Schodiště

Venkovní schodiště a zábradlí francouzských oken

05.11.2012 02:53
Zajímavým architektonickým řešením obytného domu je venkovní schodiště. Takto volená komunikační trasa usnadní přístup do zvýšeného podlaží mimo interiér, čímž se ušetří stále vzácnější obestavěný prostor. Venkovním schodištěm se řeší nedostatek společných prostor pro vstup do domu u dvou nebo...

Schodiště: Jednání s dodavateli

05.11.2012 02:48
Při pánování schodiště je třeba uvědomit si jednu prostou, ale faktickou pravdu. Schodiště je samozřejmě neprávem velmi zanedbávaným stavebním prvkem, často je dokonce odsunuto na okraj zájmu. Na jednu stranu pochopitelně – napřed se musí dům přece uzavřít zvenčí, aby se mohlo pokračovat uvnitř....

Světlo na schodišti

05.11.2012 02:25
Schodiště patří mezi nejvýraznější interiérové prvky, které lze ještě více zdůraznit vhodným nasvětlením. Světlo však nemá být jen estetickým prvkem, ale také bezpečnostním prostředkem, protože pomáhá zlepšovat světelné podmínky, tolik důležité pro pohyb na schodišti. Umělé osvětlení schodiště se...

Schodiště: Konstrukce zábradlí a madla

05.11.2012 02:15
Zábradlí slouží k zamezení pádu osob ze schodiště do volného prostoru a madlo zábradlí k jistotě pohybu po schodišti. Ačkoliv se můžeme setkat s 90 cm výškou zábradlí v rodinných domech, je lépe počítat s výškou až 120 cm (měřeno nad nástupní hranou schodu). Výšku...

Schodiště: Požadavky na konstrukci

05.11.2012 02:10
Vybraný typ schodiště vychází vždy jako kompromis požadavků zákazníka a stavebně konstrukčních možností. Výběr materiálu a konstrukčního řešení musíme přizpůsobit charakteru objektu – naštěstí dnes prakticky neexistují omezení. Na schodišti se setkáváme se dřevem, bezpečnostním sklem,...

Schodiště: Výhody a nevýhody jednotlivých konstrukcí

05.01.2012 01:52
Velmi často jsou ve stavbě zabudovány schodišťové betonové monolity, tyto konstrukce však neřeší vše. Jejich konstrukční dobudování do esteticky přijatelného vzhledu je náročnější z hlediska pracnosti, času i použitého materiálu. Musí se ještě dořešit obložení stupňů a montáž...

Schodiště postaru nebo nově?

05.11.2011 01:44
Schodiště je důležitým komunikačním, ale i velmi estetickým prvkem, který propojuje navzájem různé výškové úrovně interiéru. Jeho účelem je zpřístupnit jiné podlaží a využít maximálně efektivně nabídnutý prostor. Při návrhu schodiště se musí vycházet z půdorysu a jeho rozměru,...