Řešení balkonů a teras

03.11.2013 23:25

Užití keramických materiálů ve venkovním prostředí přináší celou řadu úskalí jak ve výběru správného druhu keramiky, tak potom i v návrhu konstrukční skladby, správné aplikaci dlažeb a obkladů včetně použití odpovídajících pracovních postupů.

 

Keramické dlažby v exteriéru musí vykazovat mimořádně malou nasákavost

Foto (C) RAKO, série Galileo

 

Zpět

Dlažby a obklady jsou často oblíbenou součástí balkonů, teras, zimních zahrad a dalších prostor, které jsou obvykle vystaveny působení vody. Dům či zahradu ohrožuje voda ze všech stran, nemáme přitom na mysli jen dešťové srážky, ale i vodu tlakovou z podloží apod. Musíme si uvědomit, že keramický materiál i při vynikajících užitných parametrech není absolutně vodotěsný a je třeba zajistit, aby se pod dlažbou neshromažďovala voda – ať prosakující spárami nebo kondenzující. Přítomnost vody pod dlažbou při prvních mrazech v lepším případě přinese jen zkázu obkladu či dlažby, v horším případě bude pokračovat destruktivní působení vody na stavební konstrukce pod keramikou. Časem se tedy může stát obklad či dlažba cestou, kudy se dostává voda do budovy. Zatékání do interiéru, vytváření zavlhlých míst a další nepříjemnosti mohou následovat. Proto je třeba pod položenou keramickou vrchní vrstvu zajistit dobrou hydroizolaci.

 

Klasické povlakové izolace

Dělí se zhruba na asfaltové pásy, folie z umělých hmot a stěrky. Nedá se na ně lepit přímo keramická dlažba, vyžadují drenážovanou mezivrstvu například z cementového potěru (obr. 1). Používají se především u teras nad obydlenými prostorami.

Konstrukce terasy nad obydleným prostorem. Vrstvy v pořadí shora dolů: dlažba, mrazuvzdorný tmel, cementový potěr, drenáž, klasická izolace, spádový potěr

Foto (C) SCHLÜTER-SYSTEMS

 

Stěrkové izolace přímo pod obklad a dlažbu

Tekuté hydroizolační hmoty jsou speciální chemické roztoky, jejichž úkolem je dokonale zatěsnit členité povrchy. Podle chemického složení je můžeme rozdělit do pěti základních skupin. Jedná se o těsnicí hmoty na bázi epoxidových dvousložkových pryskyřic, vodní disperze polymerů, polymercementové hmoty, dvousložkové polyuretanové hmoty a elastického kaučuku. Tato problematika je pro laickou veřejnost poměrně složitá, proto pokud se rozhodneme stěrkové hydroizolace aplikovat, poradíme se s odborníky nejen o výběru správné hmoty, ale i o tom, jak stěrku nanášet.

 

Fóliové hydroizolace přímo pod obklad a dlažbu

Vysokou účinnost, snadnou pokládku a dlouhou životnost nabízejí hydroizolační fólie. Podle způsobu využití mohou plnit funkci drenážní, izolační nebo dilatačně-izolační. Jako základní materiál se využívají polyetylénové rohože v různé tloušťce, tvrdosti a provedení. O výběru materiálu je nutno se poradit s odborníky, znát účel hydroizolace a předpokládané složení konstrukčních vrstev. Tato problematika není jednoduchá, a pokud chceme uspět, musíme mít dostatek informací o materiálu a způsobu jeho aplikace.

 

Keramika pro balkony a terasy

Keramickým obkladům na balkonech a terasách je z důvodu jejich technických a estetických vlastností dávána přednost před ostatními povrchy, ačkoliv jsou obvykle dražší. Stavitelé očekávají od této varianty atraktivní obklad s dlouhou životností a snadnou údržbou. Soulad představ s realitou závisí na výběru vhodné dlažby, vhodné kombinaci lepicích a hydroizolačních materiálů a v rozhodující míře na řemeslném provedení a dodržení závazných postupů, které eliminují nejzávažnější zdroj poruch – zatékání dešťové vody pod dlažbu.

Pro vodorovné venkovní plochy jsou nejvhodnější neglazované (gres porcellanato) nebo glazované (gres porcellanato smaltato) mrazuvzdorné keramické obkladové prvky s nízkou nasákavostí do 0,5 %, s otěruvzodrností PEI 5 a protiskluzností R9 až R11. K lepení uvedeného typu dlažeb je nutno použít kvalitní pružné mrazuvzdorné polymercementové nebo polymerní tmely a lepidla renomovaných výrobců. Je nutno dodržovat návody výrobců, zejména způsob a dobu zpracování.

Nechte se unášet pohodou s kvalitní keramickou dlažbou

Foto (C) RAKO, série Verona

 

Způsob provedení venkovních dlažeb má rozhodující vliv na jejich životnost. U nesprávně provedené konstrukce balkonů a teras dojde obvykle k porušení spár zejména u konstrukčních a dilatačních prvků, například u oplechování, zábradlí atd. Voda, zatékající do konstrukce se shromažďuje v dutinách a v zimním období zamrzá. Expanzí ledu dochází k praskání podkladu, poškození ("vystřílení") glazury nebo dokonce k roztržení dlaždice.

Podklad musí být proveden z mrazuvzdorného vyzrálého materiálu bez dodatečných deformací, s čistým, hladkým povrchem bez špíny, prachu a mastnoty. Plocha nesmí být vodorovná, je třeba volit sklon kolem 2 %. Na podklad se pokládají klasické hydroizolační vrstvy, které musí být spolehlivě vodotěsně napojeny na okap nebo odpadní vpusti a vyvedeny do výše minimálně 15 cm na přilehlé svislé plochy a zdi. Na kvalitní hydroizolační vrstvu se pokládají drenážní vrstvy, zabraňující hromadění pod obkladem vsáklé vody. Na drenáž se nanáší vlastní podloží obkladu, obvykle kvalitní dilatovaná betonová vrstva tloušťky 5 cm, která musí vyzrát alespoň čtyři týdny. Teprve na tuto vrstvu lze pokládat mrazuvzdornou dlažbu zplna do kvalitního pružného mrazuvzdorného tmelu od renomovaných výrobců.

Dlažby na balkonech lze však lepit i přímo na speciální izolační rohože, nebo na tzv. "tekuté izolace" kombinovanou metodou "buttering-floating" (s minimem bublin a dutin v tmelu. Podrobnější popis techniky lepení naleznete zde). Tím se vyloučí betonová mezivrstva a technologická přestávka čtyř týdnů.

Během pokládání obkladu a jeho vytvrzení nesmí teplota poklesnout pod +5 °C. Po vytvrzení tmelu se provádí spárování mrazuvzdornými pružnými spárovacími hmotami renomovaných výrobců a vyplnění dilatačních spár speciálními profily, popřípadě silikonovými nebo akrylátovými hmotami. Zvýšenou pozornost rovněž věnujeme správné aplikaci ukončovacích profilů, chránících hrany konstrukcí před povětrnostními vlivy.

Konstrukce balkonu. Vrstvy v pořadí shora dolů: dlažba, mrazuvzdorný tmel, izolačně-dilatační rohož, mrazuvzdorný tmel, spádový potěr

Foto (C) SCHLÜTER-SYSTEMS