Střešní zahrady

Posezení v přírodě uprostřed betonové džungle

02.01.2018 17:17
Po uplynutí přibližně 2000 let přestávají být zahrady na střechách budov výsadou královen, jakou byla například Semiramis (její visuté zahrady se staly jedním ze sedmi divů světa starověku – vybudované za panování krále Nabukadnesara II. v Babylóně někdy v letech 605–562 před Kristem) a stávají se...

Klady a zápory střešních zahrad

02.01.2018 12:55
Když si nevíme rady, jak ve svém životě postupovat, ať je to v rovině osobní nebo při jakékoli investici, nikdy nic nezkazíme tabulkou s plusy a minusy. Při jejím vytváření si v hlavě srovnáme, jak se rozhodnout. Načrtněme si výhody a nevýhody střešních zahrad. Převažují...

 

Střešní zahrada najde uplatnění i v české krajině

Foto (C) ISOVER