Dřevěné podlahy (3): Podlaha z masivu a podlahové topení

08.03.2015 01:30

S bobtnáním a sesycháním dřeva je podobně třeba počítat i s opačným extrémem – pokládkou dřevěné podlahy na podlahové topení. Zde je třeba počítat s dvojnásobným bobtnáním a sesycháním v průběhu roku, což by samozřejmě mělo být zohledněno v plánování pokládky. Je tedy zřejmé, že by investor měl důkladně konzultovat účel použití dřevěných palubek s prodejcem a firmou, která pokládku bude realizovat.

Materiál masivních desek nad podlahovým topením je třeba vybírat obzvlášť pečlivě

Foto (c) SECA, SERAFIN CAMPESTRINI

 

Není však třeba obávat se problémů – palubky nad podlahovým topením se dlouhodobě osvědčují a při dodržení několika pravidel mohou být bez obav použity. Mějte proto na paměti, že dřeviny s vyšší hustotou lépe napomáhají rozvádět teplo. Dejte přednost prknům s převážně kolmými letokruhy. Nepoužívejte dřeviny s vyššími hodnotami bobtnání a sesychání (například buk), které by mohly způsobovat velké rozměrové variace.  Tloušťka prken by neměla přesahovat hodnotu 15 mm (u některých materiálů až 24 mm) při maximální šířce 120 mm. Teplota povrchu podlahy by měla dosahovat maximálně 26 °C až 27 °C, v nouzi (a jen se souhlasem dodavatele) až 29 °C. Na povrchy s podlahovým topením nepoužívejte koberce, které by výhody podlahového vytápění prakticky eliminovaly.

Při pokládce na podlahové topení se dřevo v topných periodách díky topnému roštu dodatečně sesychá. Aby se zabránilo poškození palubek, musí být při pokládce bezpodmínečně dodrženy předpisy výrobce pro pokládku na podlahové topení. Jako technologie pokládky je vhodné celoplošné přilepení odpovídajícím lepidlem pro masivní podlahy (například SikaBond T54 Parquet). Pokládka dřevěné podlahy na podklad s podlahovým topením by měla být realizována odbornou firmou. Při zahájení a ukončení topné sezóny je nutné podkladovou desku pomalu temperovat, tedy pomalu zvyšovat, resp. snižovat, její teplotu, a to po dobu přibližně 14 dnů. Podkladová deska s odpovídající rovinností stěrky musí vyhovovat příslušným normám (viz ČSN 74 4505, ČSN 73 0213-3, DIN 18202, DIN 18356 – norma a tedy i způsob měření rovinnosti se většinou volí podle doporučení dodavatele dřevěné podlahy).

 

Doporučené dřeviny pro podlahové topení

(materiál i rozměry se mohou lišit podle doporučení konkrétního výrobce)

 

Vhodné měkké dřevo:

• smrk severský a borovice severská (15 × 135 mm)

• modřín sibiřský (15 × 107 mm) a (15 × 135 mm)

 

Vhodné tvrdé dřevo:

• všechny varianty dubu (15 × 148 mm a 21 × 148 mm)

• termojasan, kanadský javor a ořech (21 × 113 mm a 21 × 128 mm)

 

 

Autor: Petr Velfel

Autor děkuje společnosti SERAFIN CAMPESTRINI za poskytnutí odborných konzultací a obrazové dokumentace.

 

 

 
 
 
 

 

Zpět