Vodní filtry (4): Používaná filtrační média

02.11.2012 00:44

Vyráběné a dodávané filtry slouží převážně k doúpravě pitné vody. I když použité technologie úpravy vody jsou velmi účinné a filtry s garancí odstraní značnou část uvedených škodlivých látek při zachování biologické hodnoty vody, není možné předpokládat, že za každých okolností vyřeší veškeré problémy s pitnou vodou. V případě, že máte o kvalitě vody pochybnosti, obraťte se na odborníky. Dále je třeba zdůraznit, že filtrovanou vodu z žádného filtru není vhodné používat pro kojence! I když kvalitní filtry odstraní z vody například dusičnany naprosto spolehlivě, nelze u domácích zařízení na úpravu vody nikdy s jistotou zaručit 100% odstranění všech látek znečisťujících pitnou vodu. Současná závazná norma obsahuje totiž téměř devadesát sledovaných položek. Kvalita vody se nejen u individuálních zdrojů, ale i u veřejných vodovodních sítí často mění, a na ní je závislá i voda na výstupu filtru.

 

KDF – Kinetic Degradation Fluoxin

KDF je patentově chráněn v USA a dalších 27 zemích. S vysokou účinností odstraňuje olovo, těžké kovy, chlór, chloramin, železo, některé bakterie, sirovodík a další problémové kontaminanty. KDF má nejvyšší účinnost při pH vody nižší než 8. Během uvolňování kontaminantů z vody dochází zároveň k úpravě pH. Čisticích vlastností KDF může být využíváno v kombinaci s dalšími látkami nebo principy odstraňujícími škodliviny z vody. Velmi výhodná je kombinace KDF s aktivním uhlím. Díky tomu se životnost karbonu prodlouží 10 až 20krát, což se pozitivně odrazí i v celkové životnosti filtru. KDF pracuje katalyticky a je založeno na oxidačně-redukčním principu dvou kovů. Voda vstupuje do filtrační vrstvy KDF, které je vyrobeno ze zinku a mědi. V každé granuli KDF tvoří měď katodu a zinek anodu. Jedná se vlastně o elektrolytický článek, v němž elektrolyt zastupuje protékající voda s příměsemi. Voda s rozpuštěným kyslíkem a příměsemi prochází vrstvou KDF a zde dochází k reakcím za vzniku sloučenin zinku a sloučenin mědi. Těmito reakcemi jsou do filtrované vody vnášeny produkty, které vytvářejí prostředí nepříznivé pro růst bakterií, plísní a řas. Ve vodě bývají obsaženy sloučeniny vápníku a hořčíku, které se mohou usazovat ve formě kamene. Elektrochemický potenciál KDF způsobuje modifikaci těchto sloučenin. V konečné fázi je výsledkem dobře rozpustný karbonát, který se lehce vyplavuje a nevytváří usazeniny. Chlór je aktivní oxidační činitel, čehož je využíváno k jeho odstraňování. Aplikace pouze uhlíkových systémů nejsou tak efektivní, protože karbon je velmi rychle vyčerpán právě vytěsňováním chlóru. Předřazením KDF pro odstraňování chlóru při dlouhodobé stálosti jeho výkonu výrazným způsobem prodlouží životnost aktivního uhlí a uvolní je především pro vylučování organických látek a jejich sloučenin z vody. Vcelku je možno konstatovat, že použití filtračního média KDF, které využívá rozdílných vlastností kovů pro elektrochemické snižování oxidačních činidel v kombinaci s klasickou technologií, je tak efektivní, že pomáhá řešit většinu problémů s úpravou vody. Médium KDF samo ohlásí, že jeho kapacita je u konce. Výše zmíněné reakce vytvářejí z granulovaného KDF nepropustnou látku a tím se podstatně snižuje průtok filtrované vody.

 

GAC – Granulované aktivní uhlí

Toto čisticí médium je nepostradatelnou náplní filtračních přístrojů na zlepšení kvality pitné vody jak z veřejných vodovodů, tak ze studní a někdy je využíváno i ve vodárnách. Odstraňuje z vody rozpuštěné organické nečistoty tzv. absorpčním procesem. Aktivní uhlí odstraňuje látky, které poškozují chuť vody, páchnou a jsou nezřídka klasifikovány jako možné, pravděpodobné či prokázané karcinogeny, mutageny (látky mající vliv na dědičnost) nebo teratogeny (látky s rizikem zrůdného vývoje plodu). Čím méně je těchto látek v pitné vodě, tím lépe. Vůbec ideální by byla jejich nepřítomnost. Schopnost aktivního uhlí odstraňovat velké množství organických nečistot je dána jeho rozvinutou porézní strukturou. Tato unikátní porézní struktura je vytvářena během výrobního procesu, který zahrnuje drcení a teplotní aktivaci speciálně vybraného druhu uhlí. Výběr vstupního materiálu a preciznost technologie zpracování určují kvalitu výsledného produktu. Tento proces probíhá za velmi přísně dodržovaných a přesně daných a plně automaticky řízených podmínek. Při tomto zpracování se vytváří rozsáhlá síť pórů, která je vytvářena uvnitř každé granule aktivního uhlí. Tím vzniká enormní aktivní plošný povrch kolem 1000 m2/g. Při průtoku vody přes pórovité granule aktivního uhlí jsou molekuly organických nečistot přitahovány k povrchu pórů a zde jsou velmi slabými fyzikálními silami zadržovány. Tento úkaz je možno přibližně přirovnat k zachycování drobných kovových částeček slabým magnetem. Aktivní uhlí o velké poréznosti je právě tou látkou, která má zásluhu na vysoké kapacitě zachycování a zadržování molekul organických nečistot z vody.

 

Iontoměnič

Tato technologie je určená speciálně pro použití na pitnou vodu. Byla vyznamenána zlatou medailí na mezinárodní výstavě vynálezů MUBA ´81 (Basilej, Švýcarsko 1981). Jedná se o speciální pryskyřici reagující na anionty. V praxi to znamená, že předfiltr s tímto médiem snižuje obsah dusičnanů v protékající vodě o více než 95 %. Technologický proces je založen na principu výměny iontů. Voda obsahující dusičnany, protéká přes ionex naprosté čistoty, na němž se dusičnanové ionty zachycují. Princip iontoměniče spočívá v současném uvolňování neškodných chloridových a síranových iontů, jejichž koncentrace je ještě snížena průchodem přes následující stupeň filtrační soustavy. Předfiltr odstraňující dusičnanové ionty se samostatně nepoužívá, ale vždy jako předřadný stupeň k běžnému filtru s KDF a aktivním uhlím. Iontoměničový předřadný filtr má prakticky neomezenou životnost, která je dána fyzickou životností obalu. Je ovšem nutno jej regenerovat, a to vždy po nasycení pryskyřice dusičnany. Doba použitelnosti mezi regeneracemi je tedy závislá nejen na množství proteklé upravované vody, ale také na množství dusičnanů v ní. Tato doba se může pohybovat v intervalu několika měsíců až jednoho roku.

 

PENTAPURE – Antimikrobiální purifikační látka

Toto filtrační médium je registrováno americkou agenturou pro životní prostředí EPA. Jedná se o speciální pryskyřici s jódem, která se postará o vlastní usmrcování mikroorganismů. Filtrační aparatury Pentapure mají až 100 % desinfekční účinnost. Likvidují veškeré bakterie, nebezpečné a choroboplodné zárodky, viry a parazity ve filtrované vodě.

 

Keramický filtr

Keramický filtr provádí mikrofiltraci přes keramickou vložku. Její póry jsou tak malé, že nepropustí bakterie obsažené ve filtrované vodě. Keramika je chráněna proti pomnožení zachycených mikroorganismů.

 

Náplně BIRM – GREENSAND

Jsou speciální náplně k odstraňování železa a manganu z upravované vody. Rozpuštěné železo a mangan se v těchto médiích okysličením vysráží na pevné částice, které se již jednoduchým způsobem oddělí od čistého filtrátu.

 


 

 

Zpět