Jaké barvy dokáží vykouzlit harmonickou zahradu?

05.09.2013 13:15

Prostředí zahrady na nás působí nejenom svými rozměry, uspořádáním a tvary, ale i svou barevností, souladem – harmonií barev po celý rok. Rozkvetlé záhony tulipánů, narcisů, hyacintů na jaře, pestrá paleta barev záhonů s letničkami v létě, doplněná zářivou nádherou trvalkových záhonů jsou nedílnou součástí zahrady. S barevností zahradních partií musíme počítat jako s důležitým zahradním prvkem.

Působnost především květinových záhonů je určena buď stejnou barvou nebo kontrastem barev. Plocha záhonu pokrytá odstínem jedné barvy vyvolává pocit uklidnění, a ten je o to větší, čím větší plochu barva pokrývá. V kontrastu s úměrně velkou plochou trávníku a vodní plochy se zvyšuje barevný účinek záhonu s vysazenými květinami.

 

Teorie barev nejen na malířském plátně

Častější a do prostoru zahrady vhodnější jsou záhony květin, kde je účinek barev založený především na kombinaci barev. Barevné kombinace nemohou být náhodné, ale řídí se určitými zásadami. Kombinování barev je nejčastěji spojováno s tzv. doplňkovými barvami. Princip kombinací vychází ze základních barev – červené, žluté a modré. Smícháním vždy vedle sebe ležících barev vznikají barvy přechodné – oranžová, zelená a fialová. Např. smícháním červené a žluté vznikne oranžová, žluté a modré zelená a smícháním modré a červené fialová. Tyto barvy označujeme jako komplementární barvy.

Pokud seřadíme barvy v kruhu vedle sebe, je pořadí barev následující: červená, oranžová, žlutá, zelená, modrá, fialová. Opětným smícháním vedle sebe ležících barev vzniká libovolný počet dalších barevných tónů. Rozmístěním barev v kruhu jsou barvy ležící proti sobě barvy doplňkové. Při volbě barevných kombinací platí, že stejně jako sousednost nejbližších barev, tak i protilehlá poloha barev může vytvářet příjemné pocity.

S barvami můžeme experimentovat i při výsadbě skalky. Kombinace různých odstínů zelené s drobnými barevnými kvítky vytváří uklidňující pohled, který může být doprovázen vůní levandule, která má ráda lehčí písčitý substrát.

Foto (C) PETR VELFEL

 

Kombinujme teplé a studené barvy

Při rozhodování o barevném uspořádání záhonů je také důležité to, zda je barva teplá či studená. Mezi teplé barvy řadíme červenou, oranžovou a žlutou. Barvy modrá, zelená a fialová působí chladně a označujeme je proto jako barvy studené. Vzájemná kombinace těchto barev vyžaduje určitou zkušenost. Nevyváženým poměrem mezi teplými barvami můžeme sklouznout až k nevkusnému křiklavému kladení barev vedle sebe. Abychom dosáhli harmonie, musíme kontrast jakožto poměr mezi teplými a studenými barvami chápat jako nejdůležitější podmínku.

Tím se dostáváme k řešení plošných vztahů. Máme‑li vedle sebe např. čtyři stejně velké páry rozličných barev, nebudou tyto barvy působit stejně. Nejteplejší barva bude vynikat nad ostatní především svou svítivostí. Jsou‑li vedle sebe dvě barvy o stejné intenzitě, vzniká mezi nimi ve vztahu k našemu vnímání určitá konkurence, kterou můžeme pociťovat jako nepříjemnou. Pocit nelibosti vyplývá z toho, že se nemůžeme rozhodnout, která barva je nám příjemnější. Abychom dosáhli příjemného pocitu, musí se uplatnit kontrast svítivosti, při němž méně živá barva je početně méně zastoupena a ustupuje barvě živější.

 

Skalku složenou nevýrazně zbarvenými sukulenty rozsvítí třeba Plamenka šídlovitá

Foto (C) PAVLA HARTMANOVÁ

 

Prakticky to znamená, že malé barevné plochy – např. svítivě červené květy "tulipánů" rozhozené do velké trávníkové plochy – nemají o sobě harmonický vztah k prostředí, i když svým kontrastem harmonické jsou. Červené skvrny jednotlivých květů však nemohou uplatnit svou svítivost.

Při řešení zahrad a květinových záhonů zpravidla kombinujeme vzájemně více barev. Při nepochopení základních principů barevných kombinací mohou však vzniknout barevné disharmonie. Řešení barevnosti jednotlivých zahradních partií úzce souvisí s prostorovým řešením jednotlivých částí zahrad. Svítivé barvy opticky vystupují do popředí, zatímco barvy studené ustupují. Svítivě červená barva rododendronů nejlépe vynikne na tmavě zeleném pozadí jehličnanů než na světlém pozadí.

 

Motýly láká nejen vůně květin, ale i jejich barva. I na vaši zahradu může přilétnout tato babočka kopřivová.

Foto (C) PETR VELFEL

 

Barevná terapie na vaše nervy

Barevnost zahrady působí také na psychiku člověka, na jeho momentální rozpoložení. Reakce člověka na určitou skladbu barev odráží jeho duševní stav a náladu. Psychologickou podstatu má i rozdělení barev na teplé a studené, i když účinek barvy je výsledkem více méně subjektivního přístupu, a tudíž není u každého člověka stejný. Účinek se mění věkem, prostředím, polohou. Barevný účinek má význam i v každodenním životě. Zatímco barvy teplé, svítivé evokují pohyb, barvy studené navozují atmosféru odpočinku a klidu.

Barva červená vyvolává slavnostní pocity, umocňuje pocit významu okamžiku a dodává na důstojnosti nejenom dané chvíli ale i celému porostu. Kontrastní postavení zvýrazníme kombinací s doplňkovou barvou zelenou. Zvýraznění podporují i barvy bílá a žlutá.

Žlutá barva zjasňuje prostor, navozuje pocity radosti a veselí. Doplňkovými barvami jsou modrá a fialová.

Modrá barva je zástupcem studených barev. Zklidňuje působení barevných kompozic. Svým zastoupením v zahradách, především modří oblohy a vodní hladiny v bazénech, navozuje pocity prostornosti, klidu a odpočinku. Doplňkovými barvami jsou žlutá a oranžová.

Zeleň listů je protiváhou barevné paletě květinových výsadeb. Vytváří vhodné pozadí jejich kráse, kterou umocňuje. Doplňkovou barvou je barva červená. Zvláštní postavení v zahradě mají barvy hnědá a černá. Různě intenzivní plochy hnědé až černé půdy vytvářejí kontrast barevnosti květinových záhonů. Vhodnými barevnými partnery oběma barvám jsou bílá, červená, oranžová a žlutá.

Obliba barev se neustále mění. Proto i změna barev v záhonech je vítaná a žádoucí.

 

Vytrvalé pozemní rostliny s cibulemi jsou vyšlechtěny do mnohých tvarů a barev. Zlatavé květy této lilie rozzáří celý váš záhon.

Foto (C) PAVLA HARTMANOVÁ

 

Pokud nemáme moc času starat se o záhony květin, alternativou je nám barevně kvetoucí keř, který zvýrazní jinak fádní prostor pouze zelené zahrady.

Foto (C) PETR VELFEL

 

 

 

 

 

 

Zpět