračku pořídili. V debatě nad zbytky zásuvky a přívodní šňůry bylo shodně konstatováno, že závadu způsobila skrytá vada – zalomený nebo špatně připojený kolík zástrčky přívodní šňůry. Servisní technik prodejce provedl výměnu celé přívodní šňůry, náš elektrikář vyměnil zásuvku, vymalovalo se – a pračka již bez problémů funguje.

Pro nás je to však velké ponaučení do budoucna – v žádném případě již nikdy nebudeme spoléhat na zbytečně zapojené elektrospotřebiče v době naší nepřítomnosti.

Pro představu, jak jsme mohli dopadnout, posíláme několik fotografií."

Tato zkušenost i prezentované fotografie jasně ukazují, že na adrenalinový zážitek Jana s Martinem asi dlouho nezapomenou. Našim čtenářům za příspěvek posíláme knihu. Závady domácích spotřebičů při provozu nebo v pohotovostním režimu jsou skutečně častou příčinou požárů. Máte-li i vy netradiční postřehy k tomuto tématu nebo k otázkám bezpečného bydlení, rádi je budeme na našich webových stránkách prezentovat. Zajímavé příspěvky odměníme knihou.

(red)

 

Zpět