Vodní filtry (2): Veřejné vodovodní zdroje

02.11.2012 00:27

Kvalita pitné vody ve veřejných vodovodech je v České republice na solidní úrovni. Je sledovaná, bakteriologicky nezávadná, s dusičnany celkem také nejsou problémy, ale je tu celá řada jiných problémů, spojených s nutnou chlorací pitné vody, získané zejména z povrchových zdrojů. Chlór slouží k desinfekci vody u hromadného zásobování obyvatelstva pitnou vodou. Kromě všeobecně známého ovlivnění chuti a pachu vody nemá samotný chlór žádné negativní účinky. Ve vodě, která obsahuje organické látky, však mohou díky chloraci vody vznikat chlórované uhlovodíky nebo obdobné halogenové látky, které jsou v mnoha případech toxické nebo mají jiné negativní účinky. Dalším problémem kvality pitné vody ve veřejných vodovodních rozvodech, i když v mnohem menší míře, jsou těžké kovy. Ty se ale dostávají do vody také ve starší zástavbě, kde se pro rozvody vody používaly olověné rozvody.

Filtr na úpravu vody z veřejného vodovodu

 

 

Nejvýznamnější složku znečištění, zvláště pitné vody z povrchových zdrojů, po kvalitativní i kvantitativní stránce tvoří organické látky. Zatížení prostředí organickými látkami vzrůstá. Organické látky přítomné ve vodě mohou být organického původu, nebo – a to častěji – jsou důsledkem znečištění organickými odpady. Tyto látky mohou mít toxické, karcinogenní, mutagenní nebo teratogenní účinky. Některé mohou takto negativně působit již při velmi nízkých koncentracích.

Většina těchto látek byla teprve v nedávné době syntetizována a znalosti o jejich dlouhodobých účincích na lidský organismus jsou nedostatečné. Za zvlášť nebezpečné se považují chlórované uhlovodíky nebo obdobně halogenované látky. Některé vznikají přímo při úpravě pitné vody již výše zmíněnou chlorací. Další se dostávají do vody jako pesticidy a jejich rezidua.

Pro filtraci vody z vodovodu, která je chlórovaná či jinak bakteriologicky zabezpečená, jsou určeny filtry na bázi několikastupňové filtrace, kde je kromě mechanického stupně čištění použito jako absorbčního média kombinace látek KDF a granulované aktivní uhlí. Tyto filtry se hodí do každé domácnosti, velice účinně a dlouhodobě z filtrované vody odstraňují zápach, chlór, sirovodík, organické látky, chlórované uhlovodíky, chloroform, těžké kovy, PCB a další organické chemikálie a anorganické jedy. Zlepšují chuťové vlastnosti a zachovávají biologickou hodnotu pitné vody, tedy obsah minerálních látek. Aparatura je zabezpečena proti množení bakterií na vnitřní náplni filtru médiem KDF. Montuje se buď na linku, nebo pod ni.

Stále více lidí má dermatologické problémy, protože chlórovaná voda vysušuje citlivou pokožku a způsobuje potíže osobám s ekzémy kůže či lupénkou. Kvalitu teplé i studené vody výrazně zlepší sprchový filtr na vodovodní baterii, který zachytí chlór, chloramin, těžké kovy, železo, sirovodík a další dráždivé látky. Montuje se mezi vodovodní baterii a hadici sprchy, takže není třeba provádět žádné konstrukční zásahy do rozvodů vody. Doba životnosti KDF náplně filtru je závislá na množství chlóru ve vodě, pohybuje se kolem 35 až 40 000 litrů přefiltrované vody, což je průměrná spotřeba čtyřčlenné rodiny za devět měsíců. Konec životnosti filtrační náplně se projeví ve značném omezení průtoku vody, navíc z vody začne být cítit chlór. Někteří výrobci nabízejí výměnu vyčerpané aktivní náplně za novou, takže původně vyšší náklady na pořízení filtru se v dalších recyklacích snižují a provoz se tak zlevňuje. Přesto několik stokorun za roční provoz sprchového filtru stojí za nabízený komfort a vysokou kvalitu vody.

Sprchový filtr z vody spolehlivě odstraňuje chlór. Jeho služby ocení zejména alergici a osoby s dermatologickými problémy.

 

 

Problémem zejména veřejné vodovodní sítě je mechanické znečištění vody kalem a rzí. Zastaralé dlouhé vodovodní řady nebo opravy vodovodní sítě způsobují znečišťování vody mechanickými částicemi, které se uvolňují z usazenin v potrubí. Většina z nás se určitě setkala s kalnou špinavou břečkou, která se ve vodovodu objevila po havarijních opravách či pravidelné „údržbě“ systému, ale také s náhodnými zrnky písku či rzi po manipulaci s uzávěry. K odstranění takovýchto nečistot je určen mechanický filtr s vinutou PP vložkou na pitnou vodu. Aby měl filtr smysl, umisťuje se na začátek vodovodního rozvodu za hlavní uzávěr vody. Chrání se tak v jednom místě kompletně celý rozvod vody v bytě či domku. Po instalaci filtru se již nemusíme bát o výrazně zkrácenou životnost směšovacích kartuší, těsnění a sedel ve vodovodních bateriích a zanášení nečistot do pračky, myčky a dalších spotřebičů.

 

 

 

Zpět