Filtrace a úprava vody

Vodní filtry (4): Používaná filtrační média

02.11.2012 00:44
Vyráběné a dodávané filtry slouží převážně k doúpravě pitné vody. I když použité technologie úpravy vody jsou velmi účinné a filtry s garancí odstraní značnou část uvedených škodlivých látek při zachování biologické hodnoty vody, není možné předpokládat, že za každých...

Vodní filtry (3): Individuální vodní zdroje

02.11.2012 00:34
Počet obyvatel odkázaných na pitnou vodu z vlastní nebo místní studny je v České republice stále mnoho. Přibližně 95 % místních zdrojů nevyhovuje normě pro pitnou vodu. V praxi to znamená, že téměř všechny studny jsou více či méně kontaminovány. Kromě organického znečištění je...

Vodní filtry (2): Veřejné vodovodní zdroje

02.11.2012 00:27
Kvalita pitné vody ve veřejných vodovodech je v České republice na solidní úrovni. Je sledovaná, bakteriologicky nezávadná, s dusičnany celkem také nejsou problémy, ale je tu celá řada jiných problémů, spojených s nutnou chlorací pitné vody, získané zejména z povrchových zdrojů....

Vodní filtry (1): Úvod do problematiky

01.11.2012 23:18
Je všeobecně známo, že voda je tekutinou nezbytnou pro vznik a existenci života, nepostradatelnou složkou všech tkání a orgánů lidského těla. Už poměrně malý úbytek vody v těle způsobuje těžké poruchy zdraví, takže bychom jí a správnému pitnému režimu měli věnovat patřičnou...