Dřevěné podlahy (5): Způsoby pokládky

08.03.2015 02:01

Na krásném vzhledu dřevěné podlahy se podílí nejen vhodný výběr materiálu, ale také přesnost tvaru jednotlivých prken a – a to v neposlední míře – kvalita prováděné pokládky. Instalaci lze na podklad provádět uchycením pomocí sponek, lepením k podkladu nebo šroubováním k podkladové konstrukci. Vhodnost jednotlivých technik provedení shrnuje následující tabulka.

Balíky zakoupených podlahovek se musí otevírat z důvodu zajištění přibližné relativní vlhkosti prostředí a materiálu jen nedlouho před použitím. Při pokládce dřevěné podlahy výrobci doporučují odebírat podlahová prkna střídavě z různých balíků, aby se eliminovalo riziko výrazných barevných změn. Použitím prken z více balíků vznikne barevně jednotnější povrch. Omezí se nebezpečí větších a výrazně ohraničených odchylně barevných větších ploch. Barevná různorodost i v jediné dodávce dřeva není vadou materiálu či chybou dodavatele, protože dřevo je přírodní materiál a jako takový je vždy originální. Variace barevnosti jsou proto přirozenou vlastností.

  Instalace pomocí sponek Instalace šroubováním Instalace lepením
Parozábrana vrstva 200 μm vrstva 200 μm ---
Zvuková izolace 2 mm (korek) 2 mm (korek) ---
Tloušťka prken 15-19-21-25 mm 19-21-25 mm 15-19-21-25 mm
Šířka prken 107-113-128-135-137 mm všechny všechny
Sponky 15 sponek / m2 --- ---
Podklad --- OSB desky a hranoly
(20 mm)
krycí nátěr

Zdroj: (C) FEEL WOOD, SECA, SERAFIN CAMPESTRINI

 

1. Instalace pomocí sponek

Instalace pomocí sponek se provádí na pevný podklad, opatřený zvukově izolační podložkou. Podklad musí být suchý, rovný a strukturálně hladký. Rovinnost nosné podkladové desky musí odpovídat normě (viz ČSN 74 4505, ČSN 73 0213-3, DIN 18202, DIN 18356 – norma a tedy i způsob měření rovinnosti se většinou volí podle doporučení dodavatele dřevěné podlahy). Zjednodušeně lze říci, že na čtyřech metrech nesmí být výškový rozdíl větší než 9 mm a na deseti metrech ne více než 12 mm.

Pokud je podkladem cementová stěrka, musí být její zbytková vlhkost maximálně 2 %, pokud je podkladem anhydritový potěr, zbytková vlhkost musí být maximálně 0,5 %. Hodnotu vlhkosti je třeba důsledně změřit. Na vyhovující podklad se položí parotěsná zábrana (například PE fólie tloušťky 200 μm), která nedovolí prostup stoupající vlhkosti. Na ni se pokládá zvuková izolace – nejčastěji korková podložka.

Další postup:

Zatlačte sponky do sebe takovým způsobem, že vytvoří řetěz. Řetězy položte v řádcích ve vzdálenosti 70 cm od sebe. Upínací konec sponky by měl přitom ukazovat směrem, kterým je podlaha pokládána. Rozdělte první sponku v polovině. Umístěte dřevěné klíny mezi stěnu a první řadu prken tak, aby byla dodržena požadovaná vzdálenost od stěny. Pozor! Mějte na paměti, že mezi stěnami, dveřními rámy, trubkami pro topení atd. musí být dodržena dilatační spára 5 mm na 1 m šířky. Bobtnání dřeva by jinak mohlo způsobit zvlnění podlahy!

Další řady prken instalujte zasunutím pera do drážky a důrazným doklepnutím prkna na místo. Slepte čelní konce prkna. Lepidlo nanášejte pouze na spodek drážky. Poslední řadu prken seřízněte po celé délce, s přihlédnutím na předepsanou vzdálenost od stěny. Tuto řadu lze nalepit podélně. Po vytvrdnutí lepidla můžete odstranit klíny a umístit podlahové lišty.

Instalace podlahových palubek pomocí sponek

 

2. Instalace šroubováním

Instalace šroubováním na nosnou konstrukci se provádí velice často, patří k běžným montážím buď na dřevěný rošt, nebo na dřevěný rošt na technické podlaze z OSB desek, prken nebo podlahovek horší jakosti. Tato metoda patří k nejstarším a nejrozšířenějším. Montáž je velice jednoduchá a zvládne ji i zručný kutil.

Instalace šroubováním se provádí po důkladné přípravě podkladu. Podklad musí být suchý, rovný a strukturálně hladký. Rovinnost nosné podkladové desky musí odpovídat normě (viz ČSN 74 4505, ČSN 73 0213-3, DIN 18202, DIN 18356 – norma a tedy i způsob měření rovinnosti se většinou volí podle doporučení dodavatele dřevěné podlahy). Zjednodušeně lze říci, že na čtyřech metrech nesmí být výškový rozdíl větší než 9 mm a na deseti metrech ne více než 12 mm.

Pokud je podkladem cementová stěrka, musí být její zbytková vlhkost maximálně 2 %, pokud je podkladem anhydritový potěr, zbytková vlhkost musí být maximálně 0,5 %. Hodnotu vlhkosti je třeba důsledně změřit. Na vyhovující podklad se položí parotěsná zábrana (například PE fólie tloušťky 200 μm), která nedovolí prostup stoupající vlhkosti.

Pro konstrukci nosného rámu používejte pouze vysušené latě nebo hranolky, nejlépe o rozměru 5 × 8 cm. Položte trámky volně na zvukotěsnou izolaci, kolmo k požadovanému směru pokládky prken. Rošt srovnejte do roviny, vypodložte ho a upevněte tak, aby byl dostatečně pevný a kompaktní.

Správná vzdálenost mezi trámky je závislá na druhu dřeva a tloušťce podlahy, ideálně menší než 25tinásobek tloušťky prkna. Pro zvýšení tepelné izolace a snížení kročejového hluku vyplňte mezery mezi trámky izolačním materiálem, například minerální vlnou.

 

Rozteče roštů pro různé druhy a tloušťky profilů

  tl. 19 mm tl. 24 mm tl. 28 mm tl. 40 mm+
Profil s perem a drážkou max. 40 cm max. 60 cm max. 80 cm max. 130 cm

 

Před pokládkou zkontrolujte vlhkost podlahovek. I když je při výrobě pečlivě kontrolována, může při expedici a skladování dojít k jejímu přechodnému zvýšení vlivem počasí a klimatu ve skladovacích prostorech. Relativní vlhkost by měla být nižší nebo rovna 11 %.

První podlahovku seřízněte na požadovanou délku (po celém obvodu podlahy by měla být dilatační mezera cca 8 – 10 mm). Ukotvěte ji nejprve kolmo skrz celou podlahovku cca 1 cm od jejího okraje a následně ještě mírně nad perem pod úhlem cca 45 stupňů. Kotvěte do všech hranolků roštu, u krajních hranolků si podlahovky raději předvrtejte, aby nedošlo k rozštípnutí materiálu. Dbejte na to, abyste první podlahovku ukotvili v rovině, usnadní vám to další montáž. Pro lepší pevnost je vhodné jednotlivé podlahovky přilepit k roštu lepidlem, nejlépe polyuretanovým. Pozor, nesmí však dojít ke slepení jednotlivých podlahovek do sebe.

Ke kotvení používejte vždy odpovídající rozměr vrutu nebo kolářského hřebíku. Podlahovky kotvěte u pera, nikdy ne u drážky, protože podlahovky by držely pouze za 1/3 tloušťky materiálu a mohlo by dojít k utržení spodní dásně drážky.

Další podlahovky postupně přisazujte k předchozím a přitáhněte je klínky tak, aby po celé délce spoje nebyly mezery. Následně vždy podlahovku ukotvěte. V případě nutnosti nastavení podlahovky je vhodné nastavovat ji nad konstrukčním hranolkem roštu. Při práci doporučujeme dbát na čistotu, ušetříte si tím zbytečné následné broušení.

Pokud pokládáte podlahovky s mikrofází, práce je téměř u konce. Odstraňte z podlahy prach a hrubé nečistoty, podlaha je připravena na povrchovou úpravu. Pokud jste zvolili podlahu s ostrou hranou, je třeba ji přebrousit, přestěrkovat stěrkovým tmelem a znova přebrousit. Takto připravená podlaha pozvedne vzhled vaší podlahy před povrchovou úpravou na zcela jinou úroveň.

Pro povrchovou úpravu podlahy lze použít oleje, vosky, tvrdé voskové oleje nebo laky.

Některé vosky, oleje a tvrdé voskové oleje jsou již tónované a tak dodají vaší podlaze nový vzhled a barevný odstín. Před aplikací tónovaných nátěrů doporučujeme vytvořit si vzorek o rozměru minimálně 50 × 50 cm, abyste měli jasnou představu o tom, zdali vám dané tónování skutečné vyhovuje.

Při aplikaci podlahových laků je třeba dbát na to, aby byl použit i správný základní lak, zabraňující bočnímu slepení podlahových prken. Pověry, které říkají, že stačí vrchní lak naředit, jsou bohužel jen pověry, bočnímu slepení prken to nezabrání. Pokud by došlo ke slepení prken, v jejich okolí by se časem vytvořila spára, která může mít estetické i funkční následky.

Na závěr podlahu olištujte. Lišty můžete zvolit ploché, rohové nebo soklové – záleží jen na vašem estetickém cítění. Podle zvoleného typu se lišta kotví buď do podlahy, nebo na stěnu.

Instalace podlahových palubek šroubováním

 

3. Instalace lepením

Instalace lepením se provádí po důkladné přípravě podkladu. Podklad musí být suchý, rovný a strukturálně hladký. Rovinnost nosné podkladové desky musí odpovídat normě (viz ČSN 74 4505, ČSN 73 0213-3, DIN 18202, DIN 18356 – norma a tedy i způsob měření rovinnosti se většinou volí podle doporučení dodavatele dřevěné podlahy). Zjednodušeně lze říci, že na čtyřech metrech nesmí být výškový rozdíl větší než 9 mm a na deseti metrech ne více než 12 mm.

Pokud je podkladem cementová stěrka, musí být její zbytková vlhkost maximálně 2 %, pokud je podkladem anhydritový potěr, zbytková vlhkost musí být maximálně 0,5 %. Hodnotu vlhkosti je třeba důsledně změřit.

 

3A) Lepení přímo na beton

Tento způsob pokládání podlah je díky moderním a kvalitním lepidlům stále častější a oblíbenější. U tohoto způsobu pokládky nelze podlahovky kotvit. Pro správnou pokládku a technologický postup musíte znát přesnou relativní vlhkost nejen podlahovek, ale i betonu. Proto tento způsob pokládání podlah ponechte raději zkušeným profesionálům.

Pokud si přece jen na lepení troufnete sami, za dodržování pokynů výrobce lepidla naneste lepidlo na podklad. Položte první řádek prken na lepidlo a ujistěte se, že je celá plocha prken v kontaktu s lepidlem. Pokud je třeba, proveďte zatížení prken. Po nalepení a zavadnutí můžete odstranit klíny a namontovat podlahové lišty. Pozor! Mezi stěnami, dveřními rámy, trubkami pro topení atd. musí být dodržena dilatační spára 5 mm na 1 m šířky. Bobtnání dřeva by jinak mohlo způsobit zvlnění podlahy. Pro lepení doporučujeme lepidlo SikaBond T54 Parquet.

 

3B) Lepení dřevěné masivní podlahy na technickou podlahu z OSB desek, prken apod.

Tento způsob pokládky je stále rozšířenější, zejména díky rychlému růstu počtu podkrovních bytů. Montáž je jednoduchá, ale náročnější na rychlost a preciznost. Před pokládkou podlahových prken nejprve napenetrujte podkladové desky – OSB desky, případně stará prkna. Pozor, penetrace je velice důležitá!

Před pokládkou zkontrolujte vlhkost podlahovek. I když je při výrobě pečlivě kontrolována, může při skladování dojít k jejímu zvýšení působením počasí a klimatu ve skladovacích prostorech. Vlhkost by měla být nižší než 11 %, v ideálním případě stejná jako vlhkost technické podlahy.

Naneste vhodné tvrdě elastické podlahové lepidlo na takovou plochu, kterou stihnete zaklopit dříve, než lepidlo zavadne a přestane být plně funkční. Podlahovky přilepujte celoplošně, jinak bude podlaha velmi nepříjemně vrzat.

První podlahovku seřízněte na požadovanou délku – nezapomínejte, že po celém obvodu podlahy musí být dilatační mezera cca 8 – 10 mm. Ukotvěte ji nejprve kolmo skrz celou podlahovku cca 1 cm od jejího okraje a následně ještě mírně nad perem pod úhlem cca 45 stupňů. Kotvěte dle potřeby a s citem, pamatujte na to, že podlahovky bude držet především lepidlo. Dbejte na to, abyste první podlahovku ukotvili v dokonalé rovině, usnadní vám to další montáž. Vruty ani hřebíky by neměly procházet skrz podlahovou desku.

Ke kotvení používejte vždy odpovídající rozměr vrutu nebo kolářského hřebíku. Podlahovky kotvěte u pera, nikdy ne u drážky, protože podlahovky by držely pouze za 1/3 tloušťky materiálu a mohlo by dojít k utržení spodní dásně drážky.

Druhou (a další) podlahovku přisaďte k předchozí a přitáhněte ji klínky tak, aby po celé délce spoje nebyly mezery. Následně ji ukotvěte. Při práci maximálně dbejte na čistotu, ušetříte si tím zbytečné následné broušení.

Dle návodu výrobce nechte lepidlo vyzrát. V závislosti na typu lepidla budete čekat několik hodin až několik dnů. Pouze tak dosáhnete toho, že vaše podlaha bude plně funkční.

Pokud pokládáte podlahovky s mikrofází, práce je téměř u konce. Odstraňte z podlahy prach a hrubé nečistoty, podlaha je připravena na povrchovou úpravu. Pokud jste zvolili podlahu s ostrou hranou, je třeba ji přebrousit, přestěrkovat stěrkovým tmelem a znova přebrousit. Takto připravená podlaha pozvedne vzhled vaší podlahy před povrchovou úpravou na zcela jinou úroveň.

Pro povrchovou úpravu podlahy lze použít oleje, vosky, tvrdé voskové oleje nebo laky.

Některé vosky, oleje a tvrdé voskové oleje jsou již tónované a tak dodají vaší podlaze nový vzhled a barevný odstín. Před aplikací tónovaných nátěrů doporučujeme vytvořit si vzorek o rozměru minimálně 50 × 50 cm, abyste měli jasnou představu o tom, zdali vám dané tónování skutečné vyhovuje.

Při aplikaci podlahových laků je třeba dbát na to, aby byl použit i správný základní lak, zabraňující bočnímu slepení podlahových prken. Pověry, které říkají, že stačí vrchní lak naředit, jsou bohužel jen pověry, bočnímu slepení prken to nezabrání. Pokud by došlo ke slepení prken, v jejich okolí by se časem vytvořila spára, která může mít estetické i funkční následky.

Na závěr podlahu olištujte. Lišty můžete zvolit ploché, rohové nebo soklové – záleží jen na vašem estetickém cítění. Podle zvoleného typu se lišta kotví buď do podlahy, nebo na stěnu.

Instalace podlahových palubek lepením

 

 

 

Autor: Petr Velfel

Autor děkuje společnosti SERAFIN CAMPESTRINI za poskytnutí odborných konzultací a obrazové dokumentace.

 
 

 

 
 
 
 

 

Zpět