Světlo v interiéru (1): Světelné zdroje

02.10.2012 11:12

Výběrem svítidla řešení osvětlení zdaleka nekončí. Vybrali jsme jen polovinu světla. Stejně důležitý je totiž výběr správného světelného zdroje. Některé jsou výkonnější, některé jsou nevyhovující svým vyzařovacím diagramem. Například 100 W halogenová žárovka vydává o 15 procent více světla než žárovka obyčejná o stejném příkonu. Během času ušetří halogenová žárovka i dost peněz, protože spotřebuje méně energie a má až desetkrát větší životnost než obyčejná žárovka, jejíž jedinou výhodou je nízká pořizovací cena. Podívejme se tedy na jednotlivé světelné zdroje podrobněji.

Mezi historicky nejstarší elektrické zdroje světla patří klasická žárovka. Princip vyzařování světla je založen na průchodu elektrického proudu žhavícím vláknem, které se zahřívá na vysokou teplotu a vydává světlo. Světlo žárovky barevně zkresluje. Jeho žlutooranžová barva potlačuje všechny chladné odstíny barev, nicméně toto zkreslení není lidskému oku nepříjemné. Ačkoli nejsou klasické žárovky vůbec hospodárné, zůstávají, zejména pro svou relativně nízkou pořizovací cenu, stále velmi rozšířené a oblíbené. Nařízení orgánů Evropské unie o postupném stahování klasických žárovek z prodeje však dává klasické žárovce poslední roky života.

Z historické žárovky vychází i moderní zdroj světla, kterým jsou halogenové lampy. Svítí jasným bílým světlem a barvy nezkreslují. Proto se hodně používají v obchodech a v galeriích, díky brilanci slouží i k osvětlování obrazů, broušeného skla, zrcadel a lesklých ploch v koupelně. Kromě nejrůznějších velikostí, typů a tvarů baněk můžete volit způsob napájení – buď klasické síťové napájení o napětí 230 V, ale oblíbenější jsou nízkonapěťové světelné obvody s transformátorem na 12 či 24 V. Jde o moderní generaci svítidel, která jsou ve srovnání s klasickými žárovkami kompaktnější, úspornější, mají delší životnost a široké možnosti využití v interiéru. Nevýhodou starších typů byla přítomnost ultrafialového záření, způsobujícího například blednutí osvětlovaných povrchů. Špičkoví výrobci dnes používají zdroje označené symbolem UV STOP, u nichž je ultrafialové záření eliminováno.

Pro pracovní oblast v kuchyni je ideální funkční studené bílé světlo. Barvy a jemné struktury potravin jsou pak nejlépe rozpoznatelné. Svítidla Magic firmHETTICH ČR lze zabudovat decentně do horní řady skříněk přímo nad pracovní deskou. Tím se dosáhne homogenního osvětlení bez stínů.

(C) HETTICH ČR

 

Základním principem funkce halogen-wolframových žárovek je kruhový proces. Plnící plyn těchto žárovek obsahuje malé množství halogenů, jako je jód či brom, anebo halogenidových sloučenin. Halogeny se slučují s wolframem, který se uvolňuje z vlákna žárovky. Tato plynná sloučenina se vlivem termického proudění dostává do blízkosti horkého vlákna a wolfram se na něm opět usazuje. Uvolněné halogeny mohou zase v kruhovém procesu znovu reagovat.

Budoucnost patří též zářivkám. Představa kmitající zářivky je už značně zastaralá, protože výbojky i kompaktní zářivky jsou neustále zdokonalovány. Na rozdíl od žárovek jsou založeny na principu elektrického výboje v plynu. Kvalitní zářivky s předřadníkem, který zabraňuje kmitání, a které při startu neblikají, na svůj provozní režim nabíhají pomaleji a trvá až tři minuty, než se rozsvítí na plný výkon. Barva světla těchto zářivek je přirozenější a bližší přirozenému světlu. Jsou mnohem úspornější a vydávají mnohem méně tepla než klasické žárovky. Výrobci dnes nabízejí tyto zdroje pro nejrůznější účely, ať už to jsou svíčkové nebo ozdobné žárovky s paticí, dekorativní pro svítidla s viditelným zdrojem, konstrukčně krátké, které se užívají především do stahovacích závěsných svítidel a podobně.

V souvislosti s ekologickými tlaky dochází v rámci Evropské unie k omezování výroby energeticky málo účinných klasických žárovek s jejich náhradou za jiné ekologičtější a provozně ekonomičtější zdroje. Diskutabilní však zůstává životnost kompaktních úsporných žárovek, protože řada testů potvrdila, že řada těchto "moderních" úsporek nevydrží deklarovanou dobu životnosti (často ve skutečnosti svítí možná polovinu slibované doby), dále časem klesá optický výkon. V neposlední řadě je nepříznivým parametrem i relativně vysoká pořizovací cena, která se sice má vrátit v úsporách za elektrickou energii, ale je to věc diskutabilní s ohledem na problematickou životnost. Dovedu si živě představit situaci, jak se bude řešit u prodejce reklamace, pokud přijdete s kompaktní úspornou žárovkou po půl roce používání, a jak budete prokazovat dobu svitu, případně že jde přesně o tu žárovku, kterou jste kupovali u prodejce před půl rokem. Navíc ekologické důvody zavádění úsporných žárovek jsou sice zajímavé, leč opět zavádějící. Zatímco provozem těchto moderních světelných zdrojů možná ušetříme elektrickou energii, často slyšíme argumentaci, že jejich výroba v zemích třetího světa často poškozuje zdraví dělníků ve výrobě a zamořuje životní prostředí. S touto problematikou se můžete důkladněji seznámit na našem portálu v článcích Světelné zdroje: Soumrak i vývoj technologií (1) a  Světelné zdroje: Soumrak i vývoj technologií (2) .

Po několika letech rozpačitého technologického tápání již můžeme konstatovat, že další nástupnickou generací světelných zdrojů skutečně budou LED zdroje. Zdrojem světla je polovodičová dioda (anglicky "Light Emitting Diode", tedy LED). Několik desetiletí starý objev konečně prošel v posledních letech výrazným zdokonalením, které budí optimismus ve výhledu do budoucna. LED dioda má v porovnání s dalšími zdroji nejnižší energetické nároky a nejdelší životnost – výrobci uvádějí reálnou životnost 20 až 25 tisíc hodin u LED ve tvaru žárovek. Životnost v laboratorních podmínkách se udává dokonce 50 až 100 tisíc hodin. Životnost není ovlivněna častým zhasínáním a vypínáním, LED zdroje jsou energeticky vysoce účinné. Běžné osvětlovací LED nevyzařují infračervené či ultrafialové paprsky, neobsahují rtuť ani jiné halogenové prvky, které jsou náplní kompaktních úsporných žárovek. Také vyzařují velmi malé množství tepla. Tvarově se dají sdružovat do velikosti klasických žárovek, jsou malé, odolné vůči nárazům a vibracím. Jejich využití dnes je již široké – od domácností, kanceláří, přes zařízení pro veřejnost až po výrobní provozy. Své místo nacházejí oprávněně i v exteriérech. Existují druhy užívané jako směrové (reflektorové) i rozptýlené. Pestrá je i nabídka barev – koupíte je v bílé, teple bílé, červené, žluté, modré, zelené či oranžové. Barvy i intenzitu světla lze u některých výrobců dokonce různě kombinovat či mixovat. Pomocí počítačového programu je možné vytvářet barvy vlastní, včetně nespočetných efektů. Používají se především pro efektní a dekorativní osvětlování, ale vývoj pokračuje a už dnes jsou k dispozici plnohodnotné LED zdroje jako náhrada klasické žárovky. LED svítidla jsou také stále častěji využívána ve formě světelných pásků, které lze snadno spojovat a vytvářet zajímavé kompozice. Pomocí ovladače je pak možné programovat světelné scény a měnit barevnost nasvětlených prostor. LED diody jsou také používány hojně jako zdroje pro specifická nízkonapěťová nebo bateriová nábytková svítidla.

Výkonné vestavné LED svítidlo PowerLite pro funkční a dekorativní osvětlení (vlevo) a LED svítidlo LooLite pro zapuštění i montáž na plochu (vpravo) jsou typickými příklady použití nové technologie pro osvětlení nábytku a interiérových prostor

Foto: (C) HETTICH ČR

 

Zpět