Vybíráme bazénovou chemii

13.03.2014 01:09

Dříve než odpovíme na jednoduchou otázku, jakou bazénovou chemii vybrat pro úpravu vody, musíme si pomoci podotázkami, abychom si lépe ujasnili, které přípravky skutečně potřebujeme. Ještě než se rozhodneme ke koupi, doporučujeme si přečíst návod k použití konkrétního předběžně vybraného výrobce.

Křišťálově čistá voda je výsledkem důsledné péče o kvalitu vody v bazénu

Foto (C) BAZÉNY A & M BOROVNIČKA

 

1. Jakou technologii úpravy vody mám nainstalovanou? 

Pokud již bazén máme, vycházíme ze systému úpravy vody, který máme nainstalovaný a podle něj pak dokupujeme potřebné přípravky. 

  • Žádný systém (mám téměř volné ruce, co si vybrat): Potřebuji dezinfekci, okysličovací přípravky, pH plus/mínus, algicid (přípravek na řasy), flokulant (vločkovač), maskovač tvrdosti
  • UV lampa (sníží spotřebu chemie, ale průzračnou vodu sama nezajistí, neumí okysličovat a dezinfikuje pouze v okamžiku cirkulace vody): Potřebuji navíc dezinfekci (v menší míře pro dlouhodobý efekt), okysličovací přípravky, pH +/–, algicid, flokulant, maskovač tvrdosti
  • Uvolňování iontů mědi a stříbra (sníží spotřebu chemie, ale průzračnou vodu systém nezajistí, neumí okysličovat): Potřebuji navíc dezinfekci (v menší míře), okysličovací přípravky, pH +/– , flokulant, maskovač tvrdosti
  • Rozklad kuchyňské soli (jedná se o chlorovou úpravu vody): Potřebuji navíc pH–, flokulant, maskovač tvrdosti a občas sůl
  • Ozonizace (systém bývá zabudován ve vířivkách, nezajistí dlouhodobou dezinfekci): Potřebuji navíc dezinfekci (v menší míře pro dlouhodobý efekt, kdy ozonizátor nepracuje a voda necirkuluje), pH +/–, flokulant, maskovač tvrdosti, odpěňovač (pro vířivky)
  • Chlordioxid / plynný chlor / tekutý chlornan sodný: Přípravky pro tyto systémy nejsou v rodinných bazénech natolik rozšířeny a jejich majitelé se povětšinou musí obrátit na dodavatele, kteří systém instalovali. I u těchto systémů je třeba pH +/–, algicid, flokulant, maskovač tvrdosti.

 

2. Chci chlorovou nebo bezchlorovou chemii

Vycházíme-li ze skutečnosti, že úprava vody v našem bazénu není vázána na některý z výše uvedených zabudovaných systémů, pak se můžeme rozhodovat podle typu dezinfekce. Tu pak lze jednoduše rozdělit na chlorovou chemii, která zahrnuje všechny chlorové granuláty, tablety a roztoky, a bezchlorovou, která je založena především na působení roztoků peroxidu vodíku, peroxosíranů, polymerů (guanidinů, biguanidinů) či jejich vzájemné kombinaci, anebo též kombinaci s UV lampou nebo ozonizátorem. Pro chlorovou chemii hovoří účinnost a cena, ne každý ovšem koupání v této vodě dobře snáší. Bezchlorová úprava bývá oproti chlorové 2 – 4× nákladnější. 

Na co nesmíme zapomenout, je nutnost zajistit jak dezinfekci vody, tak i její okysličení. Voda v potoce bývá mimo jiné proto tak čistá, že je studená a hlavně že neustále skáče v peřejích přes kameny a je probublávána vzduchem. V bazénové vodě nám s touto funkcí pomáhají chemické přípravky, z nichž některé umí jak dezinfikovat, tak okysličovat, jiné mají spíše pouze jednu z těchto vlastností. Je dobré vědět, které to jsou, abychom mohli obě funkce zajistit. Řada výrobců pak řeší navíc ve svých přípravcích preventivně i další funkce, jako jsou algicidní složka proti tvorbě řas nebo vločkování, které zajišťuje jiskru vody.

  • Dezinfektant + okysličovadlo: Chlorové granuláty, chlorové tablety, roztok chlornanu sodného, roztok peroxidu vodíku se stříbrem, bromová chemie
  • Dezinfektant: Polymery (biguanidiny, guanicid), UV lampa, systém emitace Cu/Ag (ionty kovů)
  • Okysličovadlo: Roztok peroxidu vodíku, tablety peroxodisíranu, ozon   

Atraktivitu bazénu zvyšuje čistá voda, která doslova láká ke koupání

Foto (C) BAZÉNY A & M BOROVNIČKA

 

3. Volím formu bazénové chemie

Granulát, tablety nebo roztok budeme nakupovat tedy spíše podle výběru druhu/typu chemie, kde je forma daná výrobcem. Roztok je snadnější pro jeho rychlé použití (nezapomeňme na správný postup při manipulaci s ním), v některých případech jej však musíme aplikovat častěji – až několikrát týdně, pokud nemáme automatický dávkovací systém. Tablety usnadňující péči o vodu volíme především pro jednoduchost aplikace v plováku, chlorinátoru anebo ve skimmeru, kde se rozpouštějí 5 až 10 dnů podle teploty a průtoku. Granulát se používá pouze nárazově při řešení problémů a uvádění bazénové vody do provozu. Jeho předností je skladovatelnost a rychlá rozpustnost. 

 

4. Řeším problém

Nejrychlejší pomůckou jsou návody k použití, kde bývá uvedeno určení problému a návod řešení. Podle doporučení pak postupujeme při výběru vhodného přípravku. Návody najdeme jak v kamenných obchodech, tak na webových stránkách výrobců bazénové chemie. Zajímavou tabulku popisovaných problémů a způsobů řešení najdete například i na našich stránkách zde.

 

Kvalitně udržovaný bazén si oblíbí každý člen domácnosti

Foto (C) BAZÉNY A & M BOROVNIČKA

 

Autor: (C) Miroslav Hanák

 

 

Zpět