Využití obkladů a dlažeb v exteriéru

04.11.2013 23:13

Keramické obklady a dlažby jsou spolu s betonovými dlažbami nejčastějšími stavebními materiály, s nimiž se ve venkovním prostředí pracuje. Obklady fasád, dláždění balkónů, chodníků a okolí venkovních bazénů spolu s jeho obložením patří mezi realizace nejčastější. Prakticky jedinou omezující podmínkou pro použití keramiky je její mrazuvzdornost a čistitelnost

 

Zpět

Popisované vlastnosti úzce souvisejí s velmi nízkou nasákavostí. Tou se vyznačují pouze slinuté keramické materiály v neglazovaném nebo s omezením v glazovaném provedení(slinuté dlažby a obklady vykazují nasákavost v rozmezí přibližně 0,04 – 0,3 %). Pokud se rozhodneme pro glazovanou variantu, nabízí se nám větší možnosti architektonického ztvárnění díky barevnosti a pestřejším vzorům keramiky. Na dlažby ve venkovním prostředí, po kterých se bude chodit, musíme volit povrchy s větší protiskluzností (R9 – R11), protože v dešti nebo za mrazu by se mohla běžná dlažba stát nebezpečnou.

Další výběr keramiky závisí již pouze na naší představě o designu a formátu. Je velice důležité si uvědomit, že keramický materiál ve venkovním prostoru je vystaven extrémnímu namáhání vlivem změny teplot a je nutné jej pokládat do speciálních flexibilních lepicích tmelů a používat flexibilní spárovací hmoty (seznámíme se s nimi ještě v odstavci o stavební chemii).

Keramické obklady díky své barevnosti, atraktivitě a všestrannosti nacházejí uplatnění na průmyslových a komerčních stavbách, úředních budovách a ve společenských prostorách jako plošné a fasádní obklady. Jejich výhodou je odolnost proti nepříznivým povětrnostním vlivům, stálý nadčasový vzhled a atraktivní design. Fasádní obklady také výrazně přispívají ke zlepšení tepelné ochrany budov. Požadavky na obvodové pláště budov vycházejí ze způsobu uchycení k podkladu.

Imitace starých dlažeb z lámaného kamene nabízí spolehlivé uplatnění v exteriéru, například na terasách či balkónech.

Foto (C) RAKO, série Venezia

 

Kontaktní (lepené) fasády musí respektovat řešení odvodu kondenzované a odpařené vodní páry v konstrukci pláště budovy. Z výpočtů a požadavků na keramiku se určí optimální velikost obkladových prvků i velikost spár tak, aby bylo zajištěno „dýchání“ budovy. Pláště budov jsou vždy působením počasí a slunečního záření tepelně mimořádně namáhány. Použitím barevných a tmavých odstínů se toto namáhání ještě zvyšuje. Proto bývá velmi často nezbytné pod keramiku umístit tzv. ventilační fólii, která se snaží tepelnou zátěž částečně eliminovat. Podceněním dilatačních spár, ať již výpočtem nebo nesprávným provedením v praxi, nebo též aplikací nesprávných lepidel dochází k nebezpečnému opadávání keramiky. Technologické zásady návrhu i provádění samotných prací na plášti není možné podceňovat.

 

Pečlivě realizované keramické pláště jsou hrdou ozdobou každé stavby.

Foto (C) RAKO, program RAKO Object

 

Odvětrávané (zavěšené) keramické fasády nabízejí několik výhod. Mezi nejdůležitější patří snadnější řešení problému s optimálním vlhkostním režimem budovy, minimalizují tepelnou zátěž v obdobích se zvýšeným slunečním svitem a umožňují eliminovat křivosti podkladních ploch, což někdy bývá u kontaktního systému velkým oříškem. Dále nosná konstrukce nabízí architektům možnost tvarování vzhledu budovy prakticky dle libosti – do oblouků, záhybů a tvarových extravagancí. Velmi dobře lze řešit tepelně-izolační vlastnosti budovy dodáním izolační hmoty pod keramiku přesně podle potřeby. Neposlední výhodou zavěšených systémů je časová flexibilita práce. Montážní firma může řešit konstrukci v zimě a v přechodových obdobích, kdy není možné kvůli nízkým teplotám pracovat s lepidly a tmely.

Správný výběr keramiky pro venkovní použití musí provádět skutečný odborník. Dnes a denně jsme svědky poškození obkladových plášťů nebo nášlapných ploch dlažeb a k těmto potížím dochází ve většině případů jen a jen nepochopením správné funkce materiálu nebo nedodržením technologických postupů. Dodržováním známých základních pravidel a pokynů výrobců lze těmto problémům včas zabránit.

Keramické obklady skvěle řeší zakončení fasády a chrání objekt před srážkovou vodou

Foto (C) RAKO

 

 

 

 

Foto v úvodu:

Není prostor, který by Jupiter neovládl

Foto (C) RAKO, série Jupiter