HETTICH ČR: Nová vzorkovna nábytkového kování otevřena!

01.10.2014 20:57

Technici a pracovníci marketingu společnosti Hettich ČR, k.s., jednoho z největších světových výrobců nábytkového kování a významného dodavatele tohoto sortimentu zákazníkům v České republice, dokončili montáž expozic v nově připravené podnikové vzorkovně ve Žďáru nad Sázavou. Nový showroom přímo v budově výrobního závodu tak přináší další možnost předvedení výrobního programu prodejcům kování a výrobcům nábytku.

Pohled do vzorkovny a na panel InnoTech, který představuje možnosti organizace vnitřního vybavení zásuvek

 

Vzorkovna nabízí ucelený přehled výrobního programu, především se zaměřením na nejdůležitější a nejvyužívanější produkty nábytkového kování – od závěsů, výsuvů pro zásuvky a zásuvkových systémů, až po systémy pro skládané a posuvné dveře. Využili jsme pozvání ing. Petra Staňka, marketingového manažera společnosti Hettich ČR, abychom mohli novou vzorkovnu představit našim čtenářům.

„Naše vzorkovna je určena především pro potřeby prezentace výrobního programu a školení pracovníků našich obchodních partnerů, kteří se starají o správný výběr sortimentu, poradenství a prodej našich produktů především průmyslovým výrobcům nábytku, truhlářským podnikům a specializovaným řemeslníkům,"  říká ing. Petr Staněk.

Ing. Petr Staněk, marketingový manažer společnosti Hettich, při přednášce a představování jednotlivých expozic nové vzorkovny

 

„Expozice není standardně určena pro kutily a koncové zákazníky a uživatele. Pro ně jsou připraveny prezentační akce a podobné předváděcí panely jako jsou v naší vzorkovně, jen s tím rozdílem, že jsou k dispozici u našich obchodních partnerů – prodejců našeho nábytkového kování, případně u větších truhlářských provozů nebo výrobců nábytku, se kterými úzce spolupracujeme. Výhodou prezentací u našich odběratelů je předvedení v místě co nejblíže k zákazníkovi. Konečnému spotřebiteli, který se rozhoduje o koupi nábytku do své domácnosti, tak odpadá cestování na velké vzdálenosti. Prezentaci zajistí odborně vyškolení pracovníci prodejce nebo výrobce nábytku. Zákazník si tedy v jeho lokalitě může nabídku kování prohlédnout v reálu, porovnat ukázky jednotlivých řešení, namodelovat a ocenit vybranou variantu nábytku a kování a hlavně i vyzkoušet funkčnost, což je přesvědčující argument především u výsuvů, systémů otevírání a systémů tlumení. Našim významným spolupracujícím partnerům jsme schopni nabídnout buď výukové panely, nebo připravit prezentaci v prostorách jejich vzorkoven. Tento náš nový koncept se stále vyvíjí a směřuje k co nejlepšímu představení výrobků."

Prezentační stěna Quadro s modely instalovaných zásuvek dává příležitost posoudit konstrukci a chování výsuvů Quadro

 

Ze strany prodejců a odborné veřejnosti, která se stará o další distribuci a prodej nábytkového kování, je o návštěvu vzorkovny značný zájem. Termín otevření vzorkovny se podařilo sladit s termínem zahájení distribuce tištěné podoby kompletního katalogu – jedinečného díla, které na více než 2800 stranách (!) představuje sortiment nábytkového kování a výrobků pro nábytkáře, včetně pomůcek pro navrhování nábytku, jeho výrobu a montáž. Kompletní katalog i specializované katalogy jednotlivých produktových skupin lze rovněž stáhnout v elektronické podobě z webových stránek společnosti HETTICH ČR (  www.hettich.com  ).

Provedení závěsů posuvných dveří pro velké skříňové sestavy

 

Převážná většina běžného sortimentu je skladem v prostorách výrobního závodu ve Žďáru nad Sázavou, a tedy prakticky ihned k dodání, ale samozřejmě vzhledem k obsáhlosti katalogové nabídky, čítající 10 tisíc položek, není možné mít vše na jediném místě. Pokud vznikne požadavek na dodání zboží, které není ve Žďáru nad Sázavou, řeší se dodávka z centrálního skladu v Německu. Běžně se dodací lhůta zboží pohybuje v rozmezí do deseti dnů.

Praktická ukázka provedení posuvů pro velké skříně a řešení úložných prostor a zásuvek

 

A kdo se může k exkurzi ve vzorkovně či spolupráci s firmou Hettich ČR přihlásit?

„Jak jsem již uvedl, vzorkovna je určena především pro školení prodejců a techniků, pracovníků výroby, truhlářů, stolařů a nábytkářů. Návštěvu či školení, případně objednání katalogu v knižní podobě, je možné dohodnout na obchodním nebo marketingovém oddělení. Naši pracovníci naleznou vhodný termín návštěvy a připraví školení, spočívající v seznámení s produkcí a představí praktické ukázky řešení. Lze zde dohodnout i zajímavou exkurzi do výroby, kde lze spatřit nejmodernější a unikátní výrobní technologie. Budeme rádi, jestliže se k exkurzi buď na naší vzorkovně, nebo u našich distributorů, přihlásí firmy a řemeslníci, spolupracující s webem  www.TruhlarskyPORTAL.cz . Budou se tak moci přesvědčit, že s výrobky HETTICH se jim otevírají široké možnosti nábytkové tvorby. Moderní nábytkové kování, dokonalé řemeslné provedení a atraktivita netradičního provedení s sebou přinášejí komfort ovládání, spolehlivost, dlouhou životnost a atraktivní design nábytku, to vše za příznivou cenu. To oceňují spokojení koncoví zákazníci našich odběratelů bez ohledu na to, zda se jedná o velkého výrobce nábytku nebo jediného řemeslníka,"  uzavírá představení vzorkovny ing. Petr Staněk.

Kování TopLine pro posuvné dveře

 

Připravujeme interaktivní seriál o nábytkovém kování a tvorbě nábytku

Vybudovaná vzorkovna je vskutku jedinečným dílem. S ing. Petrem Staňkem jsme předběžně dohodli také spolupráci na interaktivním seriálu o nábytkovém kování a tvorbě nábytku. Seriál, na jehož tvorbě se bude podílet více odborníků a techniků, představí moderní směry a technické možnosti tohoto atraktivního oboru. Vaše dotazy a připomínky můžete směřovat na mail  paradise@infoBYDLENI.cz . Vždy s další publikovanou částí našeho seriálu budeme na podněty čtenářů reagovat.

Mgr. Petr Velfel, šéfredaktor

 

HETTICH – Představení společnosti

Historie společnosti Hettich, jednoho z největších výrobců nábytkového kování ve světě, vychází z vynikajícího řemeslného umu a uplatňování netradičních řešení v konstrukci výrobků jemné mechaniky a nábytkového kování, doplněného o úspěšnou podnikatelskou a obchodní činnost. Dnes je skupina 38 dceřiných společností a výrobních podniků v Americe, Evropě i Asii již ve čtvrté generaci stoprocentním rodinným podnikem, vedeným Dr. Andreasem Hettichem. Společnost Hettich se sídlem v německém Kirchlengernu vybudovala ve Žďáru nad Sázavou moderně vybavený výrobní podnik, který zásobuje nejen český trh, ale i odběratele v celém světě. Výrobky společnosti Hettich představují nejen špičkové výrobky z hlediska neustálého technického a technologického vývoje, ale i designové vzory, udávající směr výroby moderního nábytku nejvyšší estetické hodnoty. Svědčí o tom řada respektovaných designových ocenění. Společnost také podporuje snahy o udržitelný rozvoj a ochranu životního prostředí.

 

HETTICH ČR, k.s.

Jihlavská 3

591 01 Žďár nad Sázavou

 

Tel.: 566 692 111

Mail: hettich@hettich.cz

www.hettich.cz

 

 

 

Zpět