Pórobeton

Jednovrstevné zděné stěny

04.12.2011 19:36
Abychom dosahovali stále vyšších tepelněizolačních schopností u masivního zdiva, existují jen dva způsoby – a to snižování objemové hmotnosti materiálu, jako je tomu u pórobetonu, nebo jeho vylehčováním četnými vzduchovými dutinami, jak je tomu u pálené cihly. To...