Elektrické podlahové vytápění (1) - Luxus nebo praktická alternativa?

19.12.2011 01:15

Převážná většina bytových domů má řešeno vytápění a dodávku teplé vody prostřednictvím centrálních zdrojů tepla. Toto řešení však ne vždy z hlediska komfortu bydlení odpovídá požadavkům uživatelů domu a jednotlivých bytů.

Zejména v přechodném období na začátku a na konci topné sezóny často nastávají situace, kdy z důvodu krátkodobého poklesu venkovních teplot ještě nenastává povinnost dodavatele zahájit vytápění, případně kdy vytápění bylo ukončeno a na krátkou dobu ještě nastal hlubší pokles venkovních teplot. V takovém případě se uplatní využití pomocného tepelného zdroje, například elektrického.

V některých regionech, zejména v horských oblastech a v místech s vysokou nezaměstnaností, dochází k prudkému odlivu trvale žijících obyvatel, kteří opouštějí městyse, malá města a velké obce. Důsledkem je vylidňování bytových domů. Pochopitelně se tím zvyšuje finanční zatížení zbývajících obyvatel, protože právě oni nakonec zaplatí veškeré ztráty a provozní výdaje spojené se zajištěním dodávek tepla a teplé vody z centrálního zdroje tepla (například společné kotelny pro několik domů). Výrazně klesá efektivita nejen samotného vytápění, ale do vyšších nákladů promlouvají také nadměrné ztráty, způsobené tepelnými ztrátami v neobydlených, a tudíž nevytápěných domech. A zde se již nabízí myšlenka, zda není efektivnější zajistit vytápění jednotlivých bytů individuálními zdroji tepla s využitím elektrické energie jako topného média.

Lokální elektrická topidla se uplatňují v bytových aplikacích také ve vytápění koupelen či zasklených lodžií a zimních zahrad, které vznikly dodatečným zasklením při rekonstrukci bytového jádra. Příjemnou teplotu v těchto prostorách anebo alespoň jejich temperování zajistí kvalitní zasklení s doplňkovým zdrojem tepla. Tím může být elektrické podlahové topení v kombinaci s konvektorem, který zvýší konvekci vzduchu kolem oken a zamezí kondenzaci vody.

 

Podlahové vytápění – luxus nebo oprávněná alternativa?

Využití podlahového vytápění v rodinných domech se stalo v posledních letech doslova fenoménem. Za tímto úspěchem však nestojí móda, ale efektivita a komfort tohoto způsobu vytápění. Podlahové vytápění může sloužit jako hlavní zdroj tepla, nicméně v domech se zajištěným centrálním zdrojem tepla se uplatní jako doplňkový zdroj, zejména ve velkých mrazech, nebo jako alternativa v přechodových obdobích topné sezóny. Proto se začíná stále častěji uplatňovat i v rekonstruovaných bytových a panelových domech.

Podlahové vytápění je fyziologicky velmi příjemné díky rovnoměrnému vyhřívání interiéru od podlahy – rozdíl teploty vzduchu u podlahy a stropu je cca 1 °C. Díky tomu je možné místnosti vyhřívat na teplotu až o několik stupňů menší než u klasického vytápění, aniž bychom pocítili ztrátu komfortu. Vytápění interiéru na nižší teplotu, byť o 1 – 3 °C, však může přinášet úspory energií ve výši až 12 %.

Další velkou výhodou je uložení vyhřívacích okruhů do konstrukce podlahy, takže můžeme bez problémů využít celý půdorys místnosti, aniž bychom se museli omezovat umístěním topidel nebo vývodu komínu. S bezúdržbovým provozem a nenarušovaným vzhledem místnosti je podlahové topení pro svou neviditelnost takřka ideálním způsobem vytápění. Právě proto, že není vidět, a proto, že nepotřebujeme odvod spalin v podobě komínu, je podlahové vytápění skvělým řešením v rekonstruovaných starých objektech a historických interiérech.

Podlahové vytápění může být řešeno jako teplovodní, nebo elektrické, přičemž elektrické lze ještě rozdělit na použití zalitím topného systému do podkladové desky nebo pouhým položením topného systému mezi podkladovou desku a podlahovou krytinu. Účinnost přenosu tepla závisí na použité nášlapné vrstvě podlahové krytiny, která překrývá topnou betonovou desku. Čím je tepelný odpor nášlapné vrstvy menší, tím lepšího výsledku ohřevu vzduchu podlahové vytápění dosahuje. Proto jsou ideálním materiálem keramické a kamenné dlažby a laminátové podlahy. Dřevěné podlahy až tak ideální nejsou, záleží na druhu dřeviny, ale do tloušťky kolem 18 mm jsou ještě použitelné. Naprosto nevhodné jsou koberce s délkou vlasu nad 10 mm a s pryžovou podložkou.

Instalace podlahového vytápění může být na rozdíl od jiných způsobů vytápění stavebně náročnější a při provádění prací je třeba dbát na pečlivost a kontrolu materiálů i stavebních postupů. Chyby při práci, například netěsnosti potrubí nebo chyby v elektrickém zapojení či poškození elektroinstalačních rozvodů, se později těžko odstraňují.

Elektrické podlahové vytápění se používá nejen v malých prostorách – v koupelnách, na toaletě nebo pro temperování vybraných míst, ale rovněž spolehlivě poslouží jako plnohodnotný topný systém, který může sloužit k hlavnímu vytápění.

Elektrické podlahové vytápění využívá v betonu zalitý topný kabel či rohož, případně fólii, která se pouze nasucho pokládá pod podlahovou krytinu. Akumulační topení využívá stejně jako jiná běžná akumulační kamna cenově příznivý tarif odběru elektrické energie. Akumulační hmotou je vrstva cementové topné mazaniny tloušťky 12 až 14 cm. Výška vrstvy závisí na tepelně izolačních a akumulačních schopnostech zdiva a nabíjecí době. Přímotopné topení využívá podobné konstrukce podlahy jako akumulační systém, rozdíl je jen v tenčí akumulační vrstvě (4 – 6 cm). Menší objem vyhřívané mazaniny má za následek rychlejší odezvu na požadavek uživatele. Podlahové přímotopné vytápění je vhodné do místnosti, kde požadujeme rychlou odezvu, tedy zejména v koupelnách, na chodbách nebo v místnostech, které je třeba v krátké době vyhřát (například ložnice v rekreačních objektech). Instalaci a připojení elektrických zařízení do sítě smí provést pouze osoba oprávněná k dodavatelské činnosti! Činnost řemeslníka bez požadované kvalifikace může vést ke zranění nebo i smrti osob! Pro spokojené a příjemné užívání systému podlahového vytápění je nezbytně nutné zajistit vhodnou regulací teploty. K tomu se používají termostaty s prostorovou a podlahovou sondou.

Příprava smyček topných kabelů ECOFLOOR v interiéru domu

(FENIX GROUP)

 

KONSTRUKČNÍ VARIANTY ELEKTRICKÉHO PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ

Akumulační podlaha. O akumulační schopnosti rozhoduje zejména hmotnost a tloušťka betonové vrstvy, ve které je topná rohož umístěna. Topné rohože nebo kabely jsou umístěny v 12 až 14 cm tloušťce betonu. Pro akumulaci tepla je využívána levnější elektrická sazba v nočních hodinách. Během dne je naakumulované teplo uvolňováno do vytápěných místností. Pro tento typ podlahy doporučujeme výkon rohoží ECOFLOOR 250 až 300 W/m2. Pro provoz je vhodná sazba D24, D25, D26. Pro akumulaci tepla se využívá 8 hodin levného tarifu. K vyzařování tepla dochází i mimo dobu akumulování tepla, a to až 16 hodin. Nevýhodou tohoto systému je značná setrvačnost, zejména v přechodných obdobích (jaro, podzim).

Smíšené systémy. U smíšených systémů je betonová vrstva silná 4 až 5 cm. Doporučený výkon rohoží je 160 W/m2. Pro tyto systémy je vhodná sazba D34, D35, D36, kdy je možno do podlah akumulovat teplo 16 hodin denně v nízkém tarifu. Dalších 8 hodin je naakumulované teplo vyzařováno z povrchu podlahy. Vhodným řešením je rozdělit celkový výkon v poměru 70 % podlahové vytápění + 30 % elektrický konvektor nebo sálavý panel ECOSUN. Při tomto řešení je možno použít rohože ECOFLOOR o výkonu 100 W/m2.

Přímotopný systém. Jedná se o moderní systém podlahového vytápění umožňující velmi dobrou regulovatelnost. Topné rohože jsou umístěny v tenké vrstvě trvale pružného tmelu na betonové vrstvě o malé tloušťce 3 až 4 cm. Pro ohřev je vhodné využívat tzv. přímotopnou sazbu D45, D46, D55 – 20 hodin/den levný tarif, 4 hodiny dražší tarif (aktuální ceny naleznete například na www.sme.cz, www.pre.cz, www. cez.cz, www.eon.cz).

Přímotopný systém umožňuje pružně reagovat na změnu požadavku teploty. Rohož umístěná přímo pod dlažbou zajistí ohřátí dlažby v krátkém čase. Značnou výhodou je skutečnost, že v levnějším tarifu jsou provozovány i ostatní spotřebiče v domácnosti. Celkový účet za veškerou elektřinu (vytápění + ostatní spotřebiče v domácnosti) vychází příznivě. Pro elektrické přímotopné podlahové systémy jsou určeny topné rohože ve výkonových řadách 160 W/m2, popř. 100 W/m2. Některé konstrukce rohoží jsou vybaveny ochranným opletením pro použití v prostorách, kde je to z bezpečnostního hlediska vyžadováno, zejména v prádelnách, koupelnách a dalších vlhkých prostorách. Rohože bez ochranné opletení se instalují v prostorech, kde není nutno použít tuto zvýšenou ochranu – například na chodbách, v obývacích pokojích, v halách apod.

 

Způsoby řešení elektrického podlahového vytápění naleznete ve 2. pokračování našeho miniseriálu zde: 

 https://www.infobydleni.cz/news/elektricke-podlahove-vytapeni-2-topne-rohoze-kabely-a-folie/ 

 

Schématickou skladbu podlah naleznete ve 3. pokračování našeho miniseriálu zde: 

https://www.infobydleni.cz/news/elektricke-podlahove-vytapeni-3-konstrukcni-skladby-podlah/

 

 

Zpět