Zimní zahrada v otázkách a odpovědích

19.11.2013 02:26

Zimní zahrada představuje zajímavé řešení obytného prostoru, které slouží převážně pro společné setkávání se členy rodiny nebo přijímání návštěv. Příjemný prostor lze využít pro komunikaci i odpočinek, provozování koníčků i seberealizaci zahradních pokusů a pěstování rostlin a zeleně. Zeleň v domě, ať již jde o květiny nebo citrusovníky, najde v zimní zahradě možné řešení příjemného přezimování nebo prostředí pro celoroční pěstování. Bohaté přirozené osvětlení se hodí pro zřízení pracovny. Nově vybudovaný prostor tak představuje bydlení v naprosto nové kvalitě.

 

I malá zimní zahrada poskytne velké životní zážitky

Foto (C) DAFE - PLAST JIHLAVA

 

●  Příjemné bydlení nebo nefunkční skleník?

Podle způsobu využití je třeba zvolit tepelný režim – jiný bude pro celoroční využití, jiný v pouze temperovaném prostoru pro chladné měsíce roku. Z toho vychází konstrukční řešení, způsob zasklení, systém ventilace, řešení energetické bilance, způsob vytápění a výběr stínicí techniky. Zimní zahrada také může úspěšně působit jako zvuková izolace interiéru domu, může být způsobem odhlučnění blízké komunikace nebo jiných hlukových zdrojů. Pro spokojené užívání a příjemné bydlení je třeba také přihlížet k zajištění správného klimatu správným výběrem stínicí techniky a nejlépe i řízeného systému větrání. V zimní zahradě musíme nalézt soulad mezi komunikačním prostorem, kde se prochází, odpočinkovým prostorem, kde se sedí, případně leží, a provozním prostorem, který mohou vyplnit květiny a další zeleň, případně kde se dá realizovat jiný záměr.

 

● Tvarová a konstrukční různorodost - dominantní architektonický prvek nebo nenápadný doplněk?

Konstrukce zimní zahrady vychází z nosného rámu, který tvoří většinou buď dřevěné, nebo plastové profily, v menším počtu případů profily z hliníku. Tvarová různorodost je zárukou, že si můžeme při troše vkusu vybrat optimální řešení podle půdorysu domu, charakteru stavby, provedení fasády a orientace vůči světovým stranám. Zimní zahradu lze realizovat jako přístavbu k delší nebo kratší stěně domu, vystupující segment z rohu domu, jako prosklené atrium nebo jinou hmotu, ozvláštňující charakter domu. Prosklený pavilon lze vystavět při troše fantazie dokonce i ve střešní zástavbě nebo jen jako zastřešenou terasu v podkroví. Nejdůležitější ze všeho je vazba mezi obytným prostorem a zimní zahradou. Vždy bychom ale měli mít na paměti, že zimní zahradou můžete architekturu domu povýšit, ale také nevhodným výběrem tvaru i realizace snadno z domu vytvoříte nevzhledný objekt.

 

Zimní zahrada představuje další obytnou plochu 

Foto (C) DAFE - PLAST JIHLAVA

 

Jak vybrat skleněné výplně?

Zasklení zimní zahrady bude třeba volit podle charakteru využití prostoru uvnitř. Podle energetické bilance určíme kvalitu zasklení, kde hlavními parametry jsou koeficient prostupu tepla a hodnota propustnosti slunečního záření. Volit můžeme jednoduché sklo, dvojité sklo, izolační sklo vyplněné inertním plynem, dokonce i izolační trojsklo s výplní inertního plynu. Taková dokonalá řešení vykazují koeficient prostupu tepla dokonce až 0,75 W/m2K! Vynikající tepelně-izolační parametry však také budou snižovat průnik tepla slunečního záření směrem dovnitř. V létě se tedy bude interiér méně přehřívat, v zimě však bude nutné prostory temperovat či vytápět jinými zdroji. Má-li však být zimní zahrada příjemně obyvatelná po celý rok, stejně se bez systému vytápění a větrání neobejdeme. Konstrukce rámů a použité zasklení musí spolehlivě odolávat běžnému provozu, ale nesmíme zapomínat ani na extrémní projevy počasí – silný nárazový vítr, kroupy nebo přívalový déšť. Proto minimálně prosklená střecha by měla být opatřena bezpečnostním sklem nebo alespoň nalepenou bezpečnostní fólií, která v případě destrukce zabrání tříštění skla. Tato fólie nalepená na skleněné tabule také může plnit bezpečnostní funkci před násilným průnikem zlodějů.

 

● Zasklení pevné nebo variabilní?

Dlouholeté zkušenosti s pobytem v zimních zahradách dávají jasnou představu o jejich konstrukci. Dnes snad již nikdo neuvažuje o pevném zabudování a otevírání pouze některých polí po obvodu. Osvědčeným trendem je použití posuvných a skládacích prosklených panelů. Zimní zahradu tak lze v létě snadno otevřít a odvětrat – vzniká tak vlastně "polointeriérová terasa" – zajímavý přechod mezi interiérem domu a zahradou. Posuvné a skládací elementy lze také dobře využít pro oddělení interiéru a zimní zahrady, takže vzniká architektonicky jednotný prvek. Stejným způsobem lze realizovat i prosvětlení podkrovních prostor formou posuvných střešních oken. Můžeme je však využít také na střeše zimní zahrady jako jeden z funkčních prvků systému větrání.

 

Zimní zahrady nabízejí rozmanitost tvarů, barev i konstrukčních řešení

Foto (C) DAFE - PLAST JIHLAVA

 

 

● Potřebuji pro zimní zahradu stavební povolení?

Platný stavební zákon zjednodušil celou řadu postupů, spojených s výstavbou, kdy lze řadu menších staveb realizovat bez ohlášení nebo jen s ohlášením bez nutnosti stavebního řízení. Výstavba zimní zahrady bude posuzována individuálně podle zastavěné plochy, charakteru provozu a technického vybavení, proto je lépe s vašimi plány seznámit územně příslušný stavební úřad a dohodnout s úředníky odpovídající postup. Bude-li zimní zahradu realizovat firma, určitě zajistí i patřičnou dokumentaci a vyřídí veškeré legislativní náležitosti.

 

● Zimní zahrada svépomocí?

Realizaci zimní zahrady svépomocí nedoporučujeme – bez potřebných znalostí konstrukce profilů, tepelněizolačních vlastností zasklení a principů větrání vybudujete spíše skleník, do kterého časem začne zatékat. Pro spokojené užívání je třeba přihlížet k zajištění správného klimatu výběrem stínicí techniky a nejlépe i řízeného systému větrání. Výstavba metodou pokusů a omylů svépomocí bude investičně náročnější než s firmou na zimní zahrady zaměřenou.

 

Zimní zahrada může využít část prostoru vnější terasy

Foto (C) DAFE - PLAST JIHLAVA

 

● Prosklené plochy se budou špatně čistit? Můžeme si nějak usnadnit práci?

Čištění velkých prosklených ploch zimní zahrady je opravdu poněkud pracné. Navíc zejména venkovní plochy na střeše jsou obtížně přístupné. Kdo chce mít jasný výhled bez opakované námahy, může nechat instalovat do zimní zahrady samočisticí sklo. Výrobci speciálního skla, mezi které patří například firma Pilkington, nabízejí skleněné tabule, na něž je z vnější strany nanesena velmi tenká vrstva oxidu titaničitého (TiO2). Podle tvrzení výrobců se taková vrstva neopotřebí a nespláchne, přitom se naopak spolupůsobením slunečního záření postará o rozklad organických nečistot, které na skle ulpěly. Nejbližší déšť pak tyto zbytky nečistot snadno spláchne. Zvlášť důkladně se tento efekt projevuje u příkře skloněných, nebo svislých skleněných ploch. Příležitostnému ošetření se ale nevyhnou postranní okenní tabule, které jsou deštěm skrápěny nedostatečně. V každém případě se čisticí interval ve srovnání s tradiční skleněnou tabulí výrazně prodlouží.

 

 

Zpět