Výživa rostlin

Není nad kompost, pomoci si ale můžeme i chemií

05.09.2013 12:25
Okrasné rostliny nejsou směřovány k tvorbě plodů a zůstávají proto v přirozených druho­vých formách. Mají tak v porovnání s rostlinami užitkovými, tedy zeleninou a ovocnými kul­turami, nižší nároky na výživu a hnojení. Jejich různorodost a rozmanitost vsak přináší urči­tou specifičnost v...