Smluvní podmínky

Na této placené inzertní ploše nabízíme možnost odkupu či nákupu zbytků stavebního materiálu, nábytku, atd. Administrace a provozovatel nemůže ručit za serióznost přístupu jednotlivých subjektů. Ujednání jsou záležitostí dvou stran, které uzavírají určitý smluvní vztah. Doporučejeme uzavírat smluvní ujednání mezi stranami vždy písemnou formou a po ověření právních náležitostí ve smlouvách či dohodách ujednávaných.

V případě zájmu vždy kontaktujte zadavatele, jehož kontakt je uveden v nabídce.

Zveřejnění inzerátu provádíme po uskutečnění platby manipulačního poplatku ve výši 150 Kč (zveřejnění na dobu 6 měsíců nebo do okamžiku písemného požadavku na zrušení, dodaného zadavatelem), resp. ve výši 250 Kč (zveřejnění na dobu 12 měsíců nebo do okamžiku písemného požadavku na zrušení, dodaného zadavatelem). Při zrušení požadavku na zveřejnění zadavatelem se manipulační poplatek nevrací.

Inzerát v rubrice BAZAR ZÁSOB (Nabízím...), resp. BAZAR ZÁSOB (Sháním...) v uvedené ceně má délku do 750 znaků (orientačně jde o délku v rozsahu výše uvedených prvních tří odstavců). Součástí inzerátu pro zveřejnění musí být telefon, resp. mail. Identifikační údaje zadavatele (název firmy, adresa, kontaktní osoba, spojení, IČO, DIČ) nezveřejňujeme, pokud si však bude přát, můžeme tak učinit. V takovém případě je zveřejnění identifikačních údajů zadavatele bezplatné.

Inzeráty se v nabídce v pozicích posouvají podle data vkládání dalších inzerentů. Za příplatek prioritní pozice lze inzerát přednostně zveřejnit na prvních třech pozicích (označeny P1, P2, P3), odkud nemohou být odsunuty.

Příplatek ceny prioritních pozic:

Pozice 1: 300 Kč/měsíc (fakturace na dobu 1 měsíce)

Pozice 2: 200 Kč/měsíc (fakturace na dobu 1 měsíce)

Pozice 3: 100 Kč/měsíc (fakturace na dobu 1 měsíce)