Zazimování bazénu a ošetření technologií

Na konci bazénové sezóny je naší povinností postarat se o našeho věrného přítele a druha. Mobilní bazény problematika zazimování vůbec nezajímá, protože jejich konstrukce a filozofie je dopředu předurčuje k sezónnímu ústupu ze scény.

Konstrukce mobilních bazénů není pro celoroční umístění v exteriéru příliš vhodná, zbytečně dochází k namáhání a opotřebení nosné konstrukce a plastů. Bazén proto vypusťte, stěny a dno vyčistěte a vysušte. Větší pozornost věnujte úpravně vody – jednotlivé demontovatelné součásti rozeberte, vyčistěte, vysušte, vyperte filtr a po dokonalém vyschnutí všechny součásti sestavte do funkčního stavu. Důkladně prozkoumejte povrch stěn a dna, zda nedošlo k poškození fólií či jednotlivých vrstev, a zkontrolujte, zda nedošlo v průběhu letního provozu k poškození nosných konstrukcí. Pokud naleznete defekt v podobě ohybu či praskliny, můžete se pokusit závadu odstranit. Netroufáte-li si na spolehlivou opravu, předejte problémový kus do rukou odborníků nebo u dodavatele či prodejce objednejte nový díl. Nečekejte s opravou na jaro, na začátku sezóny na vás odborníci budou mít méně času, tou dobou totiž oživují bazény po zimě. Navíc nemusí být konkrétní náhradní díl ihned k dispozici, bude třeba jej objednat a než dorazí od výrobce, uběhne několik dnů či týdnů. Takové zdržení na začátku sezóny by vás mohlo mrzet. Pokud je bazén v pořádku, uskladněte jej v suchu a v temnu v místnosti, kde nemrzne.

   

Před příchodem zimy je třeba věnovat bazénu zvýšenou pozornost 

Foto (C) CANADIANA WHIRLPOOLS

 

Zazimování zapuštěného bazénu

Zazimování zapuštěného otevřeného venkovního rodinného bazénu je jednou z činností, kterou nesmíte zanedbat, chcete-li zahájit příští sezónu rychle a bez problémů. Před zazimováním musí být voda čistá – důkladně vyčistěte stěny a dno bazénu od mechanických nečistot a usazenin a ošetřete vodu běžnými postupy. Srovnejte pH na hodnotu cca 7,2 – 7,6. Bazén částečně vypusťte nebo odčerpejte tak, aby hladina vody byla cca 15 až 25 cm pod tryskami, sběračem a protiproudem. Vody v bazéně se neobávejte. Tenkostěnné zapuštěné bazény by dokonce vůbec neměly zůstávat bez vody příliš dlouho ani v létě (například při čištění), natož v zimě, protože tlak okolní zeminy při sesedání by prázdný bazén mohl poškodit, stěny by mohly popraskat. Voda tak působí na vyrovnání tlaku. O to důležitější je udržet rovnováhu působících sil v zimě, kdy bude docházet k pohybům půdy vlivem silných mrazů.

Vodu vypusťte ze všech potrubí a z technologických jednotek, nesmíte přitom opravdu na nic zapomenout! Provádíte-li vypuštění bazénu sami a poprvé, raději si pozvěte technika od dodavatele nebo odborné firmy a odkoukejte od něj správný postup. Zapomenout na něco znamená riskovat poškození důležitých technologických celků. Vypuštěné potrubí profoukněte stlačeným vzduchem, abyste získali jistotu, že voda nikde nezůstala. Z úpravny demontujte filtry nebo filtrační vložky, propláchněte je a vysušte. Vyčistěte zařízení strojovny. Všechna čerpadla použitých technologií (protiproudu, filtrace, atd.) vypusťte. Zkontrolujte rovněž veškeré šroubované spoje a odvodňovací ventily, aby v nich nezůstala voda.

Do čisté a důkladně přefiltrované vody, která zůstává v bazénu přes zimu, přidejte přípravek pro zazimování. Působí preventivně proti řasám a zabraňuje usazování vodního kamene a nečistot na stěnách bazénu. Jeho přítomnost ve vodě usnadní jarní údržbu a zrychlí znovuuvedení bazénu do provozu. Při aplikaci přípravku postupujte podle pokynů výrobce nebo prodejce a dodržujte předepsané koncentrace. Nezapomeňte také před prvními mrazy vybrat jeden ze způsobů ochrany bazénu před celistvým zamrznutím hladiny. Hladinu bazénu pak zakryjte ochrannou zazimovací plachtou nebo speciálním krytem a zajistěte hladinu i přes okraje bazénu tak, aby do bazénu nemohly propadnout děti, domácí zvířata nebo drobní obyvatelé našich zahrad, jako jsou třeba ježci, hledající útočiště na zimu. V průběhu zimy nezapomeňte kontrolovat stav vodní plochy a její zamrzání. Pokud by došlo ke zvýšení hladiny vody například v důsledku dešťových srážek či padání sněhu, budete muset hladinu snížit odčerpáním vody, abyste zabránili průniku vody do technologie bazénu.

 

Jak zajistit ochranu bazénu před zamrznutím a poškozením konstrukce?

Na to, aby mráz rozpínáním zamrzající vody nezničil vanu bazénu, existuje celá řada možností. Již naši předkové dávali do sudů s vápnem ukotvený zatížený dřevěný trámek o průřezu 10 × 10 cm. Stejně tak velké dřevěné trámky ponořené ve vodě dokáží eliminovat velké tlaky, vznikající pnutím ledu. Trámek mohou nahradit ponořené speciální balóny, polystyrénové bloky, PET láhve částečně naplněné pískem (alespoň 4 ks/m2 hladiny) nebo k tomuto účelu určené dilatační plováky, které koupíte u firem, specializovaných na bazény. Ale pozor, tyto předměty musí být částečně ponořené! Jinou možností je nenechat vodu v bazénu zamrznout, aby se nechovala jako jednolitá kompaktní hmota. K tomu poslouží malé čerpadlo, které se v období třeskutých mrazů zapíná. Stálým čeřením vody se zabrání jejímu zamrzání. Bazén zakryjte zimní plachtou, která odolává mrazu a chrání bazén před padáním nečistot do vody.

 

Kdy zazimovat bazén a solární kolektory?

Solární kolektory, které ohřívají vodu pomocí slunečního záření, zazimujte hned, jakmile přestanou plnit svou funkci, tedy když končí sezóna nebo když okolní teploty a záření slunce neumožňují efektivní dohřívání vody. Stojící voda v kolektorech se totiž velmi rychle začne kazit. Solární kolektory sezónního typu s vodní náplní proto vypusťte a vysušte například vzduchovačem či kompresorem o malém výkonu, aby nedošlo k narušení celistvosti spojů nebo protržení plastového potrubí. Se zazimováním kolektorů moc neváhejte – pokud by došlo k zamrznutí vody po nečekaném nočním mrazíku, může dojít k nevratnému poškození kolektorů. Speciální kolektory s nemrznoucím teplonosným médiem, které se používají zejména i pro vytápění a ohřev teplé vody v domě, ošetřete před zimou dle pokynů dodavatele či výrobce.

 

Jarní oživení bazénu

Na jaře se podle stavu a kvality vody rozhodneme, jak dál. Můžeme vodu v bazénu ponechat a provést základní ošetření vody. Můžeme se ale také rozhodnout, že novou sezónu oslavíme v nové vodě. Bazén tedy celý vypustíme. Zde přichází ke slovu předvídavost konstruktéra nebo zkušenost dodavatelské firmy s dnovou výpustí nebo alespoň dnovou jímkou pro umístění čerpadla. Kdo ji nemá, pěkně si zacvičí, protože voda u dna se pak musí vynosit v kbelících ručně. Je-li bazén celý prázdný, provede se důkladná očista stěn a dna, zjistí se závady a odstraní se mechanické poruchy na stěnách – zkontroluje se hydroizolace a stav vrstev, které budou v kontaktu s vodou. Provede se důkladná celková desinfekce stěn a dna bazénu. A pak už přichází chvíle očekávaná – můžeme napustit novou vodu.

Při oživení bazénu je nejdůležitější důkladná desinfekce vody, protože i když se voda po prvním napuštění zdá čistá, ve skutečnosti obsahuje velké množství mikroorganismů. Na ošetření se používá šoková dávka chlóru (nebo jiné desinfekce dle nabídky trhu). Chlórování je třeba provádět vždy při zapnuté filtraci v režimu cirkulace, abychom zajistili dostatečné promíchání tohoto přípravku ve vodě. Až se situace ve vodě uklidní, srovná se pH vody. Následují další úpravy vody dle standardních postupů.

 

DOPORUČENÉ ODKAZY NA WEBY NAŠICH PARTNERŮ, KDE NALEZNETE ŘADU DALŠÍCH ZAJÍMAVÝCH INFORMACÍ K TÉTO PROBLEMATICE:

CANADIANA-WHIRLPOOLS, s.r.o.: www.canadiana.cz