Zimní zahrada: Příroda na dosah a nadstandard bydlení

19.11.2013 04:31

Mimořádně působivou součástí domu či bytu je zimní zahrada. Poskytuje zajímavé řešení komunikačního prostoru, do kterého můžeme situovat rodinný život a přijímání návštěv. Zimní zahradu ale můžeme také právem považovat za intimní odpočinkové zázemí, nebo jako kompromis mezi bydlením a životem v těsném sepětí s přírodou. Realizace zimní zahrady a technický aspekt celé konstrukce musí vycházet z architektury objektu, jeho provázanosti s otevíraným prostorem a samozřejmě i z technických a finančních možností investora.

Zimní zahrada představuje z provozního hlediska nezanedbatelný zásah do celkového života uživatele domu či bytu – jak z hlediska organizačně technického, tak i lidského. Nabízené řešení budovaného obytného prostoru musí vycházet ze záměru využití a dokonalé návaznosti na provoz domácnosti. Zimní zahrada v případě zdárného provedení představuje jedinečnou příležitost k obohacení kultury bydlení.

Zimní zahrada představuje novou přidanou hodnotu bydlení

Foto (C) DAFE - PLAST JIHLAVA

 

Boj o tepelnou pohodu

Spokojenost při využití zimní zahrady po celý rok je závislá na míře ovládání klimatických poměrů uvnitř. Prosklené plochy a otevření interiéru slunečním paprskům jsou okolnosti, vyžadující profesionální návrh i konstrukci zimní zahrady. Žádná zimní zahrada není katalogovým produktem, ale individuálním projektem, který musí respektovat přesnou orientaci vůči světovým stranám, velikost obestavěného prostoru, zvolené způsoby vyhřívání a větrání a v neposlední řadě i předpokládaný způsob využití. Proto při stavbě zimní zahrady není příliš místa pro amatérské pokusy – v lepším případě se ze zimní zahrady stane maximálně skleník, v horším případě pak nenasytný odběratel drahé energie na vytápění.

Je totiž důležité uvědomit si, že v průběhu jediného roku musí zimní zahrada odolávat extrémní teplotní zátěži – zatímco v létě nejsou naměřené teploty na konstrukci daleko od hranice +50 °C, v zimě mohou teploty klesnout i pod –20 °C. To pochopitelně klade velké nároky na nosnou konstrukci, opláštění i prosklení jednotlivých ploch.

Ke stabilizaci teplotních poměrů uvnitř zimní zahrady přispívá důkladné zateplení podlahové konstrukce. Aby v zimě nedocházelo k tepelným ztrátám prostupem do podloží, je třeba počítat s alespoň 80 cm hloubky základů a zateplením nosné základové desky a soklu po obvodu. Nejčastěji si projektant vystačí s polystyrenovými izolačními deskami. Celá nosná konstrukce spolu s prosklenými plochami musí eliminovat riziko energetických ztrát tepelnými mosty a vazbami mezi jednotlivými díly stavby.

Od časného předjaří do pozdního podzimu zimní zahrada odolává také přehřívání vzduchu v důsledku zvýšené expozice slunečního záření na prosklených plochách. Proto se vhodným tvarem konstrukčních ploch řeší cirkulace vzduchu uvnitř zimní zahrady a použitím otevíracích prosklených ploch zajišťuje řízené odvětrávání.

Shrnovací dveře nabízejí skvělou možnost otevřít plášť zimní zahrady za vysokých letních teplot

Foto (C) DAFE - PLAST JIHLAVA

 

Dřevo, sklo a plasty

Podle architektury rodinného domu nebo bytového domu volíme materiál nosné konstrukce zimní zahrady. Dřevěný lepený hranol vykazuje výborné tepelněizolační vlastnosti i prostorovou stabilitu, nevýhodou je nutnost opakované údržby – vždy po několika letech je třeba počítat s natíráním a lakováním. Prakticky bezúdržbový je vyztužený plastový komorový profil s ocelovou výztuží. Konstrukce tvaru komor, jejich počet v průřezu a celková kvalita provedení se liší podle výrobce. Určitě se vyplatí vsadit na osvědčené dodavatele a jejich vyzkoušené profily. Na nosné prvky pak navazují otvorové výplně, složené z rámových profilů a skleněných výplní. A opět se vyplatí řešení nejlépe jednoho výrobce s jasně garantovanými vlastnostmi dodávaných dílů. Další konstrukční variantou je řešení nosné konstrukce prostřednictvím hliníkových profilů.

Střecha zimní zahrady musí splňovat odpovídající nároky především pevnostní a samozřejmě i tepelně-izolační. Proto se na střechu volí bezpečnostní izolační lepené dvojsklo, nebo sklo potažené bezpečnostní ochrannou fólií. Tato fólie plní funkci estetickou i tepelně regulační. Metalické reflexní povrchy zabraňují průniku infračervených paprsků a přehřívání interiéru a chrání obyvatele před zvídavými pohledy osob z ulice.

Ventilační klapky a výklopná okna zajišťují v nejvyšších partiích zimní zahrady odvětrávání nežádoucího přehřátého vzduchu. Aby se dalo v interiéru zimní zahrady vydržet, je třeba počítat s alespoň 10 procenty otevíratelných prosklených ploch.

Pro pohodlné ovládání teploty a relativní vlhkosti prostředí slouží speciální termostaty a další meteorologická vnitřní i venkovní čidla. Informace z nich vyhodnocuje ústředna, která se postará o automatizované otevření, přivření či kompletní uzavření řízených ovládaných prosklených ploch. Systém může být propojen na automatizovaný systém stínicí techniky, bez níž si zimní zahradu rovněž neumíme představit. Rolety a žaluzie totiž účinně přispívají k ochraně interiéru před přehříváním. Správně udržované klima zimní zahrady snižuje také riziko kondenzace vlhkosti na prosklených plochách.

Zimní zahrada jako příjemný relaxační prostor

Foto (C) DAFE - PLAST JIHLAVA

 

V zimní zahradě je zima nežádoucí

Jen malé procento realizovaných zimních zahrad předem počítá s omezeným provozem v průběhu zimního období. V takovém případě se přistupuje pouze k temperování interiéru na teploty kolem 5 až 10 °C, kdy zimní zahrada spíše poslouží jako útočiště pro přezimování rostlin nebo skladiště sportovního sezónního vybavení. Drtivá většina zimních zahrad však dříve či později využije služeb doplňkového tepelného zdroje. A zde opět podle charakteru domu či bytu a technických možností dochází k volbě otopného systému. Při dostatečné nosnosti podlah, přebytku volného prostoru a možnosti odvodu spalin lze volit krb nebo krbová kamna, horkovzdušný rozvod tepla, elektrické přímotopy, podlahové vytápění nebo podlahové konvektory.

Z výčtu všech požadavků na konstrukci zimní zahrady a její provoz je jasné, že zde není příliš místa pro klasické svépomocné kutilství. Konstrukce zimní zahrady vyžaduje složité výpočty, dostatek zkušeností při návrhu a řadu praktických zkušeností při samotné realizaci výstavby. Finanční prostředky vložené do odborné způsobilosti dodavatele se bezpochyby vrátí ve spokojeném a bezproblémovém užívání důstojných a reprezentativních prostor.

Obytný prostor zimní zahrady při správně navrženém systému vytápění poskytuje úžasné a bezproblémové možnosti využití i v zimě

Foto (C) DAFE - PLAST JIHLAVA

 

 

Zpět