Schodiště: Požadavky na konstrukci

05.11.2012 02:10

Vybraný typ schodiště vychází vždy jako kompromis požadavků zákazníka a stavebně konstrukčních možností. Výběr materiálu a konstrukčního řešení musíme přizpůsobit charakteru objektu – naštěstí dnes prakticky neexistují omezení. Na schodišti se setkáváme se dřevem, bezpečnostním sklem, keramikou, ocelí, hliníkem.

Pro stupně se jako materiál často používá tvrdé bukové, dubové, jasanové nebo javorové dřevo. Barevnost schodiště lze doladit s podlahou nebo nábytkem namořením dřeva podle vzorku, který si zákazník přinese nebo se celý interiér vyrobí kompletně z jednoho stejného druhu dřeva. Dřevo na stupních není vhodné ale tam, kde se vstupuje hned po vstupu do budovy, pokud není zajištěno očištění obuvi. Přes to, že je dřevo většinou chráněno kvalitními tvrdými dvousložkovými laky, drobné kamínky nebo nečistoty mohou vést k rychlému poškození povrchu poškrábáním nebo zašlapáním ostrých drobných kamínků hluboko do hmoty. Stejná podmínka však platí i pro sklo. U keramiky se tolik bát nemusíme, pokud je otěruvzdorná. Ať už je materiál jakýkoliv, nášlapná plocha schodu, tzv. stupnice, musí vykazovat dostatečnou protiskluznost. Je třeba se vyvarovat hladkých ploch nebo takových, které se po namočení mohou stát nebezpečně kluzkými.

Na schodišti se uplatňují ale i jiné materiály, například sklo a kámen (nejčastěji žula), eloxovaný hliník, pororošty či perforované plechy. Stále více se uplatňuje i nerezová ocel v leštěném nebo kartáčovém provedení, ale její údržba je náročnější, než je tomu u klasické práškově lakované oceli.

V návrhu schodiště je důležitým požadavkem dostatečná nosnost. Pro běžnou občanskou výstavbu se počítá se zatížením 300 kg/m2, takže tato hodnota se posuzuje stejně jako hodnota zatížení stropní konstrukce. Stavby občanské vybavenosti jsou projektovány na 500 kg/m2.

Ukázka řešení přístupu do stísněných prostor

Foto (c) TREPP-ART

 

Při projektování schodiště je třeba dodržet správnou volbu rozměru stupňů. Aby se osoba na schodišti pohybovala bez námahy, stačí splnit jednoduchou podmínku – součet dvojnásobku výšky a hloubky schodu by se měl pohybovat v rozmezí 62 až 64 cm. To je totiž vzdálenost kroku při přirozené chůzi po rovině. Toto jednoduché pravidlo ale někdy projektanti buď neznají, nebo je zcela opomíjejí. Nedodržení tohoto pravidla můžeme omluvit jedině tehdy, když v rekonstruovaném objektu nemáme jinou možnost řešit výstup do jiného podlaží. Toto jednoduché pravidlo diktuje počítaný sklon schodiště. Čím nižší je výška schodu, tím je schod hlubší a sklon schodiště mírnější. Tuto situaci si uvědomíme například u rozlehlých schodišť na zámcích, v muzeích atd. Čím vyšší je výška schodu, tím menší je hloubka a sklon je vyšší – zde je extrémním příkladem žebřík.

U rodinných domů se volí šířka schodiště kolem 80 až 90 cm, v nouzi můžeme přistoupit i na šířku 60 cm, ale zde musíme podle typu schodiště počítat s eventualitou, že nábytek po schodech asi denně stěhovat nebudeme. Dokonce by se mohlo stát, že nábytek budeme stěhovat kladkou a oknem zvenčí. Na výzvědy mohou zájemci vyrazit například do Amsterdamu, kde je většina starých měšťanských domů pro tento účel vybavena solidním hákem zakotveným do čela střechy. Při troše štěstí lze takové stěhování zdokumentovat a využít doma. Máme-li tedy možnost volby, raději vycházejme z již zmiňovaných 90 cm, ale ještě lepší je šířka 120 cm. Větší rozmach ale zase na druhou stranu zbytečně snižuje využitelnost vnitřního prostoru a zvyšuje pořizovací cenu.

Geometrickým požadavkem při návrhu schodiště je také tzv. podchodná výška. Běžně se počítá s výškou 200 cm (v nouzi na délku natažené paže), která zaručuje, že si při každém pohybu po schodišti nebudeme otloukat hlavu o nejrůznější výstupky nebo trámy. Také se musíme vyvarovat otevírání dveří do prostoru nástupu a výstupu schodiště.

Návrh schodiště musí být takový, aby schodiště dobře a dlouho sloužilo a navíc splňovalo designové požadavky. Proto je důležité, aby vše ladilo podle představ uživatele a architekta. Schodiště by mělo respektovat vzhled a orientaci objektu z hlediska exteriéru i interiéru. Vhodně navržené schodiště by mělo být zajímavé, dominantní v prostoru, ale rozhodně by nemělo zabírat zbytečně místo v interiéru. Při navrhování nového schodiště si ujasněte, na kterou stranu chcete ze schodů vystupovat – zda přímo nebo na pravou či levou stranu, z jakého materiálu schodiště bude a jakou úlohu v interiéru bude hrát. Návrh, výrobu a montáž svěřte odborné firmě, která dále kvalitně a se strojním vybavením zajistí konečnou instalaci stupňů včetně zajištění povrchových úprav.

Pokud chcete domov tvořit sami, máte také příležitost. Ve stavebních marketech se již běžně prodávají schodišťové stavebnice, dřevěné stupně, sloupky na zábradlí a další příslušenství schodů. Montáž není příliš složitá, ale vyžaduje řemeslně šikovného pomocníka. Před zakoupením hotového schodiště se však informujte, zda odpovídá normám, a s odborníky se poraďte, zda jeho instalace nemůže způsobit právní nebo stavební problémy, nebo dokonce ohrozit vydání kolaudačního rozhodnutí.

Bezpečně se můžete pohybovat pouze po schodišti, které je pro naše nohy dostatečnou oporou. Vyvarujte se proto povrchových úprav stupňů, které mohou být za jistých okolností nebezpečné. Hladce vyleštěné nalakované schody mohou být stejným poukazem do nemocnice stejně jako nevhodně povrchově upravené lesklé kamenné desky nebo keramické obklady a dlažby, jejichž použití by výrobce nedoporučil. Neznamená to, že kámen či keramiku musíte vynechat! V žádném případě! Je jen třeba věc důkladně konzultovat s odborníky a nespoléhat se na vlastní úsudek. Když hovoříte o bezpečnosti, nesmíte zapomínat ani na děti. Zvláště malým dětem musíte zabránit ve vstupu na schodiště dostatečně vysokými zábranami.

 

DOPORUČENÉ ODKAZY NA WEBY NAŠICH PARTNERŮ, KDE NALEZNETE ŘADU DALŠÍCH ZAJÍMAVÝCH INFORMACÍ K TÉTO PROBLEMATICE:

SMIP, s.r.o.: www.smip.cz

TREPP ART, s.r.o.: www.trepp-art.cz

SCHODY TRIANT, s.r.o.: www.schodytriant.cz

 

 

 

Zpět