Podlahy moderně a chytře (2): Jak se lije úsporná podlaha

03.12.2014 02:53

Mezi vlivy, které se podepisují na provozních nákladech na vytápění domu, patří i výběr materiálu pro konstrukci podlah. Energeticky příznivou volbou jsou lité podlahy. Výborně vedou teplo, čímž pomáhají zvýšit účinnost podlahového topení a usnadňují jeho regulaci. Podlaha, která se jednoduše realizuje nalitím směsi, může být podkladem nejen pro další nášlapné vrstvy, ale také velmi atraktivním finálním povrchem. Díky snadné aplikaci se realizace podlah rodinného domu výrazně zkrátí oproti jiným řešením. Lité potěry se vyrábějí na betonárnách a na stavbu se dopravují v čerstvém stavu v autodomíchávači.

 

Cementový nebo anhydritový potěr?

Pro lité podlahy se využívají zejména dva typy směsí – anhydritový potěr, nebo cementový potěr. Oba typy směsí vynikají vysokou tekutostí a absencí pórů, takže dokonale vyplní veškeré prostory mezi trubkami či kabely podlahového topení. Díky tomu podlaha výborně rozvádí a akumuluje teplo a podlahové topení se snadněji reguluje, což se projeví ve výrazném šetření nákladů na vytápění. Pomocí litých potěrů lze během několika hodin dosáhnout perfektně rovných podlahových ploch s vynikající pevností, není tedy potřeba aplikovat žádné další vyrovnávací vrstvy. Pokládka litých podlah má i další výhodu při realizaci – pracovníci se nemusejí pohybovat po kolenou, nehrozí proto poškození topných kabelů či izolačních vrstev.

Přednostmi anhydritového potěru jsou vysoká pevnost a odolnost vůči deformacím, ale především možnost snížení podlahové vrstvy až na 3 cm nad rozvody podlahového topení. Díky tomu dochází k rychlejšímu průchodu tepla konstrukcí. To v praxi znamená opět rychlejší regulaci vytápění.

Vrstva cementového potěru oproti potěru anhydritovému obsahuje méně technologické vody, proto se výborně uplatní například při realizaci podlah v dřevostavbách. Cementový potěr se hodí i pro rekonstrukce a pro prostory s vyšší vlhkostí, jako je historická zástavba, garáže, sklepy apod. Podlaha z litého cementového potěru vyniká rychlým nárůstem pevností po zatvrdnutí. Je proto možné ji brzy zatížit. Cementový potěr někteří výrobci dodávají i v barevném provedení (například CEMFLOW LOOK od Českomoravského betonu, a.s. – více o produktu zde). Taková vrstva může sloužit po speciální úpravě dokonce jako elegantní finální pochozí povrch.

 

Předností je rychlost

Pro anhydritový a cementový litý potěr je společná i přednost v podobě rychlosti realizace podlahové plochy. Za jeden den je možné nalít plochu až 1000 m2, u anhydritové podlahy dokonce až 1500 m2. Hotová podlaha je pochozí už po 24 až 48 hodinách. Díky snadné manipulaci s litými potěry se například realizace podlah rodinného domu zkrátí oproti jiným řešením více jak o polovinu.

V představovaném postupu se můžete přesvědčit, jak jednoduchá a rychlá je pokládka lité podlahy o ploše cca 120 m2 s využitím cementového litého potěru v rodinném domě.

 

1) Příprava podlahové konstrukce

Na nosné podkladové konstrukci s realizovanými rozvody vyplníme mezery mezi jednotlivými kabely a trubkami polystyrenem (EPS 100), případně cementovou litou pěnou (zde PORIMENT z nabídky skupiny Českomoravský beton, a.s.). Tepelnou izolaci z deskového pěnového polystyrenu (EPS 100) v tloušťce dle požadavků na tepelný odpor umístíme nad rozvody. Obvykle se síla izolační vrstvy pohybuje v rozmezí 10 až 20 cm. Tepelná izolace, případně kročejová izolace, se překryje tzv. separační vrstvou, nebo v případě podlahového vytápění se na ni uloží tzv. systémové desky, případně odrazová fólie či jiný podklad. Po obvodu se na zdi upevní dilatační pás z pěnového polyetylénu. Tato obvodová dilatace se pro cementový potěr na plochy s podlahovým vytápěním zpravidla provádí v tloušťce 10 až 15 mm.

Separační vrstvu tvoří speciální voskovaný papír nebo stavební PE fólie.  Hlavní funkcí této separační vrstvy je vymezit lité směsi prostor, který má vyplnit. Při špatně provedené separační vrstvě se může stát to, že vložené izolace "vyplavou".

Dilatační pás, například značky Mirelon, je vyroben z extrudovaného polyetylénu. Odděluje konstrukci podlahy od konstrukce stěny, takže je součástí realizace izolace podlahy, a to jak tepelné, tak i akustické.  Zabraňuje totiž přenosu hluku a tepla do nosné konstrukce.  Zároveň tento prvek zachycuje objemové změny stavebních materiálů při teplotních změnách, především při ohřívání a chladnutí systému.

Příprava podlahového systému s teplovodním topením k aplikaci litého potěru

 

2) Příprava prostor s podlahovým topením k lití potěru

Systémová deska je nejčastěji k vidění v tzv. nopovém provedení (jinými slovy v provedení se "špunty"). Ty usnadňují montáž trubek podlahového topení, protože pomáhají dodržet přesné rozteče mezi trubkami. Trubky tak lze montovat jen v daných roztečích, nejčastěji 100 mm až 150 mm.

Prostory s podlahovým topením připravené k lití potěru

 

3) Nastavení výšky litého potěru

Výšková úroveň tzv. trojnožek, do jejichž úrovně se potěr později nalévá, se nastaví pomocí hadicové vodováhy nebo laseru. Toto nastavení zajišťuje dokonalou rovinu a rovnoměrnou výškovou úroveň v celé ploše podlahy. Trojnožky se umisťují zpravidla v roztečích 2 m. Také je možné výšku potěru určovat během lití pomocí přenosného stavebního laseru a odrazové tyče.

Cementový potěr nelze používat na velké plochy bez dilatačních, tj. smršťovacích, spár.  Je tedy nutné velkou plochu rozdělit na jednotlivé dilatační celky dle technického listu. Dilatované plochy přitom nemají být větší než 40 m2 a poměr stran dilatované plochy nesmí překročit hodnotu 3:1. Místa provedení a umístění dilatačních spár by měl navrhovat projektant v rámci realizační dokumentace stavby, jejich umístění pak případně upřesnit přímo na stavbě. U vytápěných potěrů se spáry ve dveřních otvorech a také v zúženích půdorysu provádějí automaticky i v případě anhydritového potěru.

Nastavení výšky litého potěru pomocí trojnožek nad předem položené části podlahového souvrství

 

4) Prostor připravený pro pokládku lité podlahy

Takto vypadá místnost připravená pro pokládku lité podlahy. Výšku, do jaké se potěr lije, nastavenou trojnožkami, volíme podle vlastností litého potěru (definovaných pevnostní třídou v tlaku a v tahu za ohybu), v případě plovoucích potěrů i podle tloušťky a stlačitelnosti izolační vrstvy pod litou podlahou (tepelná izolace a kročejová izolace) a na základě požadavku na celkovou únosnost, resp. zatížení, podlahové konstrukce.

  PRAKTICKÝ TIP:   Minimální tloušťku podlahy z litých potěrů ANHYMENT a CEMFLOW od skupiny Českomoravský beton pomůže navrhnout "Kalkulátor tloušťky litého potěru"

Ideálně připravený prostor pro pokládku litého potěru

 

5) Příjezd speciální techniky na stavbu

Lité potěry se vyrábějí na betonárnách a na stavbu se dopravují v čerstvém stavu v autodomíchávači. Využití autodomíchávačů oproti mobilním silům je výhodné, protože autodomíchávače jsou nenáročné na místo – nepotřebují manipulační prostor pro plnění a zdvih sila, pouze přístupovou cestu, – a nevyžadují připojení ke zdroji vody ani elektřiny. Na stavbě navíc nezůstává žádný odpad. Do velkého autodomíchávače se vejde až 8 m3 samonivelačního potěru.

Příjezd techniky a materiálu pro čerpání na stavbu

 

6) Zkouška rozlivu

Před litím směsi do konstrukce se kontroluje konzistence směsi rozlivem. Zkoušku konzistence rozlitím provádí při přejímce zpracovatel směsi, tj. realizační firma. Na požádání ji může provést obsluha výrobcem dodaného čerpadla nebo jiný zástupce výrobce směsi. Měřením konzistence materiálu při přejímce kontroluje zpracovatel deklarovanou kvalitu potěru. Konzistence cementového potěru se měří na navlhčené a setřené rozlivové desce pomocí maltového kužílku (Haegermannův kužel – dle ČSN EN 1015-3). Anhydritové potěry se testují na suché desce. Konzistenci lze upravit i na stavbě na přání zákazníka.

Optimální rozliv cementové lité směsi se pohybuje na úrovni 22 až 26 cm pro tloušťku potěru do 8 cm a 20 až 24 cm pro tloušťku nad 8 cm. Maximální povolený rozliv litého cementového potěru je 28 cm. U anhydritového litého potěru se doporučuje ukládání potěru na hodnotě 24 cm rozlivu (tolerance ±2 cm, maximální hodnota 26 cm). Jestliže je ukládána vrstva vyšší než 5 cm, doporučuje se pro dodržení odpovídajících vlastností potěru konzistence do 23 cm rozlivu.

Zkouška konzistence rozlivem

 

7) Čerpání lité směsi na stavbě z autodomíchávače

Do konstrukce se litá směs cementového potěru dopravuje mobilními pístovými čerpadly přes násypku autodomíchávače gumovými hadicemi o průměru licí hadice 50 mm. Maximální dopravní vzdálenost pístovým čerpadlem činí 150 m vodorovně, nebo 30 m svisle. Anhydritový potěr je na stejné vzdálenosti čerpatelný šnekovým čerpadlem, za předpokladu použití hadic o průměru 50 mm v celé délce. Při použití hadic o vyšším průměru se obecně maximální dopravní vzdálenost zvětšuje.

Čerpání lité směsi na stavbě z autodomíchávače

 

8) Aplikace litého potěru

Aby se dosáhlo rovnoměrného rozmístění směsi, ukládají se lité potěry postupným naléváním kývavým pohybem z hadic na nenasákavý podklad, a to až do výše vyznačené trojnožkami.

Aplikace litého cementového potěru Cemflow

 

9) Litý potěr před nivelací

Směs se lije vždy tak, aby se zamezilo jejímu vniknutí pod separační vrstvu. Hodnoty teplot vnějšího prostředí i prostředí stavby při ukládce a 3 dny po uložení se musí pohybovat mezi hodnotami +5 °C a +25 °C.

Litý potěr Cemflow po aplikaci před nivelací

 

10) Hutnění a hrubé urovnání lité směsi

Nalitá plocha se pomocí speciálních nivelačních hrazd zpracovává tzv. "vlněním". Účelem vlnění je usnadnit rozlití a zatečení směsi do všech míst a dutin, například v rozích, pod podlahovým topením apod., a dále odvzdušnění nalité směsi v celé její tloušťce. Plocha se nejprve rozvlní v jednom směru. Při tomto "prvním vlnění" je nutné s hrazdou pracovat větší silou a ponořovat tyč do celé tloušťky uložené vrstvy – až na podklad.

Nivelace a urovnání lité směsi do roviny

 

11) Nivelace a urovnání povrchu lité směsi 

Následně se plocha rozvlní ve druhém směru, kolmém na první. Při tomto druhém vlnění se hrazda ponořuje zhruba do poloviny tloušťky uložené vrstvy, tedy o něco jemněji. Vlnění se musí provádět bezprostředně po nalití plochy (uložení), dokud je směs maximálně zpracovatelná. Touto cestou dochází k zahlazení nerovností na povrchu potěru.

Nivelace a urovnání lité směsi do roviny

 

12) Ošetřování

Kvalitní a důkladné ošetřování litého potěru může významně ovlivnit jeho konečné vlastnosti, ale i rychlost jejich dosažení. Pro omezení smrštění z vysychání a vzniku trhlin je u cementových potěrů nutné ihned po znivelování jejich povrch ošetřit ochranným postřikem, který je součástí dodávky lité směsi. Průměrné dávkování postřiku je 0,1 l/m2. Konkrétní dávkování, případně vynechání, závisí na podmínkách v místě ukládky, zejména na rychlosti vysychání potěru. Potěr je třeba první tři dny po položení chránit před průvanem i přímým slunečním zářením a prudkou změnou teplot. Anhydritový  potěr se minimálně 7 dní od ukládky nesmí nuceně vysoušet z důvodu správného vyzrání, cementový potěr je nutné ponechat bez dotace energie 21 dnů.

Ošetřování litého cementového potěru Cemflow po zpracování

 

13) Hotový povrch podlahy po zpracování do požadované roviny

Litá podlaha je pochozí po 24 až 48 hodinách po ukončení pokládky, částečně zatížitelná po cca 3 dnech (při teplotách 15 až 20 °C). V případě, že na litou podlahu bude pokládána lepená nášlapná vrstva, je třeba povrch potěru ještě přebrousit a zkontrolovat zbytkovou vlhkost potěru. Před pokládkou na vytápěné potěry se musí provést nátopová zkouška systému, který je popsána v technických listech potěrů.

Hotový povrch podlahy po zpracování a srovnání do požadované roviny

 

  PRAKTICKÝ TIP:   K litým podlahám nabídne kvalitní dodavatel a výrobce jako samozřejmost zdarma technické poradenství a konzultace. Podrobné informace o litých směsích jednoho z výrobců – společnosti ČESKOMORAVSKÝ BETON – najdete například na webu www.lite-smesi.cz , případně na www.transportbeton.cz . Zkušení odborníci pomohou v rámci servisu zákazníkům s výběrem vhodného materiálu a skladby podlahové konstrukce, případně zprostředkují pokládku lité podlahy na klíč.

 

 

Foto (C) ČESKOMORAVSKÝ BETON, a.s.

Redakce děkuje za spolupráci při přípravě článku a poskytnutou obrazovou dokumentaci společnosti ČESKOMORAVSKÝ BETON, a.s.

 

ČESKOMORAVSKÝ BETON, a.s., je holdingovou společností, která prostřednictvím vlastních betonáren a dceřiných společností dodává transportbeton v široké škále pevnostních tříd a druhů na území České a Slovenské republiky. Skupina, jejíž vznik spadá do počátku 90. let minulého století, v současné době provozuje sedmdesát nově postavených nebo zrekonstruovaných betonáren, které mají zavedený systém řízení jakosti ČSN EN ISO 9001 a splňují nejpřísnější ekologická kritéria. Celá skupina – holdingová společnost a její dceřiné společnosti – vystupují pod jednou společnou obchodní značkou ČESKOMORAVSKÝ BETON.

Skupina ČESKOMORAVSKÝ BETON patří k největším výrobcům transportbetonu na českém trhu. Svými dodávkami se podílela na velkých stavbách dopravní infrastruktury, průmyslových, komerčních a bytových komplexů, ale i na drobných rekonstrukcích a stavbách rodinných domů. ČESKOMORAVSKÝ BETON je spolu se společnostmi ČESKOMORAVSKÝ ŠTĚRK a ČESKOMORAVSKÝ CEMENT součástí silné mezinárodní skupiny HeidelbergCement.

 

 

Zpět