Keramika v exteriéru

Využití obkladů a dlažeb v exteriéru

04.11.2013 23:13

Keramické obklady a dlažby jsou spolu s betonovými dlažbami nejčastějšími stavebními materiály, s nimiž se ve venkovním prostředí pracuje. Obklady fasád, dláždění balkónů, chodníků a okolí venkovních bazénů spolu s jeho obložením patří mezi realizace nejčastější. Prakticky jedinou omezující podmínkou pro použití keramiky je její mrazuvzdornost a čistitelnost

 

Řešení balkonů a teras

03.11.2013 23:25

Užití keramických materiálů ve venkovním prostředí přináší celou řadu úskalí jak ve výběru správného druhu keramiky, tak potom i v návrhu konstrukční skladby, správné aplikaci dlažeb a obkladů včetně použití odpovídajících pracovních postupů.

 

Keramické dlažby v exteriéru musí vykazovat mimořádně malou nasákavost

Foto (C) RAKO, série Galileo

 

Na keramické materiály v exteriéru a jejich pokládku jsou kladeny mimořádně vysoké technické a pracovní nároky

Foto (C) RAKO, série Galileo